Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ISSN: 1300-9206)

1995'den itibaren  yılda iki kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, güzel sanatların farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların incelenme ve değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal makale olmalıdır.

Editörler Kurulu Yazım Kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Yayım Kurulu`nun uygun gördüğü en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve yayımlanması uygun görülürse dergide basılır.

Yayım için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

90.269

335.845

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ISSN: 1300-9206)

1995'den itibaren  yılda iki kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, güzel sanatların farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların incelenme ve değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal makale olmalıdır.

Editörler Kurulu Yazım Kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Yayım Kurulu`nun uygun gördüğü en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve yayımlanması uygun görülürse dergide basılır.

Yayım için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi-41 Son Sayı
Sayı 41 - Eki 2018
 1. ÖĞRETİM ELEMANLARININ SANATA KARŞI TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1 - 10
  Abdullah Ayaydın, Mehmet Kayhan Kurtuldu, Bihter Akyol Dayı
 2. TÜRK MÜZİĞİ VİYOLONSEL EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 11 - 34
  Adem Kılıç, Hasan Tahsin Sümbüllü
 3. KLASİK ANIT HEYKEL MANTIĞININ DANİ KARAVAN EKSENİNDE PLASTİK MEKÂNA DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 35 - 47
  Caner Şengünalp
 4. SES KAYIT VE DÜZENLEME PROGRAMLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 48 - 59
  Türker Eroğlu, Erkan Demirtaş
 5. HAMLET’İN GÖRSEL ÇEVİRİSİ: YERKO’NUN “HAMLET” İLLÜSTRASYONLARI
  Sayfalar 60 - 73
  Tülay Kayabekir
 6. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLLEGAL KOPYALAMA VE TELİF HAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 74 - 85
  İsmet Arıcı
 7. 2006 İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2018 İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMALI KURAMSAL ÇERÇEVE ANALİZİ
  Sayfalar 86 - 95
  Aytekin Albuz, Barış Demirci
 8. GÜNCEL SANATTA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE EKOZOFİ KAVRAMI
  Sayfalar 96 - 103
  Funda Susamoğlu
 9. TASARIM EĞİTİMİNDE DÜŞÜNCEYİ (3 BOYUTLU) NESNELEŞTİRMEDE TEMEL TASARIM İLKELERİNİN METAL AYAKKABI HEYKELLERDE UYGULANMASI
  Sayfalar 104 - 112
  Önder Yağmur, Nazmiye Aydın, Nermin Saral, Serap Bulat
 10. NAOWARAT KAKHAY TEKSTİL MÜZESİ DOKUMALARINDAN ÖRNEKLER
  Sayfalar 113 - 122
  Gözde Uzgidim
 11. YAĞLI BOYA RESİMLEME YÖNTEMİNİN İKİ TEMEL DALI: FLAMAN VE İTALYAN RESİMLEME YÖNTEMLERİ
  Sayfalar 123 - 134
  Nedret Yaşar
 12. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 135 - 153
  Taner Uluçay
 13. ÇAĞDAŞ SANATTA ELEŞTİREL BİR DİL OLARAK İRONİ VE SERAMİK SANATINDAKİ YANSIMALARI
  Sayfalar 154 - 165
  Safiye Başar
 14. SOYUT DIŞAVURUMCULUK AKIMININ PERFORMANS SANATA ETKİSİ VE ROL DEĞİŞTİREN BEDEN OLGUSU
  Sayfalar 166 - 182
  Selma Taşkesen
 15. J. E. MILLAIS, A. HUGHES, J. W. WATERHOUSE “OPHELIA” TABLOLARINDA GEÇEN OPHELIA KOSTÜMLERİ ÜZERİNDEN DÖNEMİN MODA STİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 183 - 193
  Safiye Sari
 16. ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 19. YÜZYIL RUM KİLİSELERİNDE ÇAN KULELERİ
  Sayfalar 194 - 208
  Demet Okuyucu Yılmaz
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
Makale kabulü

38. sayımızdan itibaren Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi'nde çalışmalarını yayınlatmak isteyen akademisyenlerin makalelerini sadece dergipark üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.