Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-4646 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

  • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
  • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
  • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
  • Open Science Directory
  • Google Scholar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-4646 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

253.622

630.604

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

  • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
  • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
  • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
  • Open Science Directory
  • Google Scholar
Cilt:32 Sayı:3 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 3 - Tem 2018
  1. Kış Turizmi Destinasyonu Pazarlama Yönetimi: Erzurum Örneği
    Sayfalar 557 - 575
    Gülizar AKKUŞ
  2. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE MEVDUAT BANKALARININ AKTİF KALİTESİ VE KÂRLILIK ANALİZİ
    Sayfalar 577 - 600
    Mustafa EMİR, M. Esra ATUKALP
  3. TÜRKİYE'DE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI
    Sayfalar 601 - 626
    Nur Şat
  4. COMPARING THE EFFECT OF TWO-DIMENSIONAL DISPLAY AND THREE-DIMENSIONAL TRY ON TECHNOLOGIES ON THE CONSIDERATION SET FORMATION AND FINAL CHOICE ON THE WEBSITES
    Sayfalar 627 - 645
    Ayşegül Sağkaya Güngör, Tugce Ozansoy Çadırcı
  5. TÜKETİM MALI İHRACATI İLE ARA VE SERMAYE MALI İTHALATI ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995:01-2018:02)
    Sayfalar 647 - 659
    Ömer Selçuk Emsen, Hayati Aksu
  6. FİNANSAL İSTİKRARIN SAĞLANMASI ADINA MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALARIN KREDİ BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DİNAMİK PANEL VERİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: 2000-2013
    Sayfalar 661 - 681
    FATMA PINAR EŞSİZ, Kerem KARABULUT
  7. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
    Sayfalar 683 - 704
    daimi koçak, İlhami Yücel
  8. KURUMSAL GİRİŞİMCİLİĞİN STRATEJİK İŞBİRLİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Sayfalar 705 - 724
    Mutlu ARMAN, Ayşe İRMİŞ
  9. Türkiye’de Teşvik Sisteminin Yapısı, Sorunları Ve Etkinliği Üzerine Bir Politika Önerisi: Tek Bir Uygulamacı Kuruluş Sorunları Çözer mi?
    Sayfalar 725 - 744
    Ş. Mustafa ERSUNGUR, Abdullah TAKIM
  10. GENİŞLETİLMİŞ ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN TÜRKİYE İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Sayfalar 745 - 761
    AHMET GÜNEY
  11. A VALUE STREAM MAPPING IMPLEMENTATION: A CASE of TEXTILE INDUSTRY
    Sayfalar 763 - 772
    Dilşad Güzel, Ahmet Kamil Kabakuş, Muhammed Sabri Şirin
  12. MÜŞTERİ BAĞLILIĞININ ÖLÇÜLMESİ: CEP TELEFONU PAZARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
    Sayfalar 773 - 791
    Hakan BEKTAŞ, Mücahit AYDIN
  13. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ
    Sayfalar 793 - 805
    gürkan bozma, murat eren, selim başar
  14. AN INTEGRATED FUZZY APPROACH FOR ERP DEPLOYMENT STRATEGY SELECTION UNDER CONFLICTING CRITERIA
    Sayfalar 807 - 823
    Burak Erkayman, Masoud Khorshidi, Bilal Usanmaz
  15. İşkoliklik, İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
    Sayfalar 825 - 844
    Mustafa Macit, Kadir Ardıç
  16. FİRMA OPTİMAL SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL (BIST) 100 ENDEKSİ FİNANS DIŞI FİRMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
    Sayfalar 845 - 857
    Alev Dilek Aydın, Şeyma Çalışkan Çavdar
  17. HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİN BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
    Sayfalar 859 - 879
    Lokman ŞAHİN, Şükrü NİŞANCI
  18. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) GİDERLERİNİN FAALİYET SONUÇLARINA VE PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI
    Sayfalar 881 - 896
    Gülsün İşseveroğlu, Ümit Gücenme Gençoğlu