Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 1 - 8 2018-02-25

Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi
Analyzing of the Effectiveness of Noise Barriers with Different Shapes

Ece Naz Muti [1] , Neşe Yüğrük Akdağ [2]

204 297

Günümüzde teknolojik gelişmeye ve nüfus artışına bağlı olarak sürekli artan gürültü probleminin olumsuz etkilerini önlemek amacıyla değişik denetim yöntemleri uygulanmaktadır. En etkin ve ekonomik yöntem olan kaynakta denetimin yetersiz kaldığı durumlarda, gürültünün, alıcıya ulaşırken yayıldığı ortamda denetimi gerekir. Bu aşamada akustik engeller, gürültünün denetlenmesinde yararlanılabilecek etkenlerin başında gelir. Doğal ya da yapay bir gürültü engeli, hem gürültüden korunmuş kent bölgelerinin yaratılmasında, hem de gürültünün yapıya gelmeden azalmasında etkili olur.  Gürültü engellerine yönelik günümüze değin yapılan çalışmalar kapsamında, engellere eklenen başlıkların, engellerin etkinliğini önemli oranda arttırabildiğini ortaya koymuştur. Bu çalışma kapsamında, engelin başlık tipi değişiminin, sağlanan gürültü azalmasındaki etkisinin, bir yerleşim örneği üzerinde, yapıların değişik katları da değerlendirmeye alınarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, dört ayrı başlık tipi belirlenmiş ve düz engele oranla bu başlık tiplerinde sağlanan gürültü azalmaları, simülasyon programı yardımı ile hesaplanarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapının konumuna, kat yüksekliğine ve zemin cinsine bağlı olarak değişmekle birlikte, düz engele göre sırasıyla; t başlıklı, kadeh başlıklı, baston başlıklı, çok başlıklı engel tiplerinin etkinliğinin fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca, yapı karayolundan uzaklaştıkça ve kat yüksekliği arttıkça engel başlığı değişiminin, sağlanan azalma değerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

In today’s life, there are various inspection methods to prevent the negative effects of the continuously increasing noise problem that are caused by technological improvements and population growth. In cases, where the most effective and the economical way of “inspection of the source” is not enough, regulation of the “the media” which the sound propagates while reaching the receiver is required. At this stage, acoustic barriers are one of the utilizable leading noise prevention methods. Natural or artificial, noise barriers are effective at creating city areas which are conserved from noise and reducing the noise before reaching the structure. The studies involving noise barriers so far showed that, caps added to barriers improve the effectiveness of the barriers. Within the scope of this study, it is aimed to determine the effects of the types of the barrier caps while reducing the noise on a residential structure, including the assessment on the different floors. For this purpose, four cap types are determined and the noise reduction levels are compared to the conventional by the help of simulation calculations. As a result t-profile, goblet-profile, baton-profile and the multiple edge barriers are found to be more effective than the conventional barriers. Furthermore, it is shown that, there is no significant effect in noise reduction on the structures that are high-rise and far away from highways.

 • Aktaş, Z. (2016). Yeşil Alanların Kent Akustiğine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bendtsen, H. (1994). "Visual Principles for The Design of Noise Barriers". The Science of The Total Environment (146-147), 67-71.
 • Crombie, D. H., Hothersall, D. C., & Chandler-Wilde, S. (1995)." Multiple-edge Noise Barriers". Applied acoustics (44), 353-367.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği. (2010). T.C. Resmi Gazete, 27601, 4 Haziran 2010.
 • Domitrovic, H., Grubesa, S., & Jambrovis, K. (2011). "Performance of Traffic Noise Barriers With Varying Cross Sections". Promet-Traffic and Transportation (3), 161-168.
 • Environmental Department Highways Department. (2003). Guidelines on Design of Noise Barriers., Hong Kong: Goverment of the Hong Kong SAR.
 • European Commission (1996). Green Paper on Future Noise Policy. COM(96) 540 final. CEC (Commission of European Communities).
 • European Commission (2002). Directive of The European Parliament and of The Council of 25 June 2002 Relating to The Assessment and Management of Environmental Noise. 2002/49/EC.
 • Ishizuka, T., & Fujiwara, K. (2004). "Performance of Noise Barriers With Various Edge Shapes and Acoustical Conditions". Applied Acoustics (65), 125-141.
 • Kotzen, B. (2004). "Plants and Environmental Noise Barriers". International Conference on Urban Horticulture. Waedenswil/Switzerland:ISHS.
 • Kotzen, B., & English, C. (2009). Plants and Environmetal Noise Barriers, A Guide to Their Acoustic and Visual Design 2nd Edition. USA: Taylor&Francis.
 • Mongeau, L., Sanghoon, S., & Balton, S. (2004). Performance of Roadside Sound Barriers With Sound Absorbing Edges.Yayımlanmamış ders notu. School of Mechanical Engineering Purdue University. Erişim adresi: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1820&context=roadschool
 • Parnell, J., & Dowdell, B. (2007). "Regulation of Heavy Vehicle Engine Brake Noise in Australia". 14th International Congress on Sound and Vibration. Australia: ICSV14.
 • TS ISO 9613-2, (2006). Akustik- Sesin dışarıda yayılırken Azalması-Bölüm2: Genel Hesaplama Yöntemi, TSE, Ankara.
 • Venckus, Z., Grubliauskas, R., & Venslovas, A. (2012). "The Research on The Effectiveness of The Inclined Top Type of A Noise Barrier". Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (20), 155-162.
 • Watts, G. (1996). "Acoustic Performance of Parallel Traffic Noise Barriers" . Applied Acoustics , 47(2), 95-119.
 • Yüğrük Akdağ, N. (2011). Kent Akustiğinde Gürültünün Denetlenmesinde Engel Kullanımı. Mimar ve Mühendis,(30), 80-82.
 • URL 01: http://www.soundplan.asia/modules/grid-noise-map-soundplan/, Erişim tarihi: 15.09.2017
 • URL 02: http://www.multivario.co.uk/transparent-noise-barrier-panels, Erişim tarihi: 15.09.2017
 • URL 03: http://www.fencing.uk.com/portfolio-type/tilon-noise-barriers/, Erişim tarihi: 20.09.2017
 • URL 04: http://www.sonotec.com.hk/docs/gallery.html, Erişim tarihi: 20.09.2017
 • URL 05: http://www.alibaba.com/product-detail, Erişim tarihi: 20.09.2017
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ece Naz Muti
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Neşe Yüğrük Akdağ
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { artium339304, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Muti, Ece Naz and Yüğrük Akdağ, Neşe} }
APA Muti, E , Yüğrük Akdağ, N . (2018). Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi. Artium, 6 (1), 1-8. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/339304
MLA Muti, E , Yüğrük Akdağ, N . "Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi". Artium 6 (2018): 1-8 <http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/339304>
Chicago Muti, E , Yüğrük Akdağ, N . "Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi". Artium 6 (2018): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi AU - Ece Naz Muti , Neşe Yüğrük Akdağ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artium Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi %A Ece Naz Muti , Neşe Yüğrük Akdağ %T Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Artium %P 2147-6683- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Muti, Ece Naz , Yüğrük Akdağ, Neşe . "Farklı Biçimlerdeki Gürültü Engellerinin Etkinlik Değişimlerinin İncelenmesi". Artium 6 / 1 (Şubat 2018): 1-8.