Yıl 2017, Cilt 22, Sayı 37, Sayfalar 99 - 112 2017-02-23

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması

adem beldağ [1] , yılmaz geçit [2]

527 518

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin coğrafya algılarını belirlemek için yapılan bu çalışma nitel araştırma yaklaşımının olgubilim deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Rize ilinde görev yapmakta olan 56 sosyal bilgiler öğretmeninin coğrafya kavramına ilişkin algısını belirlemek için bir bilgi formu geliştirilmiştir. Öğretmenlerin bu bilgi formunda coğrafya...........gibidir/benzer. Çünkü...........şeklindeki boşluğu doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma yaklaşımının doğasına uygun bir biçimde betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur.

Sonuç olarak öğretmenlerin 49 farklı metafor kullandıkları ve metaforların altı farklı kategori başlığı altında toplandığı belirlenmiştir. Bu kategoriler yol gösterici, yaşamın ifadesi, coğrafi unsur, çeşitlilik, biçimsellik ve eğlence başlıkları altında toplanmıştır. Özellikle öğretmenlerin %60’a yakınının coğrafyayı yol gösterici ve yaşam ifadesi olarak görmesi bu bilime yönelik pozitif bakış açısının bir göstergesidir. Ancak bazı imaj sorunları da tespit edilmiş olup çalışma sonucunda bunlara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Coğrafya, Metafor, Olgubilim
 • Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafi bilgi sistemleri kavramına metaforik bakış. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 179-196
 • Alkış, S. (2009). Turkish geography trainee teachers’ perceptions of geography. International Research in Geographical and Environmental Education (IRGEE), 18(2), 123-136.
 • Aslan, M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik öğrenme ve düşünme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100-108.
 • Atalay, İ. (1994). Genel fiziki coğrafya(3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 10(3), 1293-1322.
 • Aydın, F. ve Ünaldı, Ü. E. (2010). The analysis of geography teacher candidates’ perceptions towards “geography” concept with the help of metaphors. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 600-622.
 • Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education. South African Journal of Education, 29, 431-444.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 269-283.
 • Doağanay, H. (1993). Coğrafya’ya giriş (2. Baskı). Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Durmuş, E. ve Baş, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya kavramına ilişkin metaforik algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 75-92.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Geçit, Y. ve Gençer, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19.
 • Kaya, H. (2010). Metaphors developed by secondary school students towards “earthquake” concept. Educational Research and Review, 5(11), 712-718.
 • Keçe, 2014). Tarih ve Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı tarih kavramlarına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 143-156.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research (Third Edition). San Francisco: A Wiley Imprint.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks. CA: Sage.
 • Öztürk, C. (2012). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. Cemil Öztürk (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (s. 2-30). Anakara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, Ç. (2007) Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘coğrafya’ kavramına yönelik metafor durumları. Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69.
 • Öztürk, M. & Alkış, S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının coğrafya ile ilgili algılamaları. İlköğretim Online Dergisi, 8 (3), 782-797.
 • Öztürk, M. (2007). Coğrafya gelişimi, içeriği, eğitimi. H. Kıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde (s. 262-266). Denizli, Pamukkale Üniversitesi.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Şahin, Ş. ve Baturay, M. H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarının değerlendirilmesi: bir metafor analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (1), 177-192.
 • Şeyihoğlu A. ve Gencer, G. (2011). Hayat bilgisi öğretiminde “metafor” tekniğinin kullanımı. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 83-100
 • Zeren, M. G. (2015). Üniversite öğrencilerinin gözü ile coğrafya eğitimcisi: Bir olgubilim araştırması. Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33), 189-207.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: adem beldağ
E-posta: abeldag@gmail.com
Kurum: RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: yılmaz geçit
E-posta: yilmaz.gecit@erdogan.edu.tr
Kurum: RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunidcd277905, journal = {Doğu Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-7956}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {22}, pages = {99 - 112}, doi = {10.17295/ataunidcd.277905}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması}, key = {cite}, author = {geçit, yılmaz and beldağ, adem} }
APA beldağ, a , geçit, y . (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması. Doğu Coğrafya Dergisi, 22 (37), 99-112. DOI: 10.17295/ataunidcd.277905
MLA beldağ, a , geçit, y . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması". Doğu Coğrafya Dergisi 22 (2017): 99-112 <http://dergipark.gov.tr/ataunidcd/issue/27720/277905>
Chicago beldağ, a , geçit, y . "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması". Doğu Coğrafya Dergisi 22 (2017): 99-112
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması AU - adem beldağ , yılmaz geçit Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17295/ataunidcd.277905 DO - 10.17295/ataunidcd.277905 T2 - Doğu Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 112 VL - 22 IS - 37 SN - 1302-7956- M3 - doi: 10.17295/ataunidcd.277905 UR - http://dx.doi.org/10.17295/ataunidcd.277905 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğu Coğrafya Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması %A adem beldağ , yılmaz geçit %T Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Coğrafya” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Olgubilim Araştırması %D 2017 %J Doğu Coğrafya Dergisi %P 1302-7956- %V 22 %N 37 %R doi: 10.17295/ataunidcd.277905 %U 10.17295/ataunidcd.277905