Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

287.658

844.377

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Cilt:32 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 32 - Sayı 4 - Eki 2018
 1. KATILIM BANKALARININ KREDİ KULLANANLAR AÇISINDAN TERCİH EDİLMEME SEBEPLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 897 - 920
  serpil SUMER, Turan ÖNDEŞ, Abdurrahim ŞİMŞEK
 2. KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 921 - 940
  Elif Ayşe ŞAHİN İPEK, Engin Hepaksaz
 3. THE IMPACT OF JOB CRAFTING ON PERSON-JOB FIT: “I AM COMPATIBLE WITH MY WORK BECAUSE I CAN MAKE CHANGES IN MY WORK”
  Sayfalar 941 - 958
  Gökhan KERSE
 4. YÖNETİCİLERİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 959 - 978
  Mutlu TOKMAK
 5. TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN BÜTÇEDEKİ YERİ VE PERFORMANSLARININ ANALİZİ
  Sayfalar 979 - 1007
  Ali Uslu, Fatih Coşkun Ertaş
 6. Panel Veri Analizi ve Kümeleme Yöntemi ile Türkiye’de Konut Talebinin İncelenmesi
  Sayfalar 1009 - 1026
  GULSEN KIRAL, Cahit Çelik
 7. TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİM ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ (2000-2016)
  Sayfalar 1027 - 1045
  Azize ÖKTEN, Elvettin AKMAN
 8. Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler
  Sayfalar 1047 - 1068
  Dr. Çiğdem TUĞAÇ
 9. BELEDİYELERDE KARAR VERME SÜREÇLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA EĞİLİMİ
  Sayfalar 1069 - 1083
  Can Aydın, Çiğdem Tarhan, Gizem Erdoğan
 10. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ARASINDA BELİRLENEN BAZI FARKLILIKLAR
  Sayfalar 1085 - 1105
  İhsan YILDIZTEKİN
 11. SOVYETLERDE EKONOMIK VE KURUMSAL EŞITSİZLİKLERİN YANSIMALARI
  Sayfalar 1107 - 1119
  Dilek Özdemir
 12. ÜRETİM, LOJİSTİK VE PAZARLAMA BÖLÜMLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
  Sayfalar 1121 - 1134
  Mehmet Aytekin
 13. A REGIONAL ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMICAL PROPERTIES OF THE TURKEY CITIES
  Sayfalar 1135 - 1153
  Muhammed Emre Keskin
 14. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ (ERZURUM İLİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)
  Sayfalar 1155 - 1170
  Zeynep KARACA, Gürkan ÇALMAŞUR, Hüseyin DAŞTAN
 15. ABD’NİN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE TAHVİL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 1171 - 1188
  Selma Öner, Cansu Şarkaya İçellioğlu
 16. Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinde Tüketim ve Tüketici Davranışları Üzerine Araştırmalar: Ulusal Makaleler ve Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 1189 - 1216
  CANSU GÖKMEN KÖKSAL, MEHMET TIĞLI
 17. CAN WAR EVER BE ETHICAL? PERSPECTIVES ON JUST WAR THEORY AND THE HUMANITARIAN INTERVENTION CONCEPT
  Sayfalar 1217 - 1229
  Özgür Tüfekçi
 18. IMPORTANCE of MARKETING ACCOUNTANCY in STRATEGICAL DECISION MAKING PROCESS
  Sayfalar 1231 - 1240
  Selçuk Balı, H. Arif TUNÇEZ, Alper ATEŞ
 19. Leadership through Institutional Stretch: Recep Tayyip Erdoğan’s Presidency in Turkey
  Sayfalar 1241 - 1263
  Hasan Faruk USLU
 20. CARİ İŞLEMLER BİLANÇOSUNDAKİ DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BRIC ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1265 - 1288
  Fehim BAKIRCI, Dr. Okan Doğan, Bahar BURTAN DOĞAN