Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 24 - 37 2018-02-25

Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği

Kübra Koçer [1] , Özer Karakayacı [2]

104 521

Mekânın sunduğu avantajlar ve kopyalanması mümkün olmayan yerleşik değerler kentsel ve bölgesel gelişmenin temelini oluşturmuştur. Yenilikçi, bilgi ve öğrenme odaklı ekonomik mekânların ortaya çıkma süreci mekânın yerleşik değerleriyle ilişkilendirilerek açıklanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, bir bölgenin yenilikçilik düzeyi, bilgi ve öğrenme kapasitesi mekândaki gömülü değerlerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Mekânın sunduğu yere özgü ögeler o mekânı farklı kılar, çok yönlü çeşitlilik ortamını sağlayarak yaratıcı süreçleri destekler ve buluşçu ortamları teşvik eder. Bu çalışmada, yeni ekonomik ve sosyal paradigmalar bağlamında mekâna yönelik bakış açıları ortaya konularak örnek alan özelinde yerleşik ilişkilerin bölgenin yenilikçilik düzeyini nasıl etkilediğini belirlemek hedeflenmiştir.

Ekonomik coğrafya, Mekansal Gömülülük, Yenilikçilik
  • Amin, A. ve Thrift, N., 1994. Living in the global. içinde: Ash Amin ve Nigel Thrift (ed.), Globalization,Institutions, and Regional Development in Europe, 1st ed. Oxford: Oxford University Press, pp.1-22.
  • Ataoğlu, B., 2009. Yenilikçiliğin yerel dinamikleri, İstanbul metropoliten alanında ilaç sektörünün değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Boschma, R. ve Frenken, K., 2010. The spatial evolution of innovation networks: a proximity perspective. Ron Boschma ve Ron Martin (Ed.), The handbook of evolutıonary economıc geography (s.120-135). Cheltenham.
  • Çekiç, T.İ ve Ökten, A., 2009. Sosyal sermaye perspektifinden kırsal kalkınma sorunsalına yeniden bakış. Megaron Dergisi, C. 4, S. 3: 203-213.
  • Dicken P. ve Lloyd, P.E. 1990. Location in space: a theoretical approach to economic geography, SAGE Publications, 3. Baskı, New York.
  • Gertler, M., 1997. The invention of regional culture. içinde: R. Lee and J. Wills (ed.), Geographies of Economies, 1st ed. London: Edward Arnold, ss. 47-58.
  • Graham, S. ve Healey, P., 1999. Relational concepts of space and place: Issues for planning theory and practice, European Planning Studies, C. 7, S. 5: ss. 623-646.
  • Köroğlu, A.B., 2005. SME network as new engines of economic development and innovativeness, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Martin, R. ve Sunley, P., 2001. Rethinking the "Economic" in economic geography: broadening our vision or losing our focus?. Antipode, C. 33, S. 2, ss.148-161.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kübra Koçer
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Özer Karakayacı
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { artium347167, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {24 - 37}, doi = {}, title = {Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği}, key = {cite}, author = {Koçer, Kübra and Karakayacı, Özer} }
APA Koçer, K , Karakayacı, Ö . (2018). Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği. Artium, 6 (1), 24-37. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/347167
MLA Koçer, K , Karakayacı, Ö . "Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği". Artium 6 (2018): 24-37 <http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/347167>
Chicago Koçer, K , Karakayacı, Ö . "Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği". Artium 6 (2018): 24-37
RIS TY - JOUR T1 - Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği AU - Kübra Koçer , Özer Karakayacı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 37 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artium Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği %A Kübra Koçer , Özer Karakayacı %T Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği %D 2018 %J Artium %P 2147-6683- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Koçer, Kübra , Karakayacı, Özer . "Küçük Ölçekli Kentlerde Yenilikçi Süreçlerin Belirleyicisi Olarak Mekan: İznik Örneği". Artium 6 / 1 (Şubat 2018): 24-37.