Yıl 2018, Cilt 28, Sayı 2, Sayfalar 222 - 227 2018-04-27

THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE

Sultan KELEŞ [1] , Hülya YILMAZ [2] , Sıla YILMAZ [3] , Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU [4] , Filiz ABACIGİL [5]

67 72

ABSTRACT

 

Aim: The aim of this study was to determine the impact of mild congenital hypodontia on oral health-related quality of life in children aged from 11-14 years by considering their own statements.

Materials and Methods: One hundred and thirty 11- to 14-year-old children were included in this cross-sectional study. The control group (G-C) was composed of 65 patients without hypodontia and the hypodontia group (G-H) was composed of 65 patients with different numbers of missing teeth. After oral examination, children were asked to fill out the Child Perceptions Questionnaire (CPQ 11-14) to evaluate the oral health-related quality of life. The number/ numbers of missing teeth, the segment of missing teeth, and demographic data were recorded. The data were analyzed using Student’s t-test, the chi square test, and Pearson correlation analysis.

Results: The mean age of children that participated in this study was 12.5+1.07 (55% girls, 45% boys). A total of 117 teeth were missing in patients with hypodontia. The mean number of missing teeth in patients with hypodontia was 1.77±0.65. The mean oral health-related quality of life score of the groups was 36.3±16.7 for control group and 34.7±18.1 for hypodontia group ; the difference between the groups was not statistically significant (p>0.05). Significant correlation was not detected between the oral health-related quality of life and the number of missing teeth in patients with hypodontia (r=-0.008, p=0.95).

Conclusion: Missing teeth had no impact on oral health-related quality of life in patients with mild hypodontia due to the small numbers of missing teeth in the experimental group.

Keywords: Oral health related quality of life, hypodontia, children

HİPODONTİNİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZ


Amaç: Bu çalışmanın amacı konjenital hipodontinin 11-14 yaş arasındaki çocuklarda ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi üzerindeki etkisini kendi beyan- larına dayalı olarak belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya 11-14 yaş arası 130 çocuk dahil edilmiştir. Kontrol grubunu (G-K) hipodontisi olmayan 65 hasta, hipodonti grubunu (G-H) ise farklı sayılarda diş eksikliği olan 65 hasta oluş- turmuştur. Diş muayenesi tamamlanan hastalara ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesinin belirlenmesinde kullanılan Çocuk Algılama Anketi (CPQ 11-14) uygulan- mıştır. Eksik diş ve/veya dişlerin sayısı, bulunduğu böl- ge ve demografik veriler kaydedilmiştir. Veriler tanım- layıcı istatistikler, student t testi, ki-kare testi ve Pearson korelasyon analiziyle test edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların ortalama yaşları 12,5±1,07’dir (%55 kız, %45 erkek). Hipodonti hastalarının toplamda 117 dişinin konjenital olarak eksik olduğu saptanmıştır. Hipodonti grubundaki eksik diş sayısı ortalaması 1,77±0,65 olarak belirlenmiştir. Grupların ortalama ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi skoru kontrol grubu için 36,3±16,7 , hipodonti grubu için 34,7±18,1 olarak hesaplanmıştır. Grupların ağız diş sağlığına bağlı yaşam kaliteleri arasında ista- tistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Hipodontisi olan hastalarda ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ile eksik diş sayısı arasında anlamlı korelasyon saptanmamıştır (r=-0.008, p=0.95).

Sonuç: Hafif seviyede konjenital hipodonti 11-14 yaş arası çocuklarda ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi üzerinde etkili olmamıştır. Bu durum çalışılan gruptaki eksik diş sayısının düşük sayıda olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi, hipodonti, çocuk


Oral health related quality of life, hypodontia
 • 1. Goodman JR, Jones SP, Hobkirk JA, King PA. Hypodonta 1: Clinical features and the management of mild to moderate hypodontia. Dent Update 1994;21:381-4.
 • 2. Tsai PF, Chiou HR, Tseng CC. Oligodontia- a case report. Quintessence Int 1998;29:191-3.
 • 3. Rushmah M. Hypodontia of the primary and permanent dentition. J Clin Pediatr Dent 1992; 16:121.
 • 4. Rolling S. Hypodontia of permanent teeth in Danish schoolchildren. Eur J Oral Sci 1980;88:365-9.
 • 5. Wong A, McMillan A, McGrath C. Oral health‐related quality of life and severe hypodontia. J Oral Rehabil 2006; 33:869-73.
 • 6. Tunç EŞ, Koyutürk AE. Karadeniz bölgesi çocuklarında konjenital daimi diş eksikliği prevalansı. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2006;16:37-40.
 • 7. Sökücü O, Ünal M, Topcuoğlu T, Öztaş N. Çocuklarda daimi dentisyonda hipodonti görülme sıklığı. Acta Odontol Turc 2009;26:33.
 • 8. Scarel RM, Trevilatto PC, Di Hipólito O, Camargo LE, Line SR. Absence of mutations in the homeodomain of the MSX1 gene in patients with hypodontia. Am J Med Genet Part A 2000;92:346-9.
 • 9. Cunningham SJ and Hunt NP. Quality of life and its importance in orthodontics. Am J Orthod 2001;28:152-8.
 • 10. Jokovic A, Locker D, Stephens M, Kenny D, Tompson B, Guyatt G. Validity and reliability of a questionnaire for measuring child oral-health-related quality of life. J Dent Res 2002;81:459-63.
 • 11. Hobkirk J, Goodman J, Jones S. Presenting complaints and findings in a group of patients attending a hypodontia clinic. Br Dent J 1994;177:337-9.
 • 12. Locker D, Jokovic A, Prakash P, Tompson B. Oral health‐related quality of life of children with oligodontia. Int J Paediatr Dent 2010;20:8-14.
 • 13. Laing E, Cunningham SJ, Jones S, Moles D, Gill D. Psychosocial impact of hypodontia in children. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;137:35-41.
 • 14. Brook PH, Shaw WC. The development of an index of orthodontic treatment priority. Eur J Orthod 1989;11:309-20.
 • 15. Johal A, Cheung M, Marcenes W. The impact of two different malocclusion traits on quality of life. Br Dent J 2007;202:E6-E6.
 • 16. Bekiroglu N, Bakkal M, Ozbay G, Karadeniz PG, Kargul B.Validity and reliability of Child Perception Questionnaire (CPQ 11–14) by Rasch Analysis in Turkish children. Pediatr Dent J 2017;27:14-20.
 • 17. Kotecha S, Turner PJ, Dietrich T, Dhopatkar A. The impact of tooth agenesis on oral health-related quality of life in children. J Orthod 2013;40:122-9.
 • 18. Endo T, Ozoe R, Kubota M, Akiyama M, Shimooka S. A survey of hypodontia in Japanese orthodontic patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;129:29-35.
 • 19. Tunç EŞ, Bayrak Ş, Koyutürk AE. Dental development in children with mild-to-moderate hypodontia. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:334-8.
 • 20. Anweigi L., Allen P, Ziada H. The use of the Oral Health Impact Profile to measure the impact of mild, moderate and severe hypodontia on oral health‐related quality of life in young adults. J Oral Rehabil 2013;40:603-8.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sultan KELEŞ

Yazar: Hülya YILMAZ

Yazar: Sıla YILMAZ

Yazar: Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU

Yazar: Filiz ABACIGİL

Bibtex @araştırma makalesi { ataunidfd419002, journal = {Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9044}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {222 - 227}, doi = {10.17567/ataunidfd.419002}, title = {THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Sıla and KELEŞ, Sultan and ŞİMŞEK DERELİOĞLU, Sera and YILMAZ, Hülya and ABACIGİL, Filiz} }
APA KELEŞ, S , YILMAZ, H , YILMAZ, S , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, S , ABACIGİL, F . (2018). THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28 (2), 222-227. DOI: 10.17567/ataunidfd.419002
MLA KELEŞ, S , YILMAZ, H , YILMAZ, S , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, S , ABACIGİL, F . "THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018): 222-227 <http://dergipark.gov.tr/ataunidfd/issue/36765/419002>
Chicago KELEŞ, S , YILMAZ, H , YILMAZ, S , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, S , ABACIGİL, F . "THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 (2018): 222-227
RIS TY - JOUR T1 - THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AU - Sultan KELEŞ , Hülya YILMAZ , Sıla YILMAZ , Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU , Filiz ABACIGİL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17567/ataunidfd.419002 DO - 10.17567/ataunidfd.419002 T2 - Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 222 EP - 227 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-9044- M3 - doi: 10.17567/ataunidfd.419002 UR - http://dx.doi.org/10.17567/ataunidfd.419002 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE %A Sultan KELEŞ , Hülya YILMAZ , Sıla YILMAZ , Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU , Filiz ABACIGİL %T THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-9044- %V 28 %N 2 %R doi: 10.17567/ataunidfd.419002 %U 10.17567/ataunidfd.419002
ISNAD KELEŞ, Sultan , YILMAZ, Hülya , YILMAZ, Sıla , ŞİMŞEK DERELİOĞLU, Sera , ABACIGİL, Filiz . "THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 28 / 2 (Nisan 2018): 222-227. http://dx.doi.org/10.17567/ataunidfd.419002