ASIA MINOR STUDIES
Kapak Resmi
ISSN 2147-1673 | e-ISSN 2148-9858 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Serhat KUZUCU | http://dergipark.gov.tr/asm

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir.

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco, Ceeol, Copernicus, Drji, InfoBase, Asos, Akademikdizin, Araştırmax ve Sobiad gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan tüm makalelere  DOİ numarası verilmektedir.

Dr. Serhat KUZUCU 0533 493 88 11                                 Dr. Mehmet Ali YILDIRIM 0505 664 24 12

asiaminorstudies@hotmail.com

ASIA MINOR STUDIES

ISSN 2147-1673 | e-ISSN 2148-9858 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Serhat KUZUCU | http://dergipark.gov.tr/asm
Kapak Resmi

25.578

27.276

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir.

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco, Ceeol, Copernicus, Drji, InfoBase, Asos, Akademikdizin, Araştırmax ve Sobiad gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan tüm makalelere  DOİ numarası verilmektedir.

Dr. Serhat KUZUCU 0533 493 88 11                                 Dr. Mehmet Ali YILDIRIM 0505 664 24 12

asiaminorstudies@hotmail.com

Dr. Sadık AHMET Anısına Armağan Sayısı Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 12 - Tem 2018
 1. LYKAONİA KOİNON TARİHİ VE SİKKELERİ
  Sayfalar 1 - 13
  Nizam ABAY
 2. İNGİLİZ RAPORLARINA GÖRE FİLİSTİN’DEKİ İNGİLİZ İDARELERİ VE İSRAİL DEVLETİ’Nİ OLUŞTURAN SÜREÇTEKİ ROLLERİ
  Sayfalar 14 - 61
  Macide BAŞLAMIŞLI
 3. OSMANLI'NIN KİLİSE İNŞAASINA YÖNELİK POLİTİKASI: 18. VE 19. YÜZYILDA ANTAKYA'DA KİLİSE İNŞAASI VE RESTORASYONU MESELESİ
  Sayfalar 53 - 71
  Ali ÇAPAR
 4. TIRHALA SANCAĞI‟NDAN YUNANİSTAN‟A TERKEDİLEN OSMANLI MİRASI
  Sayfalar 72 - 90
  Ferdi ÇİFTÇİOĞLU
 5. 1526 TARİHLİ TAHRİR DEFTERİNE GÖRE SİİRT VAKIFLARI
  Sayfalar 91 - 105
  Uğur DEMLİKOĞLU
 6. ORTADOĞU VE BATI MEDYASINDA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ İLE MISIR DARBESİ MUKAYESESİ
  Sayfalar 106 - 130
  Zehra GÜNEY
 7. YENİ ASUR DÖNEMİNDE RELİEFLERDE BETİMLENEN SAVAŞ ARABALARININ GELİŞİMİ
  Sayfalar 131 - 144
  Abdulhamit KAVAK
 8. ERZURUM İNGİLİZ KONSOLOSU YÜZBAŞI HENRY TROTTER’IN 1880 TARİHLİ RAPORUNDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU’NUN ETNİK DİNİ, SOSYAL VE İKTİSADİ YAPISI*
  Sayfalar 145 - 170
  Muhamed KÖSE
 9. MİLLİ MÜCADELEDE MARAŞ’TA SİYASİ VE SOSYAL GELİŞMELER VE MİLLİ MÜCADELEDE MARAŞ ŞEHİTLERİ
  Sayfalar 171 - 189
  Mustafa KILINÇ
 10. II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE AÇILAN SAĞLIK KURUMU KUDUZ TEDAVİHANESİ (DÂÛLKELP AMELİYATHANESİ)
  Sayfalar 190 - 200
  Ahmet UYANIKER
 11. MANUEL’İN TÜRKLERE KARŞI SEFERİ, 1176 (MYRİOKEPHALON HEZİMETİ VE TARİHİ COĞRAFYA DEĞERLENDİRMESİ)
  Sayfalar 329 - 337
  Arslan DURDU, Fatih DEMİR
 12. ŞEYYÂD HAMZA’NIN YÛSUF VE ZELÎHÂ’SININ SÖZ VARLIĞINA DAİR BİR İNCELEME
  Sayfalar 201 - 220
  Sertan ALİBEKİROĞLU, Sibel ÇELİK
 13. ŞEMSETTİN SAMİ’NİN KALEMİNDEN KADINLAR
  Sayfalar 221 - 239
  Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
 14. KURBANİ İLE PERÜZAT HİKÂYESİNİN ÇORUM YAZMA VARYANTI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 240 - 259
  Mehmet EROL
 15. ÇUKUROVA SÖZLÜ TARİHİNE KAYNAKLIK EDEN AĞITLARDA HALKBİLİMSEL UNSURLAR
  Sayfalar 260 - 271
  Esra ÖZKAYA
 16. HALK HİKÂYESİ METİNLERİNİN NESNE DÜNYASINDAN ÖRNEKLER
  Sayfalar 272 - 296
  Refiye OKUŞLU ŞENESEN
 17. TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİNİN G. HOFSTEDE’NİN KÜLTÜREL BOYUTLARINDAN ERİLLİK-DİŞİLLİK (MASCULINITY) FAKTÖRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 297 - 316
  Refiye OKUŞLU ŞENESEN, Refiye ŞENESEN
 18. EFSANE VE MİTOLOJİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME VE EFSANE MİTOLOJİ İLİŞKİŞİ
  Sayfalar 317 - 328
  Sibel KARADENİZ YAĞMUR