Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-4646 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-4646 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

238.302

561.307

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Cilt:32 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 2 - May 2018
 1. DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDE GÜNCEL BİR YAKLAŞIMLA PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 211 - 230
  Müslüm Polat
 2. GÜVENLİK İKLİMİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 231 - 245
  Neslihan ŞİMŞEK ILKIM, NESLİHAN DERİN
 3. Bilişsel ve Duygusal Marka Güveninin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Erzurum İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 247 - 266
  Engin Yavuz, Sevtap Ünal
 4. SON GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI
  Sayfalar 267 - 288
  Eda BOZKURT
 5. Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu ve Performans İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta Analizi
  Sayfalar 289 - 314
  Hilmiye Türesin Tetik, Lale Oral Ataç, Sevinç Köse
 6. CARİ AÇIK VE TASARRUF İLİŞKİSİ: Caldéron Argümanı Bağlamında Türkiye Örneği
  Sayfalar 315 - 334
  dilara ayla, Yakup küçükkale
 7. HANGİ ÜRÜN KATEGORİSİ TÜKETİCİLERİN PERAKENDECİ MAĞAZA TERCİHLERİNDE EN BÜYÜK ETKİYE SAHİP? LİDER ÜRÜN YAKLAŞIMI
  Sayfalar 335 - 349
  Enes Emre Başar
 8. İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN HİZMET İNOVASYONU PERFORMANSINA ETKİSİ: BİTLİS İLİ HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 351 - 366
  Metin IŞIK
 9. AFGANİSTAN’IN DEVLET YAPISINDA YEREL YÖNETİM SİSTEMİ
  Sayfalar 367 - 402
  Adnan KARATAŞ, Elif ÇOLAKOĞLU
 10. FİNANSAL SIKINTI GÖSTERGELERİ: BIST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 403 - 425
  Ensar Agirman
 11. Balassa-Samuelson Hipotezinin Yüksek Orta Gelirli Ülkelerde Geçerliliğinin Test Edilmesi
  Sayfalar 427 - 446
  Arş.Gör. Doğan BARAK, Arş.Gör. Bekir ÇELİK, Prof.Dr. Tuncay ÇELİK
 12. TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ (ERZİNCAN VE ERZURUM İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA)
  Sayfalar 447 - 460
  Selami GÜNEY, Hüda Akdağ
 13. Duygusal ve Psikolojik Faktörlerin Örgütsel Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Rolü
  Sayfalar 461 - 486
  Vildan Hilal Akçay
 14. TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 487 - 504
  Kübra AKYOL ÖZCAN, Erkan Oktay
 15. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
  Sayfalar 505 - 531
  Yeliz Mohan Bursalı
 16. Hava Durumu ve Ayın Evreleri Anomalilerinin BIST'de Getiri ve Oynaklığa Etkisi
  Sayfalar 533 - 555
  Reşat Karcıoğlu, Nevin ÖZER