Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği

Gamze Özmertyurt [1] , Murat Oral [2]

202 472

Gelişen teknoloji sadece hayatlarımızı değil kentlerimizi de etkilemektedir. Özellikle sanayileşmenin hız kazanması kırsal bölgelerde tarıma olan yönelimin azalmasına, üretimin düşmesine neden olmuş, bunun sonucu olarak da daha çok gelir sağlama ve konforlu yaşam beklentisiyle kente olan göçün önünü açmıştır. Konya da özellikle 1950’lerden sonra hızla başlayan şehirleşme faaliyetlerine ev sahipliği yapmış günümüz büyük şehirlerindendir. Nüfus artışına paralel olarak artan mekan çeşitliliği ihtiyacı ve bunun sonucu olarak arazi kullanımındaki farklılıklar kentin geçirdiği değişimi hızlandıran başlıca nedenler olmuştur. Bu dinamik süreç her dönem farklı şekillerde kendini göstermektedir. Hızlı şehirleşme adı altında, değişen şartlara uygun olarak kente getirilen yeni mekanların ve faaliyetlerin yerini, yaşadığımız dönemde, kentsel dönüşüm adı altında boşaltılan bu yerlerin ne olacağı sorunuyla tekrar karşımızda görmekteyiz. Özellikle kamusal mekanlar, konum itibariyle şehir merkezinde kalması, tahrip olmaları, daha geniş kapasiteli alanlara ihtiyaç duyulması, çağı yakalama gibi nedenlerle şu anki yerlerinden taşınarak şehrin farklı bölgelerine aktarılmaktadırlar. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan birçok problemden biri, boşalan ve genelde şehirlerin merkezinde bulunan bu kamusal boşlukların nasıl değerlendirileceği sorunsalı olmuştur. Yapılan araştırmalarda da bu sorunsal, özellikle Konya’nın stadyum, gar binası, otogar binaları üzerinden ve bu problemi yaşamış olan başka illerden örnekler vererek, tarama ve değerlendirme yöntemiyle incelenmiştir. Konya’daki bu alanların değerlendirilmesi konusunda öneriler geliştirilip, sunulmuştur.

Kentleşme Süreci, Kamusal Boşluk Alanları, Yeniden İşlevlendirme, Konya Örneği
 • DOYDUK, Senem, Kentsel Boşluğun Korunması,27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi
 • DOĞAN, D(2006) Boşluk ,İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Erdal Onur Diktaş, Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, EGE Mimarlık, Nisan 2012,syf. 20
 • KULOĞLU, N. (2013). Boşluğun Devinimi: Mimari Mekandan Kentsel Mekana. International Journal of Architecture and Planning, (1), 201-214.
 • MEŞHUR, Çağlar, KENTSEL DÖNÜŞÜM, Başlarken Bitirmek: Konya Eski Otogar Alanı Dönüşüm Projesi, Mimarlık Dergisi, sayı 340, Mart-Nisan
 • NADAROĞLU, Halil (1996), Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması, TOBB Yayınları, İstanbul
 • SANER, Mehmet, Boşluk, Manipülasyon Ve Kentsel boşluk, 27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi
 • SENNETT, R. (1996). Kamusal insanın çöküşü, Çev. S. Durak, A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Seçil Gül Meydan(Arş. Gör., Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 66900,Yozgat/Türkiye) - Semih Halil Emür(Yrd. Doç., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 38039, Kayseri/Türkiye) , Kentleşme ve Kentsel Rant İlişkisi: Kayseri Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 22, Sayı 4, Ekim 2013, s. 51-73
 • ŞENSOY, Gamze, Eskişehir Stadyum Alanı’nın Kentsel Boşluk Olarak Kentsel Mekana Katılımı, 27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi
 • ÖZBEK, M. (2004). Giriş: kamusal alanın sınırları. Meral Özbek (Der.), Kamusal alan içinde, 19-90.
 • Trancik, R(1986) Finding Lost Space: Theories of Urban Design, New York: Van Nostrand Reinhold; KULOĞLU Nilgün, Mimari Form İle Kentsel Boşluğun Diyaloğu: Örnekler/Tartışmalar, KTÜ, Mimarlık Bölümü,2015
 • URL: .www.mimarlıkdergisi.com
 • URL: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=290&RecID=1704
 • URL: http://www.konyapol.com/konya-ataturk-stadyumunun-yerine-ne-yapilacak-5741h.htm
 • Resim 1- URL: http://emlakkulisi.com/kayseri-ataturk-stadyumu-yikiliyor/11112 (Erişim , Haziran 2017)
 • Resim 2- URL: https://kayserihaber.com/wp-content/uploads/2017/04/Forum-Kayseri-%C3%9Ccretsiz-Servis-Saatleri.jpg(Erişim , Haziran 2017)
 • Resim 3- URL: http://emlakkulisi.com/eskisehir-ataturk-stadinin-yerine-park-mi-oluyor/193380(Erişim , Haziran 2017)
 • Resim 4- URL: http://www.arkitera.com/proje/3478/esdeger-odultasinacak-olan-eskisehir-ataturk-stadyumu-alaninda-yeni-fikirler-yarismasi-a-kategorisi
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gamze Özmertyurt
Kurum: Ömer Halisdemir Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Murat Oral
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { artium324144, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {44 - 48}, doi = {}, title = {Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği}, key = {cite}, author = {Oral, Murat and Özmertyurt, Gamze} }
APA Özmertyurt, G , Oral, M . (). Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği. Artium, 6 (1), 44-48. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/324144
MLA Özmertyurt, G , Oral, M . "Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği". Artium 6 (): 44-48 <http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/324144>
Chicago Özmertyurt, G , Oral, M . "Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği". Artium 6 (): 44-48
RIS TY - JOUR T1 - Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği AU - Gamze Özmertyurt , Murat Oral Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 48 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artium Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği %A Gamze Özmertyurt , Murat Oral %T Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği %D 2019 %J Artium %P 2147-6683- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Özmertyurt, Gamze , Oral, Murat . "Kentlerdeki Kamusal Boşlukları Yeniden Değerlendirme Sorunsalı; Konya Örneği". Artium 6 / 1 44-48.