Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-4646 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-4646 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

258.121

661.343

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Cilt:32 Sayı:3 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 3 - Tem 2018
 1. Kış Turizmi Destinasyonu Pazarlama Yönetimi: Erzurum Örneği
  Sayfalar 557 - 575
  Gülizar AKKUŞ
 2. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE MEVDUAT BANKALARININ AKTİF KALİTESİ VE KÂRLILIK ANALİZİ
  Sayfalar 577 - 600
  Mustafa EMİR, M. Esra ATUKALP
 3. TÜRKİYE'DE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI
  Sayfalar 601 - 626
  Nur Şat
 4. COMPARING THE EFFECT OF TWO-DIMENSIONAL DISPLAY AND THREE-DIMENSIONAL TRY ON TECHNOLOGIES ON THE CONSIDERATION SET FORMATION AND FINAL CHOICE ON THE WEBSITES
  Sayfalar 627 - 645
  Ayşegül Sağkaya Güngör, Tugce Ozansoy Çadırcı
 5. TÜKETİM MALI İHRACATI İLE ARA VE SERMAYE MALI İTHALATI ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995:01-2018:02)
  Sayfalar 647 - 659
  Ömer Selçuk Emsen, Hayati Aksu
 6. FİNANSAL İSTİKRARIN SAĞLANMASI ADINA MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALARIN KREDİ BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DİNAMİK PANEL VERİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: 2000-2013
  Sayfalar 661 - 681
  FATMA PINAR EŞSİZ, Kerem KARABULUT
 7. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 683 - 704
  daimi koçak, İlhami Yücel
 8. KURUMSAL GİRİŞİMCİLİĞİN STRATEJİK İŞBİRLİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 705 - 724
  Mutlu ARMAN, Ayşe İRMİŞ
 9. Türkiye’de Teşvik Sisteminin Yapısı, Sorunları Ve Etkinliği Üzerine Bir Politika Önerisi: Tek Bir Uygulamacı Kuruluş Sorunları Çözer mi?
  Sayfalar 725 - 744
  Ş. Mustafa ERSUNGUR, Abdullah TAKIM
 10. GENİŞLETİLMİŞ ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN TÜRKİYE İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 745 - 761
  AHMET GÜNEY
 11. A VALUE STREAM MAPPING IMPLEMENTATION: A CASE of TEXTILE INDUSTRY
  Sayfalar 763 - 772
  Dilşad Güzel, Ahmet Kamil Kabakuş, Muhammed Sabri Şirin
 12. MÜŞTERİ BAĞLILIĞININ ÖLÇÜLMESİ: CEP TELEFONU PAZARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 773 - 791
  Hakan BEKTAŞ, Mücahit AYDIN
 13. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ
  Sayfalar 793 - 805
  gürkan bozma, murat eren, selim başar
 14. AN INTEGRATED FUZZY APPROACH FOR ERP DEPLOYMENT STRATEGY SELECTION UNDER CONFLICTING CRITERIA
  Sayfalar 807 - 823
  Burak Erkayman, Masoud Khorshidi, Bilal Usanmaz
 15. İşkoliklik, İş-Aile Çatışması ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 825 - 844
  Mustafa Macit, Kadir Ardıç
 16. FİRMA OPTİMAL SERMAYE YAPISININ BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL (BIST) 100 ENDEKSİ FİNANS DIŞI FİRMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 845 - 857
  Alev Dilek Aydın, Şeyma Çalışkan Çavdar
 17. HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİN BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 859 - 879
  Lokman ŞAHİN, Şükrü NİŞANCI
 18. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) GİDERLERİNİN FAALİYET SONUÇLARINA VE PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ İLE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI
  Sayfalar 881 - 896
  Gülsün İşseveroğlu, Ümit Gücenme Gençoğlu