Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-5471 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır. ISSN 1309-5471

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 1309-5471 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

175.264

412.707
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır. ISSN 1309-5471
Cilt 21, Sayı 1 Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. YAŞAM DOYUMU, POSTPARTUM DEPRESYON VE ÖZKIYIM OLASILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1 - 9
  Hatice Kumcağız, ilknur aydın avci, şennur caner
 2. ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN BAKIM ODAKLI HEMŞİRE-HASTA ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 10 - 17
  Saadet ERZİNCANLI, Arzu YÜKSEL
 3. GEBELERİN KENDİLERİ VE BEBEKLERİ İÇİN D VİTAMİNİ KULLANIM FARKINDALIĞI
  Sayfalar 18 - 24
  Ayça Şolt, gülümser dolgun
 4. KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KALICI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR? TEK DURUMLU BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Sayfalar 25 - 32
  Rukiye DEMİR, Ayten TAŞPINAR
 5. HUZUREVİNDE VE EVDE KALAN YAŞLILARDA YALNIZLIK VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 33 - 41
  Doç.Dr. Rahşan ÇEVİK AKYIL, Yrd.Doç.Dr. Derya ADIBELLİ, Yrd.Doç.Dr. Neşe ERDEM, Yrd.Doç.Dr. Nükhet KIRAĞ, Yrd.Doç.Dr. Betül AKTAŞ, Prof.Dr. Ayfer KARADAKOVAN
 6. MULTİPLE SKLEROZ HASTALARININ YAŞAM KALİTESİ VE RUHSAL DURUMLARI
  Sayfalar 42 - 50
  Sevgi Bulunmaz Güler, Fatma Ersin
 7. HEMŞİRELİK UYGULAMALARINA YÖN VEREN ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KURULUŞLARININ ÇEVRE SAĞLIĞI YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 51 - 59
  süheyla Altuğ ÖZSOY, Hatice Şimşek
 8. PRENATAL STRESİN ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 60 - 68
  İlknur ATASEVER, Aslı SİS ÇELİK