Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayınlamaktadır. Yayınlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi

166.448

512.344

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayınlamaktadır. Yayınlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Cilt 18 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. İçindekiler/İç Kapak
  Sayfalar 1 - 10
  BAİBU SBE Dergi Editörlüğü
 2. NEO-LİBERALİZM, KÜRESEL KRİZ VE EMEK PİYASASINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜMLER: GÜNEY AVRUPA BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1 - 30
  Hasan BAKIR
 3. PETROL FİYATLARI VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEKLEMİNDE PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 31 - 47
  Şenay SARAÇ, Aykut YAĞLIKARA
 4. BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI VE VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
  Sayfalar 49 - 76
  Serkan ACUNER
 5. KURUMLAR VERGİSİ ORANI-HASILAT İLİŞKİSİ: OECD ÖRNEĞİ
  Sayfalar 77 - 97
  Gökhan DÖKMEN
 6. KAMU ÇALIŞANLARINDA İŞ TATMİNİ, DUYGUSAL EMEK VE İŞ STRESİ: KONYA’DA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 99 - 127
  Ayhan KARAKAŞ, Gökhan GÖKMEN
 7. MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HABERLER ARACILIĞIYLA YAŞANAN ETİK SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 129 - 145
  Erdal EKE, Rukiye ÇETİN, Burhan ÇETİN
 8. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İÇ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ: BOLU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 147 - 167
  Ozan BÜYÜKYILMAZ, Musa KAYIŞ
 9. DEĞERLERİN BİREYLERARASI SAPMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 169 - 192
  Kubilay ÖZYER, Osman YALAP, Fatih SOBACI
 10. BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 193 - 222
  Nurettin PARILTI, İlknur CAN, Sait BARDAKÇI
 11. İSTİHDAM ve ENERJİ DESTEKLERİNİN BOLU DÜZCE İLLERİNDEKİ YATIRIMLARA ETKİSİ
  Sayfalar 223 - 239
  Hasan LÖK
 12. EL SANATLARININ TURİZME ETKİSİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
  Sayfalar 241 - 263
  Aliye AKIN
 13. NURSING HOME IN TURKEY: A REMEDY FOR THE CHANGING INTERGENERATIONAL RELATIONSHIPS OR A TOTAL INSTITUTION?
  Sayfalar 265 - 278
  Pelin ÖNDER EROL
 14. MÜLKİYE MEKTEBİ MECMUASINDA HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN İNSANİ VATANCILIK KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME (1931-1935)
  Sayfalar 279 - 290
  Baykal BİÇER, Gönül Türkan DEMİR
 15. ECONOMIC EFFECTS OF THE OPIUM WARS FOR IMPERIAL CHINA: THE DOWNFALL OF AN EMPIRE
  Sayfalar 291 - 304
  Müge KALIPCI