Yıl 2016, Cilt 30, Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2016-10-21

TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Arman Zafer Yalçın [1] , Fatih ÇAKMAK [2]

1016 2041

Günümüzde, sağlık harcamaları, ekonomik kalkınmanın en temel belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada devletler kendi sağlık sistemlerini geliştirerek hem insani gelişim yolunda, hem de gelir dağılımında adaletin sağlanmasında ilerlemeye çalışmaktadırlar. Türkiye’de son yıllarda kamu sağlık harcamalarında önemli miktarda artış yaşanmıştır. Bu çalışmada, artan kamu sağlık harcamalarının insani gelişim düzeyi üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığı regresyon analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada 1991-2013 yıllarına ait kamu sağlık harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, hekim başına düşen kişi sayısı ve yataklı sağlık kurumu sayısı kullanılmıştır. Anılan dönemde kamu sağlık harcamalarının insani gelişim üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış ve gerek toplam sağlık harcamalarının gerekse de kamu sağlık harcamalarının OECD ortalamasının çok altında olması nedeniyle daha çok yataklı tedavi kurumuna ve sağlık personeline ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Arman Zafer Yalçın

Yazar: Fatih ÇAKMAK

Bibtex @ { atauniiibd322121, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yalçın, Arman Zafer and ÇAKMAK, Fatih} }
APA Yalçın, A , ÇAKMAK, F . (2016). TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (4), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/29909/322121
MLA Yalçın, A , ÇAKMAK, F . "TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/29909/322121>
Chicago Yalçın, A , ÇAKMAK, F . "TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Arman Zafer Yalçın , Fatih ÇAKMAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Arman Zafer Yalçın , Fatih ÇAKMAK %T TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 4 %R %U
ISNAD Yalçın, Arman Zafer , ÇAKMAK, Fatih . "TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 4 (Ekim 2016): 0-0.