Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2788 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Ararlık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Lettes) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2788 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

63.383

264.102

İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Ararlık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Lettes) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.

Sayı 60 - Haz 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 0 - 0
  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 2. EURIPIDES, SENECA VE CHRISTA WOLF’UN ESERLERİNDE MEDEA İMGESİ /The Image of Medea in the works of Euripides, Seneca and Christa Wolf
  Sayfalar 1 - 11
  Cemile AKYILDIZ ERCAN AKYILDIZ ERCAN, Dursun BALKAYA
 3. OLUŞUM ROMANI VE ŞANS OLGUSU ÜZERİNE: THOMAS MANN’IN DOLANDIRICI FELIX KRULL’UN İTİRAFLARI/ On the Fact of Bildungsroman and the Luck in the “Confessions of the Swindler Felix Krull” by Thomas Mann
  Sayfalar 13 - 24
  Şenay KAYĞIN
 4. KURT MARTI’NİN “HAPPY END” ADLI ÖYKÜSÜNDE EVLİLİKTE KADIN-ERKEK PSİKOLOJİSİ /Male and Female Psychology in Marriage in “Happy End” by Kurt Martı
  Sayfalar 25 - 34
  Nalan SAKA
 5. HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones
  Sayfalar 35 - 63
  Abdullah Kasım SONKAYA
 6. II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy
  Sayfalar 65 - 86
  Orhan TURAN
 7. Şair Farouk Shousha'nın “Yekulu ed-demu’l-Arabi” adlı Divânı -Yapısalcı Bir Yaklaşım/Poet Faruk Shousha “Yakulu ed-demu al-Arabi Called” -A Structuralist Approac/مقاربة بنيوي ديوان (يقول الدم العربي ) للشاعر فاروق شوشة
  Sayfalar 87 - 119
  Dessoukı İBRAHIM MOHAMED İBRAHIM
 8. معاملة النبى صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين /Hz. Peygamber’in Gayri Müşriklerle Olan İlişkisi /The Relations of the Prophet (pbuh) with non-Muslims
  Sayfalar 121 - 146
  Eid FATHİ ABDELLATİF ABDELAZİZ*, Mehmet AKIN
 9. LUTFÎ’NİN GÜL Ü NEVRÛZ’U VE YAZMA NÜSHALARI/Lutfî’s Gul u Nevrûz and its Copies
  Sayfalar 147 - 172
  Süleyman EFENDİOĞLU
 10. KIRGIZ ATIŞMA OYUNU “AKIYNEK”İN ÇOCUK EĞİTİMİNDEKİ YERİ/The Place of Kyrgyz Call-and-Response Duet “Akıynek” in Child Education
  Sayfalar 173 - 180
  Mayramgül DIYKANBAYEVA
 11. ÇARLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN MATBUATI ÜZERİNE BİR İNCELEME /An Overview on Azerbaijan Press during the Period of Tsarist
  Sayfalar 181 - 196
  Elif KOÇ
 12. MUHAMMED-İ HİCAZÎ’NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE “İKİ DİLENCİ” ADLI HİKÂYESİ /Mohammad Hejazi’s Life, Literary Personality and His Story Named “Two Beggars”
  Sayfalar 197 - 211
  Nurgül KINA
 13. SANSÜRÜN ÇEVİRİDE İŞLEYİŞİ VE PATRONAJ/The Function of Censorship in Translation and Patronage
  Sayfalar 213 - 233
  Seda TAŞ
 14. THE TEMPERAMENT MASKS OF MIKE CHASE: THEORY AND PERFORMANCE /Mike Chase’in Mizaç Maskeleri: Kuram ve Performans
  Sayfalar 235 - 244
  Yeliz BİBER VANGÖLÜ
 15. METİNLERARASI İLİŞKİLER IŞIĞINDA “PYGMALION” OYUNU VE “ÖZEL BİR KADIN” FİLMİ/ “Pygmalion” and “Pretty Woman” in the Light of Intertextual Relations
  Sayfalar 245 - 260
  Esra ÜNSAL OCAK
 16. CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland”
  Sayfalar 261 - 268
  Arzu ÖZYÖN
 17. ANTİK YUNAN’DA POLİS ÖNCESİ BİR SOSYO-EKONOMİK FORMASYON: OİKOS /A Socio-Economic Formation Before Police in Ancient Greek: Oikos
  Sayfalar 269 - 279
  Ahmet GÖZLÜ
 18. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN AĞIZ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ /Ataturk University's Place in Dialect Researchs
  Sayfalar 281 - 291
  Kâzım KÖKTEKİN
 19. KERBELA-YI ALLAHÎ ÂRİF VE ŞİİRLERİ /Karbala-yı Allahi Arif and Poems
  Sayfalar 293 - 307
  Bünyamin TAN
 20. KAŞGARLI MAHMUT’UN “DİVANU LUGATİ’T-TÜRK” ADLI ESERİNDE MÜZİK TERİMLERİ/Musical Terms in Diwan Lughat at-Turk by Mahmut of Kashgar
  Sayfalar 309 - 312
  Zakircan ARIPOV
 21. MURAT/ Kasımalı BAYALİNOV
  Sayfalar 315 - 323
  Reyhan Karkınlı
 22. CENK HİKÂYELERİ: “ÖLMEYENLERDEN”
  Sayfalar 325 - 327
  Yücel ÖZTÜRK
 23. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri
  Sayfalar 329 - 338
  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9389 1970-2016