Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-9963 | Periyot Aylık | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İrfan TÜRKOĞLU | http://www.asead.com

2013 yılında kurulan, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı her ay yayınlanan alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Doçentlik ve Akademik Teşvik başvuruları için uygun olan derginin 30 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacak 5. Cilt 12. Sayısı için makalelerinizi gönderebilirsiniz. Makalelerin değerlendirilmesi kısa sürede tamamlanarak yazarlara geri dönüş yapılmaktadır. Yazım kurallarına göre hazırlanan makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden yükleyebilirsinizSorularınızı aseadeditor1@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Saygılarımızla... 

Not: Dergi arşivinin dergipark sistemine aktarılması işlemi devam ettiğinden güncel arşiv bilgisine www.asead.com web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Periyot Aylık | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İrfan TÜRKOĞLU | http://www.asead.com
Kapak Resmi

1.380

1.802

2013 yılında kurulan, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların yer aldığı her ay yayınlanan alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Doçentlik ve Akademik Teşvik başvuruları için uygun olan derginin 30 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacak 5. Cilt 12. Sayısı için makalelerinizi gönderebilirsiniz. Makalelerin değerlendirilmesi kısa sürede tamamlanarak yazarlara geri dönüş yapılmaktadır. Yazım kurallarına göre hazırlanan makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden yükleyebilirsinizSorularınızı aseadeditor1@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Saygılarımızla... 

Not: Dergi arşivinin dergipark sistemine aktarılması işlemi devam ettiğinden güncel arşiv bilgisine www.asead.com web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Cilt 5 - Sayı 8 - Ağu 2018
 1. ATATÜRK’ÜN ANTALYA ZİYARETLERİ
  Sayfalar 1 - 11
  Recep ARSLAN
 2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN KULLANMA BECERİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 12 - 21
  Şemsi BAYKUT ÖTELEŞ
 3. TÜRK İŞ HUKUKU KAPSAMINDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)
  Sayfalar 22 - 49
  Banu ÖZDEN
 4. ADİL YARGILANMA HAKKI BAKIMINDAN ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
  Sayfalar 50 - 75
  Kenan GÜZEL
 5. TÜRKİYE’DEKİ TERÖR OLAYLARININ DÖVİZ KURU ÜZERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 76 - 91
  İsmail SEKİ, Ahmet AKYILDIZ
 6. GIOSEFFO ZARLINO’NUN BATI MÜZİĞİ TEORİ TARİHİNDEKİ ÖNEMİ
  Sayfalar 92 - 105
  Ümit FIŞKIN
 7. GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA: İKİNCİL EKRAN ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 106 - 115
  Ümit SARI, Caner ERDOĞAN
 8. METAFİZİĞİN “DÜNYEVİ RESMİ” OLARAK: MODERN TEKNOLOJİ
  Sayfalar 116 - 123
  Songül DEMİR, Murat VURAL
 9. BİST 100 ENDEKSİNDE BALON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 124 - 131
  Aygül ANAVATAN, Eda Yalçın KAYACAN
 10. ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN FARKLI BİR ETNİK GRUP OLAN ROMAN ÇOCUKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 132 - 146
  Elvan OKUTAN, Rukiye TURGUT
 11. BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ
  Sayfalar 147 - 155
  Yakup Bahadır YÜCEL, Alper AYTEKİN, Ahmet AYAZ, Fatma TÜMİNÇİN
 12. MÜTTEFİKLİKTEN DÜŞMANLIĞA KAFKASYA VE DOĞU AVRUPA’DA HAZAR-DOĞU ROMA İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 156 - 180
  Kübra KOÇ
 13. AFRİKADAN AVRUPAYA GÖÇÜN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZ
  Sayfalar 181 - 189
  İsmail SEKİ, Burcu BEKTAŞ
 14. SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURMADA YENİ YAKLAŞIMLAR
  Sayfalar 190 - 197
  Hanife AKGÜL, Birol AKGÜL, Zeynep AYER
 15. SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE GAZETECİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK PERSONELİN MESLEKİ YETENEK VE YETERLİLİĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER
  Sayfalar 198 - 205
  Hanife AKGÜL, Birol AKGÜL, Zeynep AYER
 16. JOHN LOCKE FELSEFESİNDE BİLGİNİN SINIRI PROBLEMİNDE ANLAMA YETİSİ
  Sayfalar 206 - 218
  Naciye ATIŞ
 17. TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİNİN ÖNEMİ
  Sayfalar 236 - 250
  Gözde YANGINLAR