Doğu Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-7956 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ YAYIM İLKELER

 • DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin yayım ilkelerine uygun hazırlanmaları koşuluyla, diğer üniversitelerimizin, coğrafyacılarının makaleleri de yayımlanır

 • Doğu Coğrafya Dergisi; Ocak ve Temmuz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.

 • Dergi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Talep edilen değişiklikler, mutlaka yapılır.

 • Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

  YAZIM KURALLAR

 • Dergiye alınacak makaleler fotoğraf, harita ve diğer şekiller için ayrılmış alanlar dahil 25 sayfayı aşmayacaktır. Bu limiti aşan makaleler yayımlanmaz.

 • Makalelerin sayfa yapısı; Üst: 6,5 cm – Alt: 5 cm – Sağ: 4 cm – Sol: 4 cm olmalıdır. Üst bilgi: 5 cm – Alt bilgi: 3 cm olacaktır. Makalelerde satır aralığı: Tek, ilk satır: 1,25, satır aralarından sonda 6 nk boşluk bırakılacak şekilde ayarlanma yapılmalıdır.

 • Makalelerin başlangıç kısmında ana temayı içeren Türkçe ve İngilizce özet ile en az üç anahtar kelime yer alacaktır.  Türkçe ve İngilizce özetten sonraki giriş kısmı sayfa başından başlayacak şekilde yapılmalıdır.

 • Makalelerde, üst bilgiye yer verilecektir. Bu amaçla tek numaralı sayfalarda italik olarak, çalışmanın İngilizce adı, çift numaralı sayfalarda Türkçe adı yazılacaktır.

 • Yazı karakteri metin içerisinde 10 punto, Times New Roman’dır. Bu punto büyüklüğü üst bilgi alanında 8,5 punto, tablo-fotoğraf-grafik adlarında 10 punto ve tablo içlerinde, tablo özelliğine göre 7-10 punto arasında olacaktır.

 • İlk sayfada yer alan ve yazar veya yazarlarla ilgili bilgilerin bulunduğu dipnot, * işareti ile gösterilmelidir. Yazarlar okuyucu ile haberleşmesi açısından, bu bölüme e-mail ve diğer adres bilgilerini koyabilirler.

 • Birden fazla yazarlı makalelerde, makalenin her yazar tarafından hangi başlık veya alt başlıklarının hazırlandığını gösteren açıklama, yine ikinci bir sayfa altı notu olarak verilmelidir.

 • Baskı kalitesini azaltan 3 boyutlu grafiklerden kaçınılmalıdır. Grafikleri Exel ortamında çizip word dosyasına yapıştırma yoluna gidilmemeli,  grafikler word metni içerisinde hazırlanmalıdır.

 • Dergi siyah-beyaz basıldığı için renkli şekil-grafik ve haritalardan kaçınılmalıdır.

 • Yukarıda belirtilen kurallar, derginin şekil açısından bir bütünlüğe kavuşması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle belirtilen formata uygun olmayan çalışmalar, yazara iade edilip yeniden düzenlenmesi istenecektir. Gereken düzeltmelerin yapılmadığı çalışmalar yayımlanmayacaktır.

 • Makalelerin dergi içerisindeki sıralaması, alfabetik düzende (bir sayıda artan, bir sayıda azalan) soyadına göre olacaktır. Derginin her sayısındaki ilk makale dergi editörü için ayrılmış olup, bu bölüm soyadı sıralamasına dahil değildir.

  MAKALENİN DERGİYE TESLİM EDİLMESİ

 • Yukarda belirtilen şekilde hazırlanan eserler,  isimsiz olmak üzere sisteme girilerek dergi adresine gönderilir.

 • Hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler istenilen düzeltmeleri yapmak üzere makale sahibine gönderilir.

 • İstenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra MAKALENİN SON HALİ SİSTEME YÜKLENİR.

  2- TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU

  TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher and Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Doğu Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-7956 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

142.577

293.653
DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ YAYIM İLKELER

 • DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin yayım ilkelerine uygun hazırlanmaları koşuluyla, diğer üniversitelerimizin, coğrafyacılarının makaleleri de yayımlanır

 • Doğu Coğrafya Dergisi; Ocak ve Temmuz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.

 • Dergi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Talep edilen değişiklikler, mutlaka yapılır.

 • Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

  YAZIM KURALLAR

 • Dergiye alınacak makaleler fotoğraf, harita ve diğer şekiller için ayrılmış alanlar dahil 25 sayfayı aşmayacaktır. Bu limiti aşan makaleler yayımlanmaz.

 • Makalelerin sayfa yapısı; Üst: 6,5 cm – Alt: 5 cm – Sağ: 4 cm – Sol: 4 cm olmalıdır. Üst bilgi: 5 cm – Alt bilgi: 3 cm olacaktır. Makalelerde satır aralığı: Tek, ilk satır: 1,25, satır aralarından sonda 6 nk boşluk bırakılacak şekilde ayarlanma yapılmalıdır.

 • Makalelerin başlangıç kısmında ana temayı içeren Türkçe ve İngilizce özet ile en az üç anahtar kelime yer alacaktır.  Türkçe ve İngilizce özetten sonraki giriş kısmı sayfa başından başlayacak şekilde yapılmalıdır.

 • Makalelerde, üst bilgiye yer verilecektir. Bu amaçla tek numaralı sayfalarda italik olarak, çalışmanın İngilizce adı, çift numaralı sayfalarda Türkçe adı yazılacaktır.

 • Yazı karakteri metin içerisinde 10 punto, Times New Roman’dır. Bu punto büyüklüğü üst bilgi alanında 8,5 punto, tablo-fotoğraf-grafik adlarında 10 punto ve tablo içlerinde, tablo özelliğine göre 7-10 punto arasında olacaktır.

 • İlk sayfada yer alan ve yazar veya yazarlarla ilgili bilgilerin bulunduğu dipnot, * işareti ile gösterilmelidir. Yazarlar okuyucu ile haberleşmesi açısından, bu bölüme e-mail ve diğer adres bilgilerini koyabilirler.

 • Birden fazla yazarlı makalelerde, makalenin her yazar tarafından hangi başlık veya alt başlıklarının hazırlandığını gösteren açıklama, yine ikinci bir sayfa altı notu olarak verilmelidir.

 • Baskı kalitesini azaltan 3 boyutlu grafiklerden kaçınılmalıdır. Grafikleri Exel ortamında çizip word dosyasına yapıştırma yoluna gidilmemeli,  grafikler word metni içerisinde hazırlanmalıdır.

 • Dergi siyah-beyaz basıldığı için renkli şekil-grafik ve haritalardan kaçınılmalıdır.

 • Yukarıda belirtilen kurallar, derginin şekil açısından bir bütünlüğe kavuşması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle belirtilen formata uygun olmayan çalışmalar, yazara iade edilip yeniden düzenlenmesi istenecektir. Gereken düzeltmelerin yapılmadığı çalışmalar yayımlanmayacaktır.

 • Makalelerin dergi içerisindeki sıralaması, alfabetik düzende (bir sayıda artan, bir sayıda azalan) soyadına göre olacaktır. Derginin her sayısındaki ilk makale dergi editörü için ayrılmış olup, bu bölüm soyadı sıralamasına dahil değildir.

  MAKALENİN DERGİYE TESLİM EDİLMESİ

 • Yukarda belirtilen şekilde hazırlanan eserler,  isimsiz olmak üzere sisteme girilerek dergi adresine gönderilir.

 • Hakemden yayımlanabilir raporu alan makaleler istenilen düzeltmeleri yapmak üzere makale sahibine gönderilir.

 • İstenilen düzeltmeler yapıldıktan sonra MAKALENİN SON HALİ SİSTEME YÜKLENİR.

  2- TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU

  TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher and Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Doğu Coğrafya Dergisi Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 38 - Tem 2017
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  İbrahim Fevzi ŞAHİN
 2. ERBAA’DA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM SANAYİNİN COĞRAFİ ANALİZİ
  Sayfalar 1 - 14
  YAHYA KADIOĞLU, Yusuf YILMAZ
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKAMETGÂH İLİŞKİSİ/BİR MEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 15 - 38
  Ahmet Uysal, Şenay Güngör, Ali Meydan
 4. GAZİANTEP İLİNDE ÜÇ YILDIZ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ENDÜSTRİYEL KÜMELENME ANALİZİ
  Sayfalar 39 - 62
  Dr. ÖMER ŞEN, Doç.Dr. Ersin Kaya SANDAL
 5. MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI'NDA DOĞAL VE KÜLTÜREL ÇEVRENİN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI ÜZERİNE YÖRE HALKININ FARKINDALIĞI
  Sayfalar 63 - 86
  Doç.Dr. Cemali SARI, Yüksek Lisans Yağmur BİDAV
 6. MERKEZİ YAYLALARA BİR ÖRNEK; BİLBİLAN YAYLASI
  Sayfalar 87 - 110
  mehmet tuncer rızvanoğlu
 7. BAĞIMSIZLIKTAN GÜNÜMÜZE NAHCİVAN’IN ZİRAİ YAPISI
  Sayfalar 111 - 136
  Halil Kurt, Murat Özkan
 8. (YAŞLI, MUTLU, HUZURLU İL) SİNOP’UN NÜFUS ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 137 - 160
  Mutlu KAYA, Cevdet YILMAZ
 9. SAMSUN’DA YÖRESEL ÖNEME SAHİP BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: AKDAĞ (LADİK)
  Sayfalar 161 - 172
  YAHYA KADIOĞLU
 10. ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUM ve KÜLTÜREL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YEM ile İNCELENMESİ
  Sayfalar 173 - 188
  Melehat Gezer, İbrahim Fevzi ŞAHİN
 11. KARS KÜLTÜREL VE GASTONOMİK KİMLİĞİNDE KAZ
  Sayfalar 189 - 204
  OĞUZ DİKER, TAŞKIN DENİZ
 12. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR ÖĞESİ OLARAK YEREL İKLİM BİLGİSİ VE HALK TAKVİMİ: SAFRANBOLU’DA (KARABÜK) BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 205 - 226
  TAŞKIN DENİZ, OĞUZ DİKER, ADNAN ÇETİNKAYA
 13. 29 ARALIK 2016 MERSİN SELİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLANTISI
  Sayfalar 227 - 250
  Ömer Erdal BİLİCİ, Ayşe EVEREST
 14. COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKILLI CİHAZLARDA COĞRAFİ BİLGİ VE BECERİ KAZANDIRABİLECEK UYGULAMALARI KULLANMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 251 - 274
  Mete Alım, Selim Siyamoğlu
 15. Geçmiş Sayı İndeksi
  Sayfalar 275 - 276
  İbrahim Fevzi ŞAHİN