Yıl 2016, Cilt 30, Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2016-10-21

İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ

Atılhan NAKTİYOK [1] , Ülke Hilal AĞIRMAN [2]

867 369

Bu çalışmanın amacı, çalışanlardan sergilemeleri beklenen iş odaklı duygusal emek gösterimlerinin duygusal tükenme üzerine olan etkisinde mesleki bağlılığın ve çalışan odaklı duygusal emek gösterimlerinin rolünün değerlendirilmesidir. Araştırmaya ilişkin verilere, Erzurum il merkezinde kamu hastanelerinde görev yapmakta olan 267 hemşireye anket uygulanarak ulaşılmıştır. Çalışmaya konu olan değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla oluşturulan model ve alternatif model, yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, iş odaklı duygusal emek gösterimlerinin, olumsuz duyguları göstermeme gerekliliği boyutunun duygusal tükenmişlikle ilişkisinde mesleki bağlılığın aracılık rolünü öneren modelin en iyi uyum sağlayan model olduğunu göstermiştir. Çalışmada, duygusal emek ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ele alan daha önceki araştırmalardan farklı olarak mesleki bağlılığın bu ilişkideki rolü vurgulanmakta ve elde edilen sonuçlar, ilgili literatür kapsamında tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: İş odaklı duygusal emek, çalışan odaklı duygusal emek, duygusal tükenmişlik, mesleki bağlılık,işten ayrılma niyeti.

Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Atılhan NAKTİYOK

Yazar: Ülke Hilal AĞIRMAN

Bibtex @ { atauniiibd322125, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ}, key = {cite}, author = {NAKTİYOK, Atılhan and AĞIRMAN, Ülke Hilal} }
APA NAKTİYOK, A , AĞIRMAN, Ü . (2016). İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (4), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/29909/322125
MLA NAKTİYOK, A , AĞIRMAN, Ü . "İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/29909/322125>
Chicago NAKTİYOK, A , AĞIRMAN, Ü . "İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ AU - Atılhan NAKTİYOK , Ülke Hilal AĞIRMAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ %A Atılhan NAKTİYOK , Ülke Hilal AĞIRMAN %T İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 4 %R %U
ISNAD NAKTİYOK, Atılhan , AĞIRMAN, Ülke Hilal . "İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 4 (Ekim 2016): 0-0.