MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina

Zennube ŞAHİN YILMAZ [1]

56 288

Avusturya kökenli Ingeborg Bachmann’ın ben-anlatıcı aracılığıyla okurun karşısına çıkan Malina adlı romanında, anlatıcı özel bir işlev üstlenir. Romanın merkezinde yer alan kadın figür, romanın ben–anlatıcısı olarak karşımıza çıkar ve olayları birebir aracısız okura aktarır. Anlatıcı, romanın hem reflektör figürü hem de başkişisidir. Yani romanda hem yaşayan hem aktaran bir anlatıcı konumundadır. Psikolojik veriler ışığında incelediğimiz romanda anlatıcının iç dünyası, kişiliği,  toplumdaki yeri ve aile içi ilişkileri başkişiyi tanımamız açısından önemli bulgular içerir.  Obsesif kişilik bozukluğunu çözüme kavuşturmak için bize yardımcı olan Psikoloji bilimin dışında, Bachmann’ın biyografisi de bize bu bağlamda yol gösterir. Birçok biyografik ve psikolojik verinin yer aldığı roman, hem kaynak hem de aracı olan anlatıcının duygu dünyasına okuru tanık eder. Roman, Bachmann’ın yansıma alanı olarak düşünülebileceği gibi yarattığı kurmaca kişilerle de bu yansıma alanı anlatıcı ağırlıklı incelemeye elverişli bir zemin oluşturur.  Anahtar Kelimeler: Anlatıcı, Psikoloji, Obsesif Kişilik Bozukluğu, Biyografi.  Abstract Austrian origin Ingeborg Bachmann’s novel Malina, which   through Inarrator confronts the reader; the narrator has a specific function. The female figure located in the central of the novel appears as I-narrator in the novel and it transmits to the reader highlights a first-hand. The narrator of the novel is the figure of the reflector and the central figure. Therefore, narrator who both lives and transfers is in Position in the novel. In the novel we have examined in the light of psychological data, the inner world of the narrator, personality, place in society and family relationships contains important findings in terms of identify of the central figure.  To resolve the obsessive personality disorder, outside of psychology that helps us Bachmann's biography also shows us the way in this regard. The novel takes place many biographical and psychological data witnesses the reader emotional world of the narrator. The novel can be considered Bachmann reflection area with fictional person the created, this reflection area is a suitable basis for examining to narrator mainly.

Anlatıcı, Psikoloji, Obsesif Kişilik Bozukluğu
  • Adler, Alfred. (2011). Bireysel Psikoloji. Ali Kılıçoğlu (Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
  • Arak, Hüseyin. (2007). “Die Stileigenschaften In Ingeborg Bachmanns Roman Malina”, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21(1). s. 197-209.
  • Bachmann, Ingeborg. (2000). Malina. Ahmet Cemal (Çev.). Yapı kredi Yayınları. Bourgeois,
  • Marc-Louis. (2008). Şizofreni. İsmail Yerguz (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
  • Cichrová, Aneta. (2012). “Beziehungen zwischen Männern und Frauen in den Romanen von Ingeborg Bachmann und Max Frisch”. Universität Pardubice Philosophische Fakultät.
  • Dökmen, Üstün. (2006). İletişim Çatışmaları ve Empati. 36. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
  • Erek, Şakire. (2006). “Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozukluğu Olan Hastalarda Bipolar Bozukluk Komorbiditesi ve Afektif Temperament Özelliklerin Karşılaştırılması”. T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Birimi. İstanbul. Folio, Nicolas. “Wer ist Malina?”. Master 1 Etudes Germaniques Malina- Ingeborg Bachmann Francine Maier Universite Rennes 2.
  • Karabacak, İnci. (2013). “Ingeborg Bachmann’ın “Malina” Adlı Eserinin Feminist Açıdan İncelenmesi”. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), s. 235-242.
  • Karamustafalıoğlu, K. Oğuz; Karamustafalıoğlu, Nesrin. (2000). “Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Depresyon”. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. Cilt: 10. Sayı: 1. 2000 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zennube ŞAHİN YILMAZ (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd431418, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina}, key = {cite}, author = {ŞAHİN YILMAZ, Zennube} }
APA ŞAHİN YILMAZ, Z . (). MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (59), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431418
MLA ŞAHİN YILMAZ, Z . "MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431418>
Chicago ŞAHİN YILMAZ, Z . "MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina AU - Zennube ŞAHİN YILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - IS - 59 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina %A Zennube ŞAHİN YILMAZ %T MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 59 %R %U
ISNAD ŞAHİN YILMAZ, Zennube . "MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI /Obsessive Narrator of Malina". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 59 1-12.