Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ISSN: 1300-9206)

1995'den itibaren  yılda iki kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, güzel sanatların farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların incelenme ve değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal makale olmalıdır.

Editörler Kurulu Yazım Kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Yayım Kurulu`nun uygun gördüğü en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve yayımlanması uygun görülürse dergide basılır.

Yayım için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

66.262

199.796

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ISSN: 1300-9206)

1995'den itibaren  yılda iki kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, güzel sanatların farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların incelenme ve değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal makale olmalıdır.

Editörler Kurulu Yazım Kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Yayım Kurulu`nun uygun gördüğü en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve yayımlanması uygun görülürse dergide basılır.

Yayım için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi-39 Son Sayı
Sayı 39 - Ara 2017
 1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 9 - 30
  Ajda Aylin Can, tuncay aras
 2. ÇALGI EĞİTİMCİLERİNİN DERS İÇİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (mevcut ve olması gereken durum)
  Sayfalar 31 - 49
  Barış Demirci, Gökalp Parasız, Ozan Gülüm
 3. DIŞAVURUMCU RESİM SANATINDA YABANCILAŞMA OLGUSU
  Sayfalar 50 - 68
  Ebru Güler
 4. ERZURUM ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜNÜN MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNE ve ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ KAZANIMLARINA KATKILARI
  Sayfalar 69 - 93
  Mustafa Kemal Sümbüllü, Koray Çelenk
 5. GÖRSELLERLE KURULAN İLİŞKİ: TARİHSEL VE EĞİTİMSEL YAKLAŞIM
  Sayfalar 94 - 115
  Şeyda Eraslan Taşpınar
 6. GÜNÜMÜZ SANATINDA TARİHİN YENİDEN CANLANDIRILMASI: JEREMY DELLER VE ORGREAVE ÇATIŞMASI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 116 - 130
  harika esra oskay malicki
 7. NENEHATUN MİLLİ PARKINDA GELENEKSEL ERZURUM KÜLTÜR VE SANAT SOKAĞI TASARIM PROJESİ VE UYGULAMA SÜRECİ
  Sayfalar 131 - 151
  fatma zehra çakıcı, Hasan Yılmaz, Emriye Kazaz
 8. ORTAOKUL(5-8) MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMI KAZANIMLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 152 - 170
  SITKI AKARSU
 9. POSTMODERN SANAT BAĞLAMINDA İLETİŞİMSİZLİK ve “ÇÖP EV”
  Sayfalar 171 - 181
  Yakup Gökdaş
 10. TEKE YÖRESİ MÜZİK KÜLTÜRÜ İÇİNDE YER ALAN ÖZGÜN İCRA TÜRLERİ
  Sayfalar 182 - 197
  Mehmet Yiğit -Mine ERSOYDAN-GÖL
 11. WOLF VOSTELL’İN “SUN IN YOUR HEAD” ADLI ÇALIŞMASINA YANSIYAN KÜBİST, FÜTÜRİST VE KÜBOFÜTÜRİST ETKİLER
  Sayfalar 198 - 213
  Mine Artu Mutlugün
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
Makale kabulü

38. sayımızdan itibaren Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi'nde çalışmalarını yayınlatmak isteyen akademisyenlerin makalelerini sadece dergipark üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.