Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences
Cover Image
ISSN 1309-5471 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Ataturk University |
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences is published four times a year. The journal publication's language is Turkish and English. The journal includes peer-reviewed original research, case report paper about all area of nursing. Published articles are indexed in Turkiye Citation Index.

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences

ISSN 1309-5471 | Period Quarterly | Founded: 1998 | Publisher Ataturk University |
Cover Image

250.973

809.738
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences is published four times a year. The journal publication's language is Turkish and English. The journal includes peer-reviewed original research, case report paper about all area of nursing. Published articles are indexed in Turkiye Citation Index.
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Last Issue
Volume 22 - Issue 1 - Apr 2019
 1. ANNELERİN SÜNNET HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 1 - 7
  Hava ÖZKAN, Hediye KARAKOÇ, Turgut YAPANOĞLU, Sultan Esra Tedik
 2. RİSKLİ BİR GRUP OLAN KADINLARDA OSTEOPOROZ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN BELİRLENMESİ
  Pages 8 - 16
  Neslihan ÖNER, Tuba TEKİN, Nurefşan KONYALIGİL
 3. OBSTETRİK ÖZELLİKLERİN GEBELİKTE DİSTRES ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 17 - 24
  Tuğba Dündar, Sevgi Özsoy, Hilmiye Aksu, Belma Toptaş
 4. EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 25 - 32
  Tuğçe Sakar, Ayla ÇAPIK, Merve AKKAŞ
 5. HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
  Pages 33 - 40
  Asuman Çobanoğlu, Hafize Özdemir Alkanat
 6. HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM
  Pages 41 - 48
  Evrim Eyikara, Gülcan Eyüboğlu, Zehra Göçmen Baykara
 7. CAROL POSTPARTUM CİNSEL FONKSİYON VE DİSPARONİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 49 - 57
  Funda EVCİLİ
 8. İNTRADİYALİTİK HİPOTANSİYON VE ÖNLEMEYE YÖNELİK HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
  Pages 58 - 63
  Gülşah Kesik, Leyla Özdemir
 9. YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLAMANIN BASAMAKLARI
  Pages 64 - 70
  Elif Erbay, Sümeyra Topal, Sevin Altınkaynak
 10. HİLDEGARD E. PEPLAU’NUN KİŞİLERARASI İLİŞKİLER KURAMININ KLİNİK UYUM SÜRECİNDE YENİ MEZUN HEMŞİRE- REHBER HEMŞİRE İLİŞKİSİNE UYARLANMASI: BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
  Pages 71 - 77
  Ahu Çırlak