TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language

Emre KIRLI [1] , Ali Murat MIRÇIK [2]

33 430

Bu çalışmada Rusça ve Türkçedeki ön ek kavramı incelenmeye çalışılmıştır. Türkçede ön ek olmaması sebebiyle, onun yerine ön ek sayılabilecek pekiştirme sıfatı ekleri ve yabancı dillerden geçmiş ön ekler verilmiş, Rusçadaki fiil ön eklerinden “в-, во-” öne eki ile karşılaştırılarak nasıl fiil türetildiği anlatılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Rusça, Türkçe, ön ek, isim, fiil. Abstract In this study, the concept of prefix in Russian and Turkish was tried to be examined. Because of the lack of a prefix in the Turkish language, it has been replaced by prefixes and prefixes from foreign languages that can be considered as prefixes. The verbs Russian are compared with the prefixes. It has been tried to explain how the verbs are derived from the prefix “в-, во-”. 

Rusça, Türkçe, ön ek, isim
  • Uşakov, Dmitriy Nikolayeviç. Tolkovıy slovar' Uşakova-Uşakov Sözlüğü, www.academic.ru.
  • Ojegov, Sergey İvanoviç. (1985). “Slovar' Russkogo Yazıka- Rusça Sözlük”, Moskova.
  • TDK, Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr.
  • Vinogradov, Viktor Vladimiroviç. (1947). Russkiy yazık grammatiçeskoye uçenie o slove/Rus Dilinin Dilbilgisi Kitabı, Moskova- Leningrad.
  • Korkmaz, Zeynep, (2014). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Dobrovolskaya, Barıkina. A. N., (2011). V. V., İzuçayem Glagolnıye Pristavki – Rusça Fiil Ön Eklerini Öğreniyoruz, (2. Baskı), Moskova.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emre KIRLI (Sorumlu Yazar)

Yazar: Ali Murat MIRÇIK

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd431735, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {137 - 143}, doi = {}, title = {TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language}, key = {cite}, author = {KIRLI, Emre and MIRÇIK, Ali Murat} }
APA KIRLI, E , MIRÇIK, A . (). TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (59), 137-143. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431735
MLA KIRLI, E , MIRÇIK, A . "TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 137-143 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431735>
Chicago KIRLI, E , MIRÇIK, A . "TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 137-143
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language AU - Emre KIRLI , Ali Murat MIRÇIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 143 VL - IS - 59 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language %A Emre KIRLI , Ali Murat MIRÇIK %T TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 59 %R %U
ISNAD KIRLI, Emre , MIRÇIK, Ali Murat . "TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI /The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 59 137-143.