ASIA MINOR STUDIES
Kapak Resmi
ISSN 2147-1673 | e-ISSN 2148-9858 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Serhat KUZUCU | http://dergipark.gov.tr/asm

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir.

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco, Ceeol, Copernicus, Drji, InfoBase, Asos, Akademikdizin, Araştırmax ve Sobiad gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan tüm makalelere  DOİ numarası verilmektedir.

Dr. Serhat KUZUCU 0533 493 88 11                                 Dr. Mehmet Ali YILDIRIM 0505 664 24 12

asiaminorstudies@hotmail.com

ASIA MINOR STUDIES

ISSN 2147-1673 | e-ISSN 2148-9858 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Serhat KUZUCU | http://dergipark.gov.tr/asm
Kapak Resmi

28.675

32.760

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir.

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco, Ceeol, Copernicus, Drji, InfoBase, Asos, Akademikdizin, Araştırmax ve Sobiad gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan tüm makalelere  DOİ numarası verilmektedir.

Dr. Serhat KUZUCU 0533 493 88 11                                 Dr. Mehmet Ali YILDIRIM 0505 664 24 12

asiaminorstudies@hotmail.com

AGP Sempozyum Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 6 - Sayı AGP Sempozyum Özel Sayısı1 - Eki 2018
 1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SINIR DUVARLARI
  Sayfalar 1 - 17
  ASLI YILDIZ, ASENA SOYLUK, PELİN SARICIOGLU
 2. KENTSEL DÖNÜŞÜM ve AİDİYET: ANKARA’DAN BİR ÖRNEK Urban Transformation and the Sense of Ownership: An example from Ankara
  Sayfalar 18 - 40
  ayşe ünal
 3. Denizli İlinin Tüketici Temelli Marka Değeri Algısı: Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Sayfalar 41 - 59
  Bahar Akyıldız, Duygu Koçoğlu
 4. DOĞU KARADENİZ KIRSAL MİMARİSİNDE TAŞIYICI SİSTEM DETAYLARININ İRDELENMESİ
  Sayfalar 60 - 74
  EMRE PINAR
 5. TÜRKİYE – ÇEKOSLOVAKYA TİCARİ İLİŞKİLERİNDE SKODA SİLAH FABRİKASI (1923-1939)
  Sayfalar 75 - 93
  Ercan Haytoğlu
 6. Comparison of Perceptions of Service Quality in Transport Systems within the Context of Users of Istanbul City's Metro and Metrobus Public Transportation Systems
  Sayfalar 94 - 106
  Esin Bengü Ceran, Tuba Ezgi Çakır Esen
 7. MİMARİ TASARIMDA SU ÖĞESİNİN FARKLI KULLANIM AMAÇLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ: ANADOLU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 107 - 120
  GÖZDE ALTIPARMAKOĞLU SAKARYA
 8. KOLEKSİYON FİGÜRÜ SERGİLEME ÜNİTELERİNDE TASARIM KRİTERLERİ
  Sayfalar 121 - 137
  Kemal SAKARYA
 9. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT BAĞLAMINDA CİTTASLOW YAKLAŞIMI, EĞİRDİR İLÇESİNİN CİTTASLOW KRİTERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 138 - 149
  Meryem Alagöz
 10. YEREL YÖNETİMLERDE YÖNETİŞİM UYGULAMALARI: SERİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 150 - 165
  Mustafa KOCAOĞLU, Medine Fural
 11. Block Printing: One Of Lost Treasures Of Mardin
  Sayfalar 166 - 175
  Naime Didem Naime Öz, Ayşegül Koyuncu Okca, Hatice Kübra Uygur
 12. AN EVALUATION ON HISTORY-MEMOIRS RELATIONSHIP IN ACADEMIC HISTORY STUDIES
  Sayfalar 176 - 186
  Olcay Özkaya Duman
 13. İKİ PROJE/İKİ MEDENİYET: ZİNDANKALE SANAT GALERİSİ VE AKROPOL MÜZESİ
  Sayfalar 187 - 198
  Rabia KÖSE DOĞAN
 14. SOSYAL MEDYA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE, İÇERİK ÜRETİMİNE VE YARATTIĞI ETKİLEŞİME YÖNELİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 199 - 218
  Saadet Uğurlu
 15. Yukarıköy (Çanakkale-Ayvacık) Geleneksel Yörük Dokumaları
  Sayfalar 219 - 233
  Naime Didem Öz, Aysegül Koyuncu Okca
 16. ÖZEL BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ
  Sayfalar 234 - 245
  Sabahat Bayrak Kök, Pınar Uçar
 17. MODERN EPİK ŞİİRİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN BATILI ŞAHSİYETLER
  Sayfalar 246 - 257
  Servet Şengül
 18. TÜRKİYE’DE ULUSLARASI DÜZENSİZ GÖÇ GERÇEĞİNDE REFAKATSİZ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN DURUMU VE BAŞLICA RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 258 - 274
  Başak DÜZEL, Sıla ALIŞ
 19. KINA GELENEĞİ BAĞLAMINDA OLUŞAN SÖZLÜ ŞİİR ÜRÜNLERİNİN İŞLEVLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
  Sayfalar 275 - 293
  Süleyman Fidan
 20. İlköğretimin İkinci Kademe Öğrencilerinin Ana-Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrolün Kendini Belirleme Düzeyi ve Sosyal Girişkenlikle İlişkisi
  Sayfalar 294 - 312
  yeliz kındap tepe, Betül DELİSER, Gülnur KUZAN, Rabia İSLAMOĞLU
 21. KÜRESEL DÜŞÜN YEREL DAVRAN” STRATEJİSİ İLE İTİBAR YÖNETİMİ BİLEŞENLERİNİN TÜRKİYE ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜKETİCİLERE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 312 - 347
  Sevinç Koçak