Yıl 2018, Cilt , Sayı 60, Sayfalar 35 - 63 2018-06-28

HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones

Abdullah Kasım SONKAYA [1]

107 498

Öz Bu çalışma Lydia Bölgesi’nde bulunmuş Hellenistik Dönem’e ait mezar stelleri üzerindeki kadın ve erkek figür tiplerini öncülleriyle birlikte belirlemeyi, bunların dönem içindeki tipolojik gelişimini ve ortaya koydukları bölgesel farklılıkları saptamayı amaçlar. Bu doğrultuda 7 kadın 6 erkek tipi incelenmiştir. Serbest yontulardan esinlenilmiş olan bu erkek ve kadın figürleri mezar stelleri üzerinde MÖ 2. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanır. Bunlar Batı Anadolu’nun diğer bölgelerinin figür tipleriyle benzerlik gösterseler de bazı önemli yerel farklılıklar ve yeni bulguları da ortaya koyarlar. Anahtar Kelimeler: Lydia, Figür Tipi, Mezar Steli, Pudicitia Saufeia, Palliatus. 

 

Abstract This study aims at determining the types of male and female figures on the gravestones of the Hellenistic Period in the Lydian Region together with their prototypes, and identifying their typological development and their inter-regional differences. In this context, 7 female and 6 male types have been examined. These male and female figures, inspired by free sculptures, begin to be seen on the gravestones from the 2nd century BC. Although they are similar to the figures in the other regions of Western Anatolia, they also have some local differences and important findings.  Keywords: Lydia, Figure Type, Gravestone, Pudicitia Saufeia, Palliatus

Figür Tipi, Mezar Steli, Pudicitia Saufeia, Lydia
 • Atalay, Erol. (1973). “Spaethellenistische Grabreliefs aus Ephesos”. Ekrem Akurgal (ed.) X. International Congress of Classical Archaeology. s. 611616. Ankara.
 • Bieber, Margarete. (1959). “Roman Men in Greek Chimation”, PAPhS Sayı: 103, s. 374-417.
 • Bieber, Margarete. (1961). The Sculpture of the Hellenistic Age, NewYork: Columbia University Press.
 • Bieber, Margarete. (1962). “The Copies of the Herculaneum Women”, PAPhS Sayı: 106/2, s. 111-134.
 • Buckler, William Hepburn; David Moore, Robinson. (1932). Sardis VII: Greek and Latin Inscriptions, Part I. Leyden: Publications of the American Society for the Excavation of Sardis.
 • Cremer, Marielouise. (1991). Hellenistisch-römische Grabstelen im nordwestlichen Kleinasien 1: Mysien. Bonn: Publication R. Habelt.
 • Cremer, Marielouise. (1992). Hellenistisch-römische Grabstelen im nordwestlichen Kleinasien 2: Bithynien. Bonn: Publication R. Habelt.
 • Çekilmez, Murat. (2011). “Geç Hellenistik Dönem’den Bir Mezar Steli”, OLBA Sayı: XIX, s. 107-126.
 • Çekilmez, Murat. (2015). Tire Müzesi Hellenistik ve Roma Dönemi Mezar Stelleri. Tire: Tire Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Diepolder, Hans. (1965). Die Attischen Grabreliefs des 5 und 4 Jahrunderts v. Chr. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Durugönül, Serra. (2015). “Manisa Müzesindeki Arkaik-Roma Dönemi Kabartmaları”, Serra Durugönül (Ed.). Manisa Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri. (s. 115-159) İstanbul: KAAM Yayınları
 • Eule, Cordelia. (2001). Hellenistische Bürgerinnen aus Kleinasien: Weibliche Gewandstatuen in ihrem antiken Kontext. İstanbul: Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Yayını
 • Fuchs, Werner. (1969). Die Skulptur der Griechen. München: Hirmer Verlag.
 • Gschnitzer, Fritz - Keil, Josef (1957). Neue Inschriften aus Lydien. Wien: Rohrer in Komm.
 • Hanfmann, George M. A. - Polatkan, K. Z. (1960). “Three Sculptures from Sardis in the Manisa Museum”, Anatolia 4, s. 55-65.
 • Hanfmann, George M. A. - Ramage, Nancy. (1978). Sculpture From Sardis: The Finds Through 1975. Cambridge: Harvard University Press.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5271-7722
Yazar: Abdullah Kasım SONKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd439098, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {35 - 63}, doi = {}, title = {HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones}, key = {cite}, author = {SONKAYA, Abdullah Kasım} }
APA SONKAYA, A . (2018). HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (60), 35-63. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37999/439098
MLA SONKAYA, A . "HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 35-63 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37999/439098>
Chicago SONKAYA, A . "HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 35-63
RIS TY - JOUR T1 - HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones AU - Abdullah Kasım SONKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 63 VL - IS - 60 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones %A Abdullah Kasım SONKAYA %T HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 60 %R %U
ISNAD SONKAYA, Abdullah Kasım . "HELLENİSTİK DÖNEM LYDİA MEZAR STELLERİNDE KADIN VE ERKEK TİPLERİ/Female and Male Figure Types on Hellenistic Lydian Gravestones". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 60 (Haziran 2018): 35-63.