Kapak Resmi
933     |     714
Dergi Sayıları

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD) yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir.


ASOBİD'e Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji ve Arkeoloji alanlarındaki yazılar kabul edilecektir.


Sayı:1 / Cilt:1 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Haz 2017