Editör

Doç. Dr. Mehmet AKif IRMAK

Dr. Öğretim Üyesi Fatma Zehra ÇAKICI

Dr. Öğretim Üyesi Defne DURSUN


Doç.Dr. fatma zehra ÇAKICI

Turkey
fzehra.cakici@atauni.edu.tr
Konular: Sayısal Modelleme,Yapısal Bütünlük ve Hasar,Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme,Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri,Mimari Tasarım,Koruma, Yenileme ve Restorasyon,Fiziksel Çevre Denetimi,Mimarlık,Mimarlık, Planlama, Tasarım
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ