Journal Of Fine Arts
Cover Image
ISSN 1302-2938 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ataturk University |

               Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayın organıdır. Ulusal, hakemli bir dergidir.  Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanır.

Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Sanat Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. Yayım dili Türkiye Türkçesi’dir.

Yazıların DergiPark üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler teknik kontrol sonrasında alanıyla ilgili en az iki hakeme gönderilir ve yayımlanabilirliğine karar verilir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise belirtilmesi şartıyla mümkündür.


Journal Of Fine Arts

ISSN 1302-2938 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ataturk University |
Cover Image

90.752

362.332

               Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayın organıdır. Ulusal, hakemli bir dergidir.  Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanır.

Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Sanat Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. Yayım dili Türkiye Türkçesi’dir.

Yazıların DergiPark üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler teknik kontrol sonrasında alanıyla ilgili en az iki hakeme gönderilir ve yayımlanabilirliğine karar verilir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise belirtilmesi şartıyla mümkündür.