Yıl 2018, Cilt 28, Sayı 2, Sayfalar 210 - 215 2018-04-27

ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU

Uzay KOÇ VURAL [1] , Münevver ŞENER [2] , Nihal TAŞ [3] , Ece MERAL [4] , Neslihan ÖZDEMİR [5] , Ezgihan ARSLAN [6] , A. Rüya YAZICI [7] , Nuray ATTAR [8] , Filiz YALÇIN ÇAKIR [9] , Meryem TEKÇİÇEK [10]

64 116

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ankara’da bulunan engelli okullarına devam etmekte olan 93 engelli öğrencinin demografik özelliklerini, ağız diş sağlığı durumunu ve ağız sağlığı alışkanlıklarını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Ankara’da engelliler okullarına devam eden 93 engelli öğrenci dahil edilmiştir. Veri elde etmek amacıyla ağız içi muayenenin yanısıra daha önce denenmiş ve kişisel bilgileri içermeyen bir anket formu veri elde etmek amacıyla kullanılmıştır.  Anket, diş hekimliği fakültesinde son sınıfta okuyan öğrenciler tarafından yapılmıştır. Anketteki sorular, öğrencilerin sosyo - demografik özelliklerini, diş hekimine gitme sıklığını, oral hijyen araçlarının kullanımını, ve ağız sağlığı durumunu değerlendirmektedir. Muayene esnasında DMFT/DMFS ve dmft/dmfs değerleri hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sıklık dağılımının yanı sıra, ANOVA, t- tesi, Ki-kare ve Fisher’s Exact Test kullanılmıştır. P<0.05 olduğunda anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya, yaş ortalaması 12.92 yıl olan, 42 (%45,2)’si kız, 51 (%54,8)’i erkek toplam 93 engelli öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %71’i günde en az 1 defa dişini fırçaladığını bildirmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin diş fırçalama alışkanlıkları, diş hekimine gitme sıklığı ve öğün aralarında yeme ve öğün atlama alışkanlığı arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (sırasıyla; p=0.724, p=0.273, p=0.357, p=0.365). Öğrencilerin yaşının artmasıyla, DMFS, dmft ve dmft değerlerinin artması arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla; p=0.025, p=0.003, p=0.022).

Sonuç: Öğrencilerin yaşının artmasıyla DMFT değerinin artması anlamlı değilken (p=0.111) DMFS değerinin artması anlamlı bulunmuştur (p=0.025). Günlük diş fırçalama sıklığının en çok günde 1 defa olduğu göz önüne alındığında ağız sağlığı için riskli gruptaki öğrenciler olan engelli öğrencilerde koruyucu uygulamalar önemli bir yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: engellilik, ağız diş sağlığı, ağız hijyeni, DMFS/dmfs, DMFT/dmft

THE STATUS OF ORAL HEALTH OF DISABLED CHILDREN ATTENDING SPECIAL SCHOOLS IN ANKARA

ABSTRACT

Aim: To describe the demographic and oral characteristics of 93 disabled participants attending special schools in Ankara.  

Material and Methods: Ninety-three participants attending special schools in Ankara were included. An anonymous and structured questionnaire, including demographic characteristics, frequency of dental visits/tooth brushing, using of oral hygiene tools and oral health status was used to obtain the data. The questionnaire was implemented by the 5th grade students of the School of Dentistry. DMFT/DMFS and dmft/dmfs were calculated during the oral examination. The data were analyzed by age, sex and educational status, oral health status/habits using frequency distribution, ANOVA, t- test, chi-square test, fisher’s exact test. P value was set at 0.05

Results: A total of 93 participants comprising 42 girls (45.2%) and 51 boys (54.8%) with mean age was 12.92 years attended in this study. 71.0% of the participants reported to brush their teeth at least once a day.  There were no significant differences in respect to frequency of tooth brushing and dental visit, eat a snack and skip meals (p=0.724, p=0.273, p=0.357, p=0.365, respecti- vely) by sex. However there was a significant relationship between the age and DMFS, dmft ve dmft scores (p=0.025, p=0.003, p=0.022, respectively). These scores increased with the increased age.

Conclusion: The increase in DMFS was found to be significant (p = 0.025) while the increase in DMFT was not found to be significant (p = 0.111). Considering that frequency of daily tooth brushing was no more than once a day, preventive treatments have an important role in oral health maintenance of disabled children, who are in the high risk group for oral health.

Keywords: disabled, oral health, oral hygiene, DMFS/ dmfs, DMFT/ dmft

engellilik, ağız diş sağlığı, ağız hijyeni, DMFS/dmfs
 • 1. Gace E, Kelmendi M, Fusha E. Oral health status of children with disability living in Albania. Mater Sociomed 2014;26:392-4.
 • 2. Oredugba FA, Akindayomi Y. Oral health status and treatment needs of children and young adults attending a day centre for individuals with special health care needs. BMC Oral Health 2008;8:30.
 • 3. Wyne A, Hammad N, Splieth C. Oral health knowledge of health care workers in special children's center. Pak J Med Sci 2015;31:164-8.
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002.
 • 5. Türkiye İstatistik Kurumu 2002 Verileri. 2002 Erişim:http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017
 • 6. Kumar S, Dagli RJ, Mathur A, Jain M, Duraiswamy P, Kulkarni S. Oral hygiene status in relation to sociodemographic factors of children and adults who are hearing impaired, attending a special school. Spec Care Dentist 2008;28:258-64.
 • 7. Jain M, Mathur A, Kumar S, Dagli RJ, Duraiswamy P, Kulkarni S. Dentition status and treatment needs among children with impaired hearing attending a special school for the deaf and mute in Udaipur, India. J Oral Sci 2008;50:161-5.
 • 8. Reddy K, Sharma A. Prevalence of oral health status in visually impaired children. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2011;29:25-7.
 • 9. Oredugba FA. Oral health care knowledge and practices of a group of deaf adolescents in Lagos, Nigeria. J Public Health Dent 2004;64:118-20.
 • 10. Ameer N, Palaparthi R, Neerudu M, Palakuru SK, Singam HR, Durvasula S. Oral hygiene and periodontal status of teenagers with special needs in the district of Nalgonda, India. J Indian Soc Periodontol 2012;16:421-5.
 • 11. Bekiroglu N, Acar N, Kargul B. Caries experience and oral hygiene status of a group of visually impaired children in Istanbul, Turkey. Oral Health Prev Dent 2012;10:75-80.
 • 12. Yalcinkaya SE, Atalay T. Improvement of oral health knowledge in a group of visually impaired students. Oral Health Prev Dent 2006;4:243-53.
 • 13. Prashanth ST, Bhatnagar S, Das UM, Gopu H. Oral health knowledge, practice, oral hygiene status, and dental caries prevalence among visually impaired children in Bangalore. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2011;29:102-5.
 • 14. Champion J, Holt R. Dental care for children and young people who have a hearing impairment. Br Dent J 2000;189:155-9.
 • 15. Center for parents information and resources. Finding help for children with deaf-blindness. Erişim:http://www.parentcenterhub.org/repository/ deafblindness
 • 16. Altun C, Guven G, Akgun OM, Akkurt MD, Basak F, Akbulut E. Oral health status of disabled individuals attending special schools. Eur J Dent 2010;4:361-6.
 • 17. Choi NK, Yang KH. A study on the dental disease of the handicapped. J Dent Child 2003;70:153-8.
 • 18. Anders PL, Davis EL. Oral health of patients with intellectual disabilities: a systematic review. Spec Care Dentist 2010;30:110-7.
 • 19. Al-Maweri SA, Zimmer S. Oral Health Survey of 6-14-Year-Old Children with Disabilities Attending Special Schools Yemen. J Clin Pediatr Dent 2015;39:272-6.
 • 20. Organization. WH. Oral health surveys: basic methods. 1997. Erişim: 01.09.2016
 • 21. Gokalp SG, Dogan BG, Tekcicek MT, Berberoglu A, Unluer S. National survey of oral health status of children and adults in Turkey. Community Dent Health 2010;27:12-7.
 • 22. Costa AA, Della Bona A, Trentin MS. Influence of Different Intellectual Disability Levels on Caries and Periodontal Disease. Braz Dent J 2016;27:52-5.
 • 23. Özdabak N, Yildiz M, Bayindir YZ. Dental Caries and Treatment Needs in Relation to Parents' Educational Level: A Pilot Study Among a Group of Young Adults in Erzurum. Atatürk Üniv Dis Hek Fak Deg 2004;14: 24-30
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Uzay KOÇ VURAL

Yazar: Münevver ŞENER

Yazar: Nihal TAŞ

Yazar: Ece MERAL

Yazar: Neslihan ÖZDEMİR

Yazar: Ezgihan ARSLAN

Yazar: A. Rüya YAZICI

Yazar: Nuray ATTAR

Yazar: Filiz YALÇIN ÇAKIR

Yazar: Meryem TEKÇİÇEK

Bibtex @araştırma makalesi { ataunidfd418988, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {210 - 215}, doi = {10.17567/ataunidfd.418988}, title = {ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU}, key = {cite}, author = {KOÇ VURAL, Uzay and ATTAR, Nuray and TAŞ, Nihal and ÖZDEMİR, Neslihan and ŞENER, Münevver and TEKÇİÇEK, Meryem and YALÇIN ÇAKIR, Filiz and ARSLAN, Ezgihan and MERAL, Ece and YAZICI, A. Rüya} }
APA KOÇ VURAL, U , ŞENER, M , TAŞ, N , MERAL, E , ÖZDEMİR, N , ARSLAN, E , YAZICI, A , ATTAR, N , YALÇIN ÇAKIR, F , TEKÇİÇEK, M . (2018). ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28 (2), 210-215. DOI: 10.17567/ataunidfd.418988
MLA KOÇ VURAL, U , ŞENER, M , TAŞ, N , MERAL, E , ÖZDEMİR, N , ARSLAN, E , YAZICI, A , ATTAR, N , YALÇIN ÇAKIR, F , TEKÇİÇEK, M . "ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018): 210-215 <http://dergipark.gov.tr/ataunidfd/issue/36765/418988>
Chicago KOÇ VURAL, U , ŞENER, M , TAŞ, N , MERAL, E , ÖZDEMİR, N , ARSLAN, E , YAZICI, A , ATTAR, N , YALÇIN ÇAKIR, F , TEKÇİÇEK, M . "ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018): 210-215
RIS TY - JOUR T1 - ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU AU - Uzay KOÇ VURAL , Münevver ŞENER , Nihal TAŞ , Ece MERAL , Neslihan ÖZDEMİR , Ezgihan ARSLAN , A. Rüya YAZICI , Nuray ATTAR , Filiz YALÇIN ÇAKIR , Meryem TEKÇİÇEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.418988 DO - 10.17567/ataunidfd.418988 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 210 EP - 215 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-9044- M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.418988 UR - http://dx.doi.org/10.17567/ataunidfd.418988 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU %A Uzay KOÇ VURAL , Münevver ŞENER , Nihal TAŞ , Ece MERAL , Neslihan ÖZDEMİR , Ezgihan ARSLAN , A. Rüya YAZICI , Nuray ATTAR , Filiz YALÇIN ÇAKIR , Meryem TEKÇİÇEK %T ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044- %V 28 %N 2 %R doi: 10.17567/ataunidfd.418988 %U 10.17567/ataunidfd.418988
ISNAD KOÇ VURAL, Uzay , ŞENER, Münevver , TAŞ, Nihal , MERAL, Ece , ÖZDEMİR, Neslihan , ARSLAN, Ezgihan , YAZICI, A. Rüya , ATTAR, Nuray , YALÇIN ÇAKIR, Filiz , TEKÇİÇEK, Meryem . "ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 / 2 (Nisan 2018): 210-215. http://dx.doi.org/10.17567/ataunidfd.418988