KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example

İbrahim SEZER [1]

43 250

Günümüzde farklı kültürlerin ortaya çıkardığı; tarihi, kültürel ve estetik açıdan değerli olan bu kültürel miras örnekleri, pek çok insanın ilgisini çekmekte ve büyük bir beğeni ve merakla ziyaret edilmektedir. Giresun iline bağlı Şebinkarahisar ilçesi de köklü tarihsel geçmişinin ve barındırdığı çok farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, gerek İslam kültürüne gerekse Hristiyan kültürüne ait pek çok kültürel mirası barındırmaktadır. Bütün bu kültürel miras zenginliği ve çeşitliliğiyle Şebinkarahisar ilçesi kültür turizmi açısından oldukça elverişli bir durumdadır. Bununla birlikte bu potansiyelin günümüzde turistik anlamda yeterli düzeyde değerlendirildiği söylenemez. Bu çerçevede etkili bir şekilde tanıtım yapıldığında; erişim, konaklama ve turistik altyapı olanakları geliştirildiğinde; kültür varlıklarının korunması ve yaşatılmasına dönük çalışmalar artırıldığı takdirde, Şebinkarahisar ilçesi, kültür turizmi açısından dikkat çekici bir konuma ulaşabilecektir. Anahtar Kelimeler: Kültür, Miras, Turizm, Şebinkarahisar Abstract Today valuable cultural heritage examples in terms of historical, cultural and aesthetical aspects revealed by different cultures; attract the attention of many people and visited with a great admiration and curiosity. Şebinkarahisar town of the province of Giresun bears the traces of its deep-rooted historical past and many different civilizations hosted by the town with its cultural heritage including many assets of both Christian and Islamic culture. With this richness and diversity of the cultural heritage Şebinkarahisar has a quite favorable situation in terms of cultural tourism. However, it cannot be said that this potential nowadays is adequately evaluated in terms of tourism. In this context if an effective presentation is carried out; access, accommodation and tourist infrastructure facilities are developed and efforts for protection and maintenance of cultural assets are increased Şebinkarahisar town will achieve a remarkable position in terms of cultural tourism. 

Kültür, Miras, Turizm
 • Anonim, (1988). Sosyal ve Ekonomik Rapor. Giresun: Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları. No: 6.
 • Anonim, (1991). Giresun İli Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı. Ankara: Giresun Valiliği.
 • Anonim, (1999). Giresun İl Turizm Envanteri. Giresun: Giresun Valiliği. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Anonim, (2002). Giresun Rehberi. Giresun: Giresun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Anonim, (2012a). Doğu Karadeniz Turizm Master Planı. Erişim Adresi: http://www.dokap.gov.tr/index.php/turizm-master-plani(Son Erişim Tarihi: 18.12.2012).
 • Anonim, (2012 b). Giresun İli Turizm Rehberi. Giresun: Giresun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Anonim, (2013). 81 İlde Kültür ve Şehir Giresun. İstanbul: Giresun Valiliği Yayınları, Seçil Ofset.
 • Anonim, (2015). Kirazın Anavatanı Fındığın Başkenti Giresun. Giresun: Giresun Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Balcıoğlu, Mustafa. (2000) “Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın Şebinkarahisar Ziyaretleri”. Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu 30 Haziran- 1 Temmuz 2000. (77-79) İstanbul: Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları.
 • Bayhan, Ahmet Ali. (2005). Anadolu Kültür Mirasında Şebinkarahisar. İstanbul: Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları No:1, Doğan Ofset.
 • Bekdemir, Ünsal ve Sezer, İbrahim. (2016). Giresun İlinin Turizm Potansiyeli. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler, Nobel Yayıncılık.
 • Çetinkaya, Bünyamin. (2000). “Şebinkarahisarlıların Sahip Oldukları Tarihi ve Kültürel Eserlerin Farkında Oluş Düzeylerinin İncelenmesi”. Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu 30 Haziran – 1 Temmuz 2000. (175-196). İstanbul: Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları. Dünya Mirası Listesi, 01.03.2017 tarihinde http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR.44423/dunya-miras-listesi.html adresinden erişildi.
 • Emekli, Gözde. (2006). “Coğrafya. Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm” Ege Coğrafya Dergisi, (15), s. 51-59.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim SEZER (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd431663, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {37 - 60}, doi = {}, title = {KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example}, key = {cite}, author = {SEZER, İbrahim} }
APA SEZER, İ . (). KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (59), 37-60. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431663
MLA SEZER, İ . "KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 37-60 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431663>
Chicago SEZER, İ . "KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 37-60
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example AU - İbrahim SEZER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 60 VL - IS - 59 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example %A İbrahim SEZER %T KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 59 %R %U
ISNAD SEZER, İbrahim . "KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 59 37-60.