Amaç

Büyük önder Atatürk'ü, onun ilkelerini daha iyi kavramak ve Türk Gençliği'ne kavratmak konusunda çaba gösteren Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından çıkartılan "Atatürk Dergisi" ile bir taraftan Atatürk'ü, Atatürk İlke ve İnkılaplarını, Türk Bağımsızlık Mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyetinin sorunlarını akademik düzeyde Türk Halkına anlatmaya çalışırken, diğer taraftan akademisyenlere oldukça geniş ve seçkin öğretim üyelerinden oluşan inceleme kuruluyla yukarıda belirtilen konulardaki bilimsel makalelerini yayımlayabilecekleri bir yayın organı oluşturmaktır. Atatürk, hayatını Türk Halkına adamıştı. Onu sevmek, onu sevdirmek, ilkelerini Türk Gençliğine bilimsel olarak aktarmak, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün ve onun yayın organı olan "Atatürk Dergisi'nin " amacıdır.                                         

Kapsam

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, Osmanlı Devleti'nin gerilemesi ile birlikte gerçekleştirilen modernleşme çabalarının bir uzantısı olan ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk  tarafından hayata geçirilen devrimleri incelemek; bunlara zemin hazırlayan sosyal, siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel etkenleri tarih biliminin metotları ışığında değerlendirmek bu derginin temel kapsamıdır. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Tarihi içerisinde biyografik çalışmalar ve şehir tarihçiliğine de önem atfedilmektedir.