Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Artvin Coruh University Campus Areas in the Scope of Planning and Design Principles

Zehra Eminağaoğlu [1] , E. Seda Arslan Muhacir [2]

270 432

Üniversiteler; eğitimli ve donanımlı bireylerin yetiştirildiği, bilginin üretildiği ve toplumla paylaşıldığı kamusal mekânlardır. Üniversite kampüsleri gerek fiziksel büyüklükleri, gerekse üstlendikleri kamusal görevleri ile kent içinde etkili ve özel konumlara sahiptirler. 2006 yılından sonra Türkiye’de Üniversite sayısı hızla artmıştır. Kent içinde hızla sayısı artan üniversiteler için yeterli alan sağlanamadığından dolayı üniversitelerin kurulmasında kent dışı alanlar ve kampüs modeli benimsenmiştir. Eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetler, sosyal ve kültürel yaşam, alışveriş ve barınma gibi birçok işlevi bir arada barındıran kampüs alanlarının planlanması ve tasarımı mimari ve kentsel çevre açısından önemlidir. Dünyadaki örneklerine bakıldığında kampüsler farklı planlama modellerine sahiptir. Fakat morfolojik yapısı ne olursa olsun kampüsler, binalar ve binaları çevreleyen açık alanları ile bir bütünü ifade etmektedir.   Bu bütüncül yapının oluşturulmasında mimari ve kentsel tasarım ilkelerinin kullanılması mevcut durumun kalitesi ve sürdürülebilirlik açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma; Artvin Çoruh Üniversitesi, Seyitler ve Şehir kampüslerinin morfolojik açıdan incelenmesini kapsamaktadır. Farklı morfolojik karakterlere sahip olan bu iki kampüs planlama ve tasarım ilkeleri açısından değerlendirilerek, kampüsler avantaj ve dezavantajları açısından karşılaştırılacaktır.

Kampüs, planlama ve tasarım, Artvin
  • Aydın, D., 2003, “Üniversite Kampüs Tasarımı Üzerine Düşünceler”, S.Ü. İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi, Sayı 50, Konya.
  • Begeç, H. 2002. Üniversitelerde Kampus Yerleşme Biçimleri. Yapı Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi. 252, 57–63.
  • Kuyrukçu, Z. 2012. Kampüslerde Fiziksel Değişim Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 138sf, Konya.
  • Sıramkaya B., S., Çınar, K., 2012, Üniversite Kampüs Yerleşkelerinde Ortak Kullanım Mekânlarının İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüsü Örneği, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.27, s.3, 61-72.
  • Yavuzçehre, P., 2016, Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2016, C.21, S.1, s.235-250.
  • Yekrek, T., 1999, Üniversite kampüsleri yerleşim sistemlerinin fiziksel planlamayla olan ilişkisi ve önemi, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
  • Yıldızoğlu, Z.M. 2006. Üniversite Yerleşkeleri Fiziksel Gelişim Planlaması ve Tasarımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.175SF, Çanakkale.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zehra Eminağaoğlu
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: E. Seda Arslan Muhacir
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { artium341349, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {38 - 43}, doi = {}, title = {Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Eminağaoğlu, Zehra and Arslan Muhacir, E. Seda} }
APA Eminağaoğlu, Z , Arslan Muhacir, E . (). Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Artium, 6 (1), 38-43. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/341349
MLA Eminağaoğlu, Z , Arslan Muhacir, E . "Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi". Artium 6 (): 38-43 <http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/341349>
Chicago Eminağaoğlu, Z , Arslan Muhacir, E . "Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi". Artium 6 (): 38-43
RIS TY - JOUR T1 - Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi AU - Zehra Eminağaoğlu , E. Seda Arslan Muhacir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 43 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artium Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi %A Zehra Eminağaoğlu , E. Seda Arslan Muhacir %T Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi %D 2019 %J Artium %P 2147-6683- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Eminağaoğlu, Zehra , Arslan Muhacir, E. Seda . "Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi". Artium 6 / 1 38-43.