ARTUKLU AKADEMİ
Kapak Resmi
ISSN 2148-3264 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |


DERGİMİZİN 2019- 6/1 SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜ 30 NİSAN 2019 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.

ARTUKLU AKADEMİ

ISSN 2148-3264 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
Kapak Resmi

9.093

22.201


DERGİMİZİN 2019- 6/1 SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜ 30 NİSAN 2019 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
5. cilt 2. sayı Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 0 - 0
  Artuklu Akademi
 2. Mistisizmin Bağlamsalcı Okuması I: Steven T. Katz’ın Mistik Tecrübeye İlişkin Düşünceleri
  Sayfalar 219 - 250
  Betül AKDEMİR SÜLEYMAN
 3. Anlam ve Değer Bağlamında Halk İnançları ve Ziyaret Mekânlarının İşlevselliği (Mardin Örneği)
  Sayfalar 251 - 269
  Halit YEŞİLMEN
 4. Terakki-Tekâmül Meselesine Tekkeden Yükselen Ses: “Darvin’e Cevab İrşadu’l-Ğâvîn Bi-Reddi Nazariyeti Feylesof Darvin” İsimli Risalenin Çeviri Yazısı ve Tahlili
  Sayfalar 271 - 340
  Fulya İBANOĞLU
 5. Şevki Dayf’a Göre Mısır Lehçesinin Fasih Arapçayı Tahrif Ettiği Hususlar
  Sayfalar 341 - 366
  İslam BATUR
 6. İbn Teymiyye’ye Göre Müctehid İmamların Hadisleri Terketme Sebepleri -Refu‘l-melâm Özelinde-
  Sayfalar 367 - 386
  Tahsin KAZAN
 7. طلاّب الصّفوف التّحضيريّ آمالهم وطموحاتهم من تعلّم الّلغة العربيّة (آراء طلاب كليّة الإلهيّات بجامعة دجلة أنموزجا)
  Sayfalar 387 - 403
  Mustafa ÖNCÜ, Mahmoud M. NAASAN, Hatice İLHAN
 8. Peter L. Berger ve Anton C. Zijderveld’in “Şüpheye Övgü” Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Okuma
  Sayfalar 407 - 416
  Abdulbaki DEDE
 9. Hz. İsa'ya Ne Oldu?
  Sayfalar 419 - 424
  Büşra GÜREL GÜNENÇ
 10. Yahudi Geleneğinde Kur'an ve İbranice Kur'an Çevirirleri
  Sayfalar 425 - 428
  Nurten NERGİZ
 11. İsrail ve Yahuda Krallıkları Tarihi -Atalar Devrinden Asur ve Babil Hakimiyetine Kadar-
  Sayfalar 429 - 432
  Rümeysa TANRIVER
 12. Tanrı’nın Ön bilgisi ve İrade Özgürlüğü: Batı Düşüncesinde Fatalizm Problemi
  Sayfalar 433 - 436
  Beşir AYDIN
 13. Allah'ın Varlığının 12 Delili
  Sayfalar 437 - 438
  Sabit EROĞLU