ARTUKLU AKADEMİ
Kapak Resmi
ISSN 2148-3264 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |

Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi

Odak ve kapsam

1.        Artuklu Akademi, uluslararası, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

2.        Dergide telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum v.b. bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanmaktadır.

3.        Dergide Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Kürtçe makaleler de yayımlanabilir.

4.        Türkçe her makalede hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz150-200 kelime) ve anahtar kelimeler (5-7 kelime) verilmelidir. Diğer dillerde bunlara ek olarak telif yapılan dilde de öz ve anahtar kelimeler olmalıdır.

 

Değerlendirme süreci

1.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiğine ve dergi yayın ve yazım kurallarına, derginin amaç ve kapsamına uygunluk açısından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Süreç esnasında kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır, yazar ve hakemler birbirlerinin isimlerini göremezler.

2.        Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

3.        Dergide yayımlanan yazılar izin alınmadan kısmen veya tamamen başka bir yerde yayımlanamaz.

ARTUKLU AKADEMİ

ISSN 2148-3264 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
Kapak Resmi

6.749

14.350

Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi

Odak ve kapsam

1.        Artuklu Akademi, uluslararası, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

2.        Dergide telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum v.b. bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanmaktadır.

3.        Dergide Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce ve Kürtçe makaleler de yayımlanabilir.

4.        Türkçe her makalede hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz150-200 kelime) ve anahtar kelimeler (5-7 kelime) verilmelidir. Diğer dillerde bunlara ek olarak telif yapılan dilde de öz ve anahtar kelimeler olmalıdır.

 

Değerlendirme süreci

1.        Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar bilimsel araştırma ve yayın etiğine ve dergi yayın ve yazım kurallarına, derginin amaç ve kapsamına uygunluk açısından yayın kurulunca incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayınlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilir. Yayınlanma kararı alınan çalışma, yayın sırasına alınır. Süreç esnasında kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır, yazar ve hakemler birbirlerinin isimlerini göremezler.

2.        Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

3.        Dergide yayımlanan yazılar izin alınmadan kısmen veya tamamen başka bir yerde yayımlanamaz.