Yıl 2018, Cilt , Sayı 60, Sayfalar 261 - 268 2018-06-28

CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland”

Arzu ÖZYÖN [1]

80 550

Öz

Bu çalışmada Charlotte Perkins Gilman’ın “Kadınlar Ülkesi” adlı ütopik romanı radikal feminizm açısından ele alınacaktır. Üçüncü Dalga Feminizm olarak da adlandırılan radikal feminizm kadınların özgürlüğünü sınırlayan, baskı ve şiddete maruz kalmalarına neden olan ataerkil düzene eleştiri getirmekte, sadece eleştiri getirmekle kalmayıp mevcut ataerkil düzenin yıkılması ve yerini anaerkil bir düzenin alması gerektiğini savunmaktadır. Ataerkil düzenin yıkılmasının ancak evlilik ve özellikle de aile kurumlarının ortadan kalkması ile mümkün olacağını ileri süren radikal feministler cinsiyet ayrımı ve cinsel rol gibi olgulara da karşı çıkmaktadırlar. Bu bağlamda bu çalışma Charlotte Perkins Gilman’ın Kadınlar Ülkesi adlı romanının radikal feminizmin öncüleri tarafından belirlenmiş olan ilkelerden hangileri ile örtüştüğü ve hangileri ile ters düştüğü üzerinde duracaktır.

Anahtar Kelimeler: Charlotte Perkins Gilman, Kadınlar Ülkesi, Radikal Feminizm.

Abstract

In this study Charlotte Perkins Gilman’s utopic novel Herland will be handled in terms of radical feminism. Radical feminism, also called Third Wave Feminism criticizes the pathriachal society that limits women’s freedom and causes them to be exposed to oppression and violence. It does not only criticise but also claims that the present patriarchal order should be destroyed and a matriarchal order should take its place instead. Radical feminists who claim that the patriarchal order can only disappear on the condition that the institution of marriage and especially the institution of family disappear, are also against the phenomena such as gender difference and gender role. In this context, the principles defined by the pioneers of radical feminism and that Charlotte Perkins Gilman’s novel, Herland, overlaps, and the ones it contradicts will be focused on this study.

Keywords: Charlotte Perkins Gilman, Herland, Radical Feminism.

Charlotte Perkins Gilman, Kadınlar Ülkesi
  • Aktaş, Gül. (2013). “Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, ss.53-72.
  • Atan, Meltem. (2015). “Radikal Feminizm: ‘Kişisel Olan Politiktir’ Söyleminde Aile”, JESMOS (The Journal Of Europe- Middle East Social Science Studies, Vol. 1, Issue 1, pp. 1-21.
  • Dikici, Erkan. (2016). “Feminizmin Üç Ana Akımı: Liberal, Marksist ve Radikal Feminizm Teorileri”, JASS (International Journal of Social Science), Spring I, Number 43, pp. 523-532.
  • Firestone, Shulamith. (2013). Cinselliğin Diyalektiği, Yurdanur Salman (Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi (Orijinali 1970’te yayımlanmıştır.)
  • Gilman, Charlotte Perkins. (2007). Kadınlar Ülkesi, Seher Özbay (Çev.). İstanbul: Otonom Yayıncılık (Orijinali 1915’te yayımlanmıştır.) Kara, Nurten. (2006). “Feminizm (ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma (ma) sı”, Küresel İletişim Dergisi, Sayı 1, ss. 1-33.
  • Taş, Gün. (2016). “Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizleri, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri”, The Academic Elegance, Cilt 3, Sayı 5, pp. 163-175.
  • Türkoğlu, Emine. (2015). Uluslararası İlişkiler Kuramında Feminizm, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Konya.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2730-9646
Yazar: Arzu ÖZYÖN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd439573, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2788}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {261 - 268}, doi = {}, title = {CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland”}, key = {cite}, author = {ÖZYÖN, Arzu} }
APA ÖZYÖN, A . (2018). CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland”. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (60), 261-268. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37999/439573
MLA ÖZYÖN, A . "CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland”". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 261-268 <http://dergipark.gov.tr/atauniefd/issue/37999/439573>
Chicago ÖZYÖN, A . "CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland”". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2018): 261-268
RIS TY - JOUR T1 - CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland” AU - Arzu ÖZYÖN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 268 VL - IS - 60 SN - -2602-2788 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland” %A Arzu ÖZYÖN %T CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland” %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2788 %V %N 60 %R %U
ISNAD ÖZYÖN, Arzu . "CHARLOTTE PERKİNS GİLMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ADLI ROMANININ RADİKAL FEMİNİST BAĞLAMDA İNCELENMESİ /A Radical Feminist Analysis of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called “Herland”". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 60 (Haziran 2018): 261-268.