SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report

Emine Nur AYDOĞMUŞ [1] , Feridun KAYA [2] , Gökçe GEYİK [3]

41 1200

Bu çalışmanın amacı genç yetişkinliğe geçiş sürecindeki bir kadın olgunun, yaşamış olduğu kayıp sonrasında oluşan sınır kişilik sorunsalını psikanalitik kuram çerçevesinde ele almaktır. İstanbul’da yaşayan 23 yaşında bir kadınla, her biri 50 dakika süren toplam 32 psikoterapi seansı gerçekleştirilmiştir. Psikoterapi seanslarının başlangıcında olgunun sınır kişilikte sıklıkla karşılaşılan güven sorunsalının çok net bir biçimde yaşadığı, ebeveyn ilişkilerine ilişkin duygularını ya bastırdığı ya da karşı cinse yansıtarak savunma mekanizmalarını kullandığı ve kendine ‘yakın’ olarak tanımladığı kişinin ölümünü ise görüşmenin başlangıcında sıklıkla inkâr ettiği gözlenmiştir. Bu doğrultuda görüşmeler güven, ebeveyn ilişkileri ve kayıp olmak üzere üç ana tema altında ele alınmıştır. Psikoterapi seansları ilerledikçe olgunun güven ilişkisine dair duygu düzenleme kapasitesinin iyileşerek hem erkek arkadaşına hem de çevresindekilere yönelik gerçekçi roller ile ilişkiye girdiği, ebeveynlerine ilişkin öfke ve hayal kırıklıklarını dile getirerek rahatladığı ve kayıp noktasında önceleri inkâr ettiği süreci kabullenerek kendine yas yaşama hakkı tanıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sınır Kişilik Bozukluğu, Psikanalitik Psikoterapi, Olgu Sunumu Abstract The aim of the study is to examine the borderline personality disorder of a woman who developed this disorder after experiencing a loss. This study includes 32 psychoanalytic sessions, each of which lasted 50 minutes, with this 23-year old woman living in İstanbul. At the beginning of the sessions, the client was observed to explicitly experience security problems, which is a common symptom of borderline personality disorder. She was also seen using defense mechanisms such as surpassing or reflecting her feelings for her parents to the opposite sex, and she often denied the death of the person whom she described as “very important” for her. These sessions were examined under three main themes: security problems, parental relations and loss. As the sessions progressed, it was concluded that she improved her emotional regulation related to security issues and that she adopted realistic roles in relation with her boyfriend and others around her. The sessions also seemed to show that she felt relief after expressing her anger and disappointments about her parents, and that she gave herself the right to live after accepting the loss she had been denying. 

Sınır Kişilik Bozukluğu, Psikanalitik Psikoterapi
 • Ançel, G., Durmuş, Ö. ve Doğaner, G. (2010). Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavi ve Hemşirelik Bakımı. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1 (3), s. 133138.
 • Anlı, İ. ve Bahadır, G. (2007). “Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik Ve Sınır Kişilik Bozukluğu”. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27, s. 1-12.
 • Aslan S. H., Evlice Y.E., Özpoyraz N et al. (1992). “Bir Borderline Kişilik Bozukluğu Olgusu”. Psikiyatri Bülteni 1992; 1, s. 126-8.
 • Aslan, H. (2001). “Bukalemun Kız: Bir Borderline Kişilik Bozukluğu Olgusu”. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 27, s. 30-34.
 • Aydoğmuş, E. N., Zabcı, N. (2017). “Ergenlik Kriziyle Ortaya Çıkan Nesne Kaybına Terapötik Bir Bakış: Olgu Sunumu”. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 8, s. 73-97.
 • Chabert, C. (2008). “Sınır İşleyişler: Hangi Sınırlar? Psikanaliz Yazıları”. Bağlam Yayınları, 16, s. 13-33.
 • Demir, M. ve Bademci, H. Ö. (2016). “Suça Sürüklenmiş Bir Gencin Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu: Olgu Sunumu”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (1), s. 17-26.
 • Gabbard, G. O. (2001). “Psychodynamic psychotherapy of borderline personality disorder: a contemporary approach”. Bulletin of the Menninger Clinic, 65 (1: Special issue), s. 41-57.
 • Gökler, B. (1991). “Çocuklarda Kendilik Gelişimi Ve Patolojileri: Bir Derleme Ve Klinik Örnekler”. Turk Psikiyatri Dergisi, 2, s. 13-19.
 • Karlıdağ R, Ünal M: “Borderline Kişilik Bozukluğu Olgusu”. Düşünen Adam 1997; 10: s. 13-6.
 • Karabacak, A. ve Demir, M. (2017). “Özerklik, Bağlanma Stilleri, Bilinçli Farkındalık ve Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, s. 412-431.
 • Kernberg, O. (2016). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm. (Çev. Mustafa Atalay). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (2015). Kendiliğin Çözümlenmesi. (Çev. Cem Atbaşoğlu, Banu Büyükkal, Cüneyt İşcan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Odağ, C. (1999). Borderline Personality Disorder and Trauma. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 6 (3), s. 165-171.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine Nur AYDOĞMUŞ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Feridun KAYA (Sorumlu Yazar)

Yazar: Gökçe GEYİK (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd431725, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {109 - 122}, doi = {}, title = {SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report}, key = {cite}, author = {GEYİK, Gökçe and KAYA, Feridun and AYDOĞMUŞ, Emine Nur} }
APA AYDOĞMUŞ, E , KAYA, F , GEYİK, G . (). SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (59), 109-122. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431725
MLA AYDOĞMUŞ, E , KAYA, F , GEYİK, G . "SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 109-122 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431725>
Chicago AYDOĞMUŞ, E , KAYA, F , GEYİK, G . "SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 109-122
RIS TY - JOUR T1 - SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report AU - Emine Nur AYDOĞMUŞ , Feridun KAYA , Gökçe GEYİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 122 VL - IS - 59 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report %A Emine Nur AYDOĞMUŞ , Feridun KAYA , Gökçe GEYİK %T SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 59 %R %U
ISNAD AYDOĞMUŞ, Emine Nur , KAYA, Feridun , GEYİK, Gökçe . "SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU /A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 59 109-122.