Akademia Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2587-1951 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Biyosistem Yayınevi | http://bsyayinevi.com/ajs/

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi (Academia Journal of Social Sciences2015 yılı itibariyle yılda bir kere yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimler alanlarında, uluslararası bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayınlanmaktadır. Akademia  Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası alan indeksleri olan; Researchbib Index, AcademicKeys, General Impact Factor, International Institute of Organized Research, Eurasian Scientific Journal Index, Asos Index ve  Journal Factor  tarafından taranmaktadır.

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2587-1951 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Biyosistem Yayınevi | http://bsyayinevi.com/ajs/
Kapak Resmi

1.457

3.455

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi (Academia Journal of Social Sciences2015 yılı itibariyle yılda bir kere yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimler alanlarında, uluslararası bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayınlanmaktadır. Akademia  Sosyal Bilimler Dergisi, uluslararası alan indeksleri olan; Researchbib Index, AcademicKeys, General Impact Factor, International Institute of Organized Research, Eurasian Scientific Journal Index, Asos Index ve  Journal Factor  tarafından taranmaktadır.

Special Issue 1 (ASM5) Son Sayı
Sayı - Haz 2018
 1. Dergi Bilgisi
  Sayfalar 1 - 2
  Recep KÜLCÜ
 2. Bir Kamu Politikası Analizi Olarak Türkiye'nin Kapitalist Ekonomik Sisteme Geçiş Süreci
  Sayfalar 3 - 15
  Özkan Yalçın
 3. Gelişmişlik Düzeyi Farklı Ülkelerdeki Metropol Kentlerin (Londra, İstanbul, Dakka) Karşılaştırılması
  Sayfalar 16 - 26
  Abidin Kemeç, Ayşen Peker Yıldızhan
 4. Antik Kaynaklara Göre Kappadokia Bölgesi Bitkileri
  Sayfalar 27 - 46
  Mustafa ARSLAN, Esra BULUT
 5. Yeni Nesil İstihdam ve Geleceği
  Sayfalar 47 - 60
  Tuncay Yılmaz, Fatih Aktaş
 6. Azerbaycan Tiyatrosu’nun İlk Trajedisi Musibet-i Fahreddin Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 61 - 73
  Ümit Akın
 7. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Eğitiminin Siyasal İlgi ve Katılıma Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 74 - 93
  Niran Cansever
 8. Ahlak Hukuk Çatışmasının Antik Çağdan Örneği: Kriton Diyaloğu
  Sayfalar 94 - 99
  Kemal Çinçin
 9. Küreselleşme Sonucu Halk Mimarisini Koruma Sorunları: Eskişehir Odunpazarı Örneği
  Sayfalar 100 - 110
  Elif Merve Yılmaz
 10. Belediyelerin Stratejik Planlarının Stratejik Planlama Kılavuzuna Uygunluk Açısından Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 111 - 119
  Neşe SONGÜR
 11. Elektronik Posta ile E-Pazarlama İlişkisi
  Sayfalar 120 - 133
  Adeviye Erdoğan
 12. Tıbbi Sekreterlik Mesleği ile İlgili Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 134 - 148
  Adeviye Erdoğan
 13. Antalya Kentindeki Kapalı Konut Yerleşkelerinin Evrensel Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 149 - 158
  Ayşe Yıldırım
 14. Çocukların Psikolojik Gelişim ve Ruhsal Problemlerinde Felsefi Sağaltımın Yeri
  Sayfalar 159 - 165
  ŞAHİN FİLİZ
 15. İşletme Yöneticilerinin Yenilikçi Rekabet Yaklaşımı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 166 - 187
  Rukiye Kılıç, Mükerrem Atalay Oral
 16. Çevre Farkındalığının Oluşturulmasında Toplumsal İletişimin Rolü
  Sayfalar 188 - 196
  Ferlal Örs
 17. Türkiye’de Konut Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi
  Sayfalar 197 - 206
  Onur Demirel, Selim Adem Hatırlı
 18. Eğitim Ütopyacısı İsmail Hakkı Tonguç'un Sanat Eğitimine Katkısı
  Sayfalar 207 - 214
  Nihat Aycan, Şule Aycan
 19. Bir Eğitim Gönüllüsü: Malala Yousafzai
  Sayfalar 215 - 222
  Nihat Aycan, Şule Aycan
 20. Liselerde Verilen Askerlik Derslerinin Tarihçesi
  Sayfalar 223 - 232
  Nihat Aycan, Şinasi Uzunlar, Şule Aycan
 21. Türkiye'de Kadın Eğitimine Bir Bakış
  Sayfalar 233 - 241
  Nihat Aycan, Şule Aycan
 22. Parşömenin Tarihi ve Dekoratif Kolleksiyonlar
  Sayfalar 242 - 251
  Eser Eke Bayramoğlu, Sevim Yılmaz
 23. Sanayi 4.0 Süreci Gazetecisinin Yetiştirileceği İlk ve Ortaöğretim Kurumlarının Taşıması Gereken Temel Nitelikler
  Sayfalar 252 - 262
  Birol Akgül, Beste Turşucuoğlu, Ecem Ezgi Yıldız
 24. Gazetecilerin Sanayi 4.0 Süreciyle Sektöre Gelen Değişim Ve Dönüşüme Uyum Çalışmaları
  Sayfalar 263 - 272
  Birol Akgül, Beste Turşucuoğlu, Ecem Ezgi Yıldız
 25. Endüstri 4.0 Gazetecisinin Yetiştirileceği Yükseköğretim Kurumlarının Taşıması Gereken Fiziki Özellikler ve Genel Nitelikler
  Sayfalar 273 - 281
  Birol Akgül, Ecem Ezgi Yıldız, Beste Turşucuoğlu
 26. Medya Bağımlısı Bireyin, Medyada Harcadığı Fazla Zamanın Bireye Sosyo-Ekonomik Zararları
  Sayfalar 282 - 290
  Birol Akgül, Ecem Ezgi Yıldız, Beste Turşucuoğlu
 27. Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: E-Ticaret Siteleri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 291 - 306
  Hüseyin Güven, Canan Ay
 28. Türkiye’de Tarımsal Desteklerin Mısır Tarımına Etkileri
  Sayfalar 307 - 317
  Bahri Karlı, Bektaş Kadakoğlu, Ayşe Karadağ Gürsoy
 29. Türkiye’de Tarımda Üretici Örgütlenmesinin Önemi ve Gelişimi
  Sayfalar 318 - 329
  Bahri KARLI, Mevlüt GÜL, Bektaş KADAKOĞLU
 30. Vurgulanmış Dişilliğin Madun Dişillikleri Olarak Mülteci Kadınlar: Suriyeli Mülteci Kadınlara Yönelik Tutumlar
  Sayfalar 330 - 344
  Tuğba Metin Açer, Pınar Enelli Güçlüer
 31. Panslavizm ve Başarısızlık Sebepleri
  Sayfalar 345 - 352
  Ayşegül Ketenci
 32. İklim Değişikliği: Küresel, Bölgesel ve Kentsel Etkileri
  Sayfalar 353 - 370
  Sümeyye Kahraman, Pervin Şenol
 33. Nükleer Bir Devlet Olarak Türkiye: Hipotetik Bir Çalışma
  Sayfalar 371 - 382
  Kahraman Süvari
 34. Nietzsche’nin Decadence Kavramı Bağlamında Felsefi Sağaltımın İmkanları
  Sayfalar 383 - 392
  Dilnur KARABULUT
 35. Hegemonik Erkeklik ve Şiddet
  Sayfalar 393 - 397
  Pınar Laloğlu
 36. Sürdürülebilir Tarımda Doğal Kaynakların Kullanımı
  Sayfalar 398 - 407
  Hacer Çelik Ateş, Aslı Akbaş
 37. Avrupa Birliği Politikaları Perspektifinde Sürdürülebilir Kent
  Sayfalar 408 - 425
  Serkan Ökten, Azize Ökten
 38. İnternet Gazeteciliği ve Çalışma: Emek Süreci Ekseninde Bir İnceleme
  Sayfalar 426 - 440
  Atike Sevtap Demir, Çağrı Kaderoğlu Bulut