ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz

Gürsoy SOLMAZ [1] , Kerra ALTUĞ [2]

48 402

Tüm Türk boylarında olduğu gibi Kırgızlarda da kadının önemi büyüktür. Onlar tarihin her döneminde evde sevgili eş ve merhametli anne olmanın yanı sıra kocalarının sağ kolu, yardımcısı ve danışmanı olmuşlardır. Tarihin her sahnesinde Kırgızlar arasında adını dünyaya duyuran kahraman kadınlar çıkmıştır. Onlar akıllılığı, uyanıklığı ve cesareti ile halkı yönetmiş ve düşmanlardan korumuşlardır. Durum böyle olunca Kırgızlarda çok eskiden beri kız evlatlarına önem verilmiş ve özel davranılmıştır. Dolayısıyla halkın ortak ürünü olan destanlarda, efsanelerde, türkülerde, atasözlerinde, kısacası tüm halk ürünlerinde kadına yer verilmiştir. Bu çalışmada Kırgız kadınının toplumdaki yeri, önemi ve atasözlerine yansımasından bahsedilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bardız, Erzurum, Sinan Paşa, Kale, Savaş. Abstract This fortress which is written and told in the ways of Bardız or Barduz is at the same place with the same name which is and old subdistrict depending on the Şenkaya (Örtülü) town of Erzurum city. Mustafa Celâl-zâde mentions this sanjak as Döşkaya in his Tabakatü’l-Memâlik and Deracâtü’l-Mesâlik named book which is presented in the archive documents firstly Bardız later Kars or Bardız or Bardız and Döşkaya or Döşkaya-Bardız or Döşkaya and Bardız and Kars. From early times the Bardız Stream which is natural way between Erzurum and Kars. Bardız has a stratejic importance. Therefore, it seemed important for the Seljuks and Ottomans from the old age times. 

Bardız, Erzurum, Sinan Paşa, Kale
 • Arif, Mehmet. (1973). Başımıza Gelenler. İstanbul.
 • Atatürk, Mustafa Kemal. (1980). Nutuk. C. II. Doç. Dr. Birol Emil, Melin Has-er. (Haz.) İstanbul.
 • Aydın, Dündar. (1998). Erzurum Beylerbeyiliği Ve Teşkilatı. Ankara.
 • Beygü, A. Şerif. (1936). Erzurum Tarihi Anıtları Kitâbeleri. İstanbul.
 • Esterabadi, Aziz Erdeşirî. (1990) Bezm-u Rezm. Mürsel Öztürk (Çev.). Ankara.
 • Ebu Bekr-i Tihranî. (2001). Kitab-ı Diyarbekriyye. Mürsel Öztürk (Çev.). Ankara.
 • Evliya Çelebi. (1970). Seyahatnâme. c. II. Zuhuri Danışman (Haz.). İstanbul.
 • Feridun Bey. (1299). Münşeâti’s-Selatin,I. İstanbul.
 • Gelibolulu Mustafa Ali. (2014). Nusret-nâme. Prof. Dr. H. Mustafa Eravcı. (Haz.). Ankara.
 • Honigman, Ernst. (1970).Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı. Fikret Işıltan (Çev.). İstanbul.
 • Hoca Sa’adeddin Efendi. (1992). Tacüt-Tevarih IV. İsmet Parmaksızoğlu (Haz.). Ankara.
 • Konyalı, İ. Hakkı. (1960). Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum. İstanbul.
 • Kırzoğlu, M. Fahrettin. (1953). Kars Tarihi, c. I. İstanbul.
 • Kırzoğlu, M. Fahrettin. (1976). Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi (14511590). Ankara.
 • Peçevi İbrahim Efendi. (1922). Peçevi Tarihi. c. II. Bekir Sıtkı Baykal (Haz.). Mersin.
 • Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları. (2006) Sarıkamış’tan Esarete (1915– 1920). Sami Önal (Haz.). 5. Baskı, Remzi Kitapevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gürsoy SOLMAZ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Kerra ALTUĞ (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd431741, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {157 - 170}, doi = {}, title = {ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz}, key = {cite}, author = {ALTUĞ, Kerra and SOLMAZ, Gürsoy} }
APA SOLMAZ, G , ALTUĞ, K . (). ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (59), 157-170. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431741
MLA SOLMAZ, G , ALTUĞ, K . "ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 157-170 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37366/431741>
Chicago SOLMAZ, G , ALTUĞ, K . "ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (): 157-170
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz AU - Gürsoy SOLMAZ , Kerra ALTUĞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 170 VL - IS - 59 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz %A Gürsoy SOLMAZ , Kerra ALTUĞ %T ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 59 %R %U
ISNAD SOLMAZ, Gürsoy , ALTUĞ, Kerra . "ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ/ The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 59 157-170.