Yıl 2018, Cilt , Sayı 60, Sayfalar 65 - 86 2018-06-28

II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy

Orhan TURAN [1]

86 538

Öz Jön Türk hareketi Osmanlı tarihinin son evresinde en önemli sosyal ve siyasi harekettir. İttihâd ve Terakkî’ye giden süreçte devlet temelinden sarsılmıştır. İmparatorluğun son yüzyılına damgasını vuran gelişmelerden biri Meşrutiyet yönetimine geçiş olmuştur. I.Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edilerek ilk kez Anayasal bir dönem başlamıştır. Ancak bu süreç kısa ömürlü olmuştur. II.Meşrutiyet yıkılmakta olan Osmanlı Devleti’ni kurtarmak amacıyla ve uzun süren bir baskı dönemine tepki olarak tekrar ilan edilmiştir. 1908’de yurt içinde ve dışında gelişen olaylar üzerine İttihâd ve Terakkî Cemiyeti harekete geçmeye karar vermiştir. İkinci kez ilan edilen Meşrutiyet’in doğuşu, uygulanması, Avrupa’daki yankıları, dış ilişkilere etkisi genel olarak çalışmanın sınırlarını çizmiştir. Bu doğrultuda II.Meşrutiyet’in ilanının özelde İngiliz Büyükelçiliği gözünden algılanışı ve genelde Türk-İngiliz ilişkilerinin görünümü bu çalışmanın temelini kapsayan iki esas konu olmuştur. Bu değerlendirmelerin İngiliz Büyükelçiliği’nin kaleminden çıkması İngiltere’nin Osmanlı Hükümeti ve Meşrutiyet’in ilânı hakkında neler düşündüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Makalede yararlanılan yıllık raporlar İngiliz ulusal arşivinden alınmıştır. Anahtar Kelimeler: II.Meşrutiyet, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti, Reval Görüşmesi, İngiliz Büyükelçiliği, Osmanlı Devleti. 

 

Abstract The Young Turk movement is the most crucial social and political movement in the last phase of the Ottoman history. The Empire was shaken from its foundation in the process of transition from Young Turks Movement to Union and Progress.  Transition to the rule of the Constitutional Monarchy was one of the developments that  marked the last century of the Empire. The first Constitutional period began on December 23, 1876 by proclamation of I. Constitutional Monarchy. However, this process has been short-lived. II.Constitutional Monarchy was re-proclaimed in an attempt to rescue the Ottoman Empire that was about to collapse and as a reaction to a long period of oppression. In 1908, the Party of Union and Progress decided to take action upon the events within and outside the country. Frame of our study is limited with Second Constitutional Monarchy’s  birth, implementation, reflection in Europe, influences to foreign relations. In this respect, there are two main subjects of this study, one is perception of the proclamation of the Second Constitutional Monarchy by the British Embassy in particular and the other is appearance of Turkish-British relations. The publication of these evaluations by the British Embassy clearly reveals what the UK thinks about the proclamation of the Ottoman Government and Constitutional Monarchy. The annual records we used in the article were taken from the British National Archives. Keywords: Second Constitutional Monarchy, Comimittee of Union and Progress, Meeting in Reval, English Embassy, Ottoman Empire. 

 

II.Meşrutiyet, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti, Reval Görüşmesi, İngiliz Büyükelçiliği
 • Ahmad, Feroz. (1999). İttihat ve Terakki 1908-1914. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Alkan, Ahmet Turan, (2013). II.Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Alkan, Necmettin, (2009). Mutlakiyetten Meşrutiyete II.Abdülhamid ve Jön Türkler 1889-1908, İstanbul: Selis Kitaplar.
 • Alkan, Necmettin. (2008). “1908 Jön Türk İhtilâlinin Başlamasında Reval Buluşmasının Önemi”, Toplumsal Tarih, (Sayı:175/Temmuz 2008), (s.4852).
 • Armaoğlu, Fahir. (1997). 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-194). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Aydın, Mithat. (2011). “II.Meşrutiyet’in İlanı ve İngiltere”, Belgi, (Sayı:1/Kış 2011/I), (s.15-49).
 • Birinci, Ali. (1999). “Türk Siyasî Düşüncesinde İngilizperestlik”, İngilizler ve Türkler-Osmanlı’dan Günümüze Türk-İngiliz İlişkileri (1789-1939), Çev: Yılmaz Tezkan, 21.Yüzyıl Yayınları: 8, Ankara, (s.177-185).
 • Hanioğlu, M.Şükrü. (1985). Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kansu, Aykut. (1995). 1908 Devrimi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Karal, Enver Ziya. (1996). Osmanlı Tarihi- İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), IX, Ankara: Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Karpat, Kemal. (2007). Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi, Ankara.
 • Knight, E.F. (1909). The Awakening of Turkey: A History of The Turkish Revolution, London: John Milne. Kuran, Abdullah B. (2000)., İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Leskovikli Mehmet Rauf. (1991). İttihat ve Terakki Ne İdi, İstanbul: Arba Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5975-0469
Yazar: Orhan TURAN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd439101, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {65 - 86}, doi = {}, title = {II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy}, key = {cite}, author = {TURAN, Orhan} }
APA TURAN, O . (2018). II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (60), 65-86. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37999/439101
MLA TURAN, O . "II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 65-86 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37999/439101>
Chicago TURAN, O . "II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 65-86
RIS TY - JOUR T1 - II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy AU - Orhan TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 86 VL - IS - 60 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy %A Orhan TURAN %T II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 60 %R %U
ISNAD TURAN, Orhan . "II. MEŞRUTİYET’İN İLANINA İLİŞKİN İNGİLİZ BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMELERİ /Evaluations by English Embassy Related to Proclamation of Second Constitutional Monarchy". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 60 (Haziran 2018): 65-86.