Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | http://www.asead.com

Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 April 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Period Monthly | Founded: 2014 | Publisher İrfan TÜRKOĞLU | http://www.asead.com
Cover Image

10.764

23.295

Eurasian Journal of Social and Economic Research (EJSER) is a blind peer-reviewed international journal indexed in databases and accepts publications in English, Turkish, Russian, and Arabic languages.

Journal accepts only studies in the fields of Social Sciences; Anthropology, Archeology, Communication Sciences, Economics, Education Sciences, Fine Arts, Geography, History, International Relations, Law, Linguistics, Literature, Management, Philology, Philosophy, Political Sciences, Psychology, Public Administration, Sociology, Theology

The Journal is published monthly. 


The new issue will be published on 30 April 2019.


You can upload your articles prepared in accordance with the journal writing rules in the Announcements section to the system by registering with the DergiPark system.

ASEAD March Issue Last Issue
Volume 6 - Issue 3 - Mar 2019
 1. ŞİDDET, DEMOKRASİ VE YURTTAŞLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
  Pages 1 - 10
  Gökhan AK, Oğuzhan MANİOĞLU
 2. HAÇLILARLA MÜCADELEDE HALEB ŞEHRİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ (SELÇUKLULAR-İMÂDEDDÎN ZENGÎ VE NÛREDDÎN MAHMÛD DÖNEMLERİ)
  Pages 11 - 22
  Abdulcelil IŞIK
 3. TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ-DEVLET GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: ALMANYA, FRANSA, ABD VE AİHM ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA BİR İNCELEME
  Pages 23 - 41
  Fatih KIRIŞIK, Samed KURBAN, Abdulkadir PEKEL
 4. CO-MOVEMENTS OF PRICE BUBBLES IN STOCK VALUES OF GLOBAL LINER SHIPPING COMPANIES
  Pages 42 - 50
  Abdullah AÇIK, Esra BARAN, İlke Sezin AYAZ
 5. JAMES BOND FİLMLERİ VE İNSAN İSTİHBARATI
  Pages 51 - 60
  Ahmet EGRİ
 6. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ
  Pages 61 - 80
  Ahmet KARAHAN
 7. İŞ ETİĞİNİN KURUMSALLAŞMASININ İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ
  Pages 81 - 88
  Arzu ÇOTUL
 8. YEREL YÖNETİMLERDE ALTERNATİF HİZMET SUNMA YÖNTEMİ OLARAK YEREL HİZMETLERE GÖNÜLLÜ KATILIM
  Pages 89 - 114
  Aytuğ ALTIN, Osman Erdal ŞAHİN
 9. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI: BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÜZERİNE VZA MODELİYLE BİR UYGULAMA
  Pages 115 - 128
  Beşir KAVAK, Mehmet CİHANGİR
 10. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ DRAMA KULLANIMLARI
  Pages 129 - 139
  Bilge BAĞCI AYRANCI
 11. ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN İHRACATINDAKİ UZMANLAŞMA DÜZEYLERİ
  Pages 140 - 154
  Elif Tuğçe BOZDUMAN, Birol ERKAN
 12. EKONOMİK BÜYÜMEDE GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 155 - 163
  Bünyamin DEMİRGİL
 13. KÜRESEL İLİŞKİLER ÇAĞINDA İNSAN HAKLARININ ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ
  Pages 164 - 186
  Cihan DABAN
 14. THE INTERACTIONS AMONG STRATEGIC LEADERSHIP, INNOVATIVE CLIMATE AND IDENTIFICATION WITH LEADER
  Pages 187 - 198
  Çağlar DOĞRU
 15. TÜKETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI: BİR KOZMETİK MAĞAZASI ÖRNEĞİ
  Pages 199 - 218
  Damla YILMAZOĞLU, Bayram TOPAL
 16. SİSTEMİK BAĞLAMDA BM’NİN ROLÜ VE İŞLEVİ
  Pages 219 - 237
  Ege DEMİREL
 17. 19. YÜZYIL KADIN GİYSİLERİNİN KOL FORMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 238 - 251
  Emine KOCA, Sümeyya EMİROĞLU
 18. BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 252 - 260
  Eren Alper YILMAZ
 19. SOSYAL AĞLARIN SOSYAL BİLGİLERDE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
  Pages 261 - 273
  Erol KOÇOĞLU
 20. KAVRAM VE FARKINDALIK BAĞLAMINDA AÇIK İNOVASYON ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 274 - 292
  Fulya KILIÇ, Mevhibe AY TÜRKMEN
 21. XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VE ASKERİ FAALİYETLERİNİN AMİD KAZÂSI’NA YANSIMALARI
  Pages 293 - 299
  Gürkan CEVGER
 22. RÖNESANSTAN ROMANTİZME İKTİDARIN SANATI
  Pages 300 - 307
  Haydar BALSEÇEN
 23. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KRİZ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
  Pages 308 - 317
  İpek OKKAY
 24. TAZİYE MECLİSLERİNDE KUR’ÂN KIRAATİ SORUNU: URFA ÖRNEĞİ
  Pages 318 - 323
  M. Cüneyt GÖKÇE
 25. İKTİSADİ PROGRAM (1930)
  Pages 324 - 335
  M. Salih MERCAN
 26. OSMANLI VE KARAMANLILAR ARASINDAKİ SİYASİ EVLİLİKLER: İLALDI HATUN ÖRNEĞİ
  Pages 336 - 344
  Mehibe ŞAHBAZ
 27. İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMINDA VE YETKİ DEVRİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR
  Pages 345 - 380
  Mehmet KARAHAN
 28. İLKÖĞRETİM 6, 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAŞANAN AKRAN ZORBALIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (TOKAT ÖRNEĞİ)
  Pages 381 - 396
  Mehmet KARATAŞ, Ayşe ÜNALMIŞ
 29. DESPERATION IN RETIREMENT
  Pages 397 - 403
  Ali BAYRAM, Mesut Cevdet YAVUZ
 30. YARATICILIK VE ŞİİR
  Pages 404 - 421
  Mualla MURAT, Rabia ÇATAKLI
 31. COĞRAFİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPAN SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VERİ KALİTESİ VE ORİJİNALLİK ARAŞTIRMASI
  Pages 422 - 441
  Muhammed ÇETİN, Ahmet ÖZKAYA
 32. İMAMKULU KAYA KABARTMASI’NIN KÜLTÜREL VE İKONOGRAFİK TAHLİLİ
  Pages 442 - 450
  Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU
 33. BANKALARIN TEMETTÜ POLİTİKASI OLARAK KENDİ PERSONELİNE ÖDEDİKLERİ TEMETTÜLERİN İNCELENMESİ TR63 BÖLGESİ BANKALARI ÖZELİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 451 - 465
  Murat Deniz KENGER, Mehmet CİHANGİR
 34. TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN EKONOMİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, FRANSA VE JAPONYA ÖRNEĞİ
  Pages 466 - 483
  Mustafa GÜLLÜ, Murat GÜNGÜL
 35. HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEM İLE ÖLÇÜMÜ: BİR HAZIR YEMEK FİRMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA
  Pages 484 - 498
  Murat Taha BİLİŞİK
 36. KUR’AN’I EZBERLEMEYİ DEVEYİ KÖSTEKLEMEYE BENZETEN HADİS’İN EĞİTİM/ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 499 - 516
  Emine Zehra TURAN, Mustafa IŞIK
 37. MASAL TERAPİNİN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 517 - 533
  Nezire Gamze ILICAK, Fatih BAL
 38. RESİM SANATINDA İKARUS MİTİ
  Pages 534 - 542
  Nuri YAVUZ
 39. MAKRO EKONOMİDE TEORİK KARŞILAŞTIRMALAR ve ÖNERİLER
  Pages 543 - 555
  Oğuz BAL
 40. OYUNCULUK EĞİTİMİNDE DANSIN BEDENSEL İFADEYE KATKISI
  Pages 556 - 565
  Pelin ELCİK YORGANCIOĞLU
 41. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 566 - 579
  Pelin SEZGİN
 42. ŞEHİR AHLAKI - MARKA ŞEHİR İLİŞKİSİ VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA KATKILARI
  Pages 580 - 593
  Recep TEMEL, Türker GÖKSEL
 43. ÇANAKKALE’DE YATÇILIK FAALİYETLERİ
  Pages 594 - 611
  Rüştü ILGAR
 44. PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ
  Pages 612 - 629
  Senem ALTAN
 45. KENTİN ÖKSÜZLERİ: REFAKATSİZ GÖÇMEN ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER KONYA ÖRNEĞİ
  Pages 630 - 644
  Sevcan GÜLEÇ SOLAK, Hatice Kübra KURT
 46. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BÜYÜME VE KARBON EMİSYONU İLİŞKİSİ
  Pages 645 - 658
  Türker BATMAZ, Hüseyin Naci BAYRAÇ, Mustafa GÜLLÜ
 47. QUALITY OF LIFE MEASUREMENT: THE APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD
  Pages 659 - 665
  Yağmur KARA
 48. KATILIM BANKALARI VE TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 666 - 680
  Yeliz TAŞ, Gülsüm KORKMAZ, Emin ZEYTİNOĞLU
 49. POP ART’IN ANTİ-ROMATİZM SÖYLEMİ VE AMERİKAN SANATINA ETKİLERİ
  Pages 681 - 696
  Zafer GÜNGEN