Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey
Türkiye-Konya Kenti’ndeki Kara Arslan Türbesi’nin Eski Tuğlalarında Çevresel Bozulmalar

Arife Deniz Oktaç Beycan [1]

102 127

The environmental corruption on the ancient bricks of the Seljuk Empire Period was investigated in this study. A systematic chemical examination for weathered bricks and crusts was performed on the samples both in-situ and in the laboratory which were obtained from the Kara Arslan Tomb located at the center of Konya City in Turkey. A series of chemical solutions (H2SO4, Na2SO4 and NaCl) was used to represent the basic environmental impacts and determine their weathering rates on the ancient brick samples. In this context, the brick samples were subjected to a test procedure repeated at least 15 times and performed by immersing brick samples in acid and sulphate solutions before having their oven-dried conditions. At the end of the tests, the weight losses of the brick samples were calculated and the strength of each sample was performed by using their weight loss percentages. The freeze-thaw deterioration, chemical salt effects and the flame retardant of each sample were also experimentally analysed.

Konya Bölgesi’nde Selçuklu İmparatorluğuna ait eski tuğlalarda çevresel etkenlerden kaynaklanan bozulmalar incelenmiştir. Aşınmış tuğlalar ve tabakalar ile ilgili olarak Konya’nın (Türkiye) merkezinde yer alan Kara Arslan Kemer’inden alınan numuneler üzerinde hem arazide (yerinde) hem de laboratuvarda sistematik bir kimyasal inceleme gerçekleştirilmiştir. Eski tuğla örneklerinin aşınma oranlarını bulmak için çevresel temel ana etkiler olarak bir dizi kimyasal çözelti (H2SO4, Na2SO4 ve NaCl) kullanılmıştır. Deney numuneleri, en az 15 defa tekrarlanan asit ve sülfat çözeltilerine daldırma ve etüvde kurutma işlemlerine maruz bırakılmışlardır. Bu deney döngülerinden sonra tuğla numunelerinin ağırlık kayıpları ölçülmüş, her numunenin sağlamlığı yüzde (%) ağırlık kaybı şeklinde belirlenmiştir. Her numunenin donma-çözülme bozulması, kimyasal tuz etkileri ve ateşe karşı dayanıklılığı deneysel olarak analiz edilmiştir. 

 • 1) Hodges, H. (1970). Technology in the ancient world. Baltimore: Middlesex.
 • 2) Llyod, S. (1954). Building in brick and stone. In C.Singer, E.J.Holmyard & A.R.Hall (Eds). A Vol 1. New York: Oxford Press.
 • 3) Ghirschman, R. (1964). Persia, from the origins to Alexander the great, London.
 • 4) Mango, C. (2006). Bizans mimarisi. çev. Mine Kadiroğlu, Ankara.
 • 5) Yaralov, Y. (1962). 8-12. Yüzyıllarda orta asya’da mimari abideler. Milletler Arası I. Türk Sanatları Kongresi. Tebliğler, Ankara.
 • 6) Hattstein, M. & Delius, P. (2007). İslam sanatı ve mimarisi, (çev. Nurettin El-Hüseyni), İstanbul : Literatür Yayınları.
 • 7) Bakırer, Ö. (1981). Selçuklu öncesi ve Selçuklu dönemi Anadolu mimarisinde tuğla kullanımı. Ankara : ODTÜ Yayınları.
 • 8) Küçükkaya, A.E. (2004). Taşların bozulma nedenleri ve koruma yöntemleri. İstanbul.
 • 9) Esin, T. (1990). Konya ve çevresindeki tarihi eserlerde doğal taş malzemenin bozulma nedenleri ve onarımlarda kullanılacak uygun taş seçimi için bir çalışma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • 10) Çınar, K., Koçu, N., Koç, I. (1999). The negative effects of environment on the historical monuments in Konya (Türkiye). Fresenius Environmental Bulletin, 8 (05/06): 236-242.
 • 11) Zedef, V., Kocak K., Doyen A., Ozsen H., Kekec, B. (2005). Effect of salt crystallization on stones of historical building and monuments; Konya, central Turkey. Building and Environment, 42: 1453-1457
 • 12) Ulusoy M. (2007). Different ignerous masonory blocks and salt crystal weathering rates in the architecture of historical city of Konya, Building and Environment, 42: 3014-3024.
 • 13) Kahya, Y. (1992). İstanbul Bizans mimarisinde kullanılan tuğlanın fiziksel ve mekanik özellikleri. Doktora Tezi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 14) Eskici, B., Akyol, A., Kadioğlu Y. K. (2006). Erzurum Yakutiye Medresesi yapı malzemeleri, bozulmalar ve koruma problemleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46, 1 (2006) 165-188.
 • 15) Eroğlu M., Akyol A. (2017). Antik yapı malzemesi olarak tuğla ve kiremit: Boğsak adası Bizans yerleşimi örneklemi. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, (2017) 20, s. 141-163.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arife Deniz Oktaç Beycan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { artium397793, journal = {Artium}, issn = {2147-6683}, address = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {17 - 23}, doi = {}, title = {Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey}, key = {cite}, author = {Oktaç Beycan, Arife Deniz} }
APA Oktaç Beycan, A . (). Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey. Artium, 6 (1), 17-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/397793
MLA Oktaç Beycan, A . "Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey". Artium 6 (): 17-23 <http://dergipark.gov.tr/artium/issue/35138/397793>
Chicago Oktaç Beycan, A . "Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey". Artium 6 (): 17-23
RIS TY - JOUR T1 - Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey AU - Arife Deniz Oktaç Beycan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Artium JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 23 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-6683- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Artium Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey %A Arife Deniz Oktaç Beycan %T Environmental Corruptions on the Ancient Bricks of Kara Arslan Tomb in the City of Konya, Turkey %D 2019 %J Artium %P 2147-6683- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Oktaç Beycan, Arife Deniz . "Türkiye-Konya Kenti’ndeki Kara Arslan Türbesi’nin Eski Tuğlalarında Çevresel Bozulmalar". Artium 6 / 1 17-23.