Yıl 2016, Cilt 30, Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2016-10-21

Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)

Osman Murat Telatar [1] , Mustafa Kemal Değer [2] , Muharrem Akın Doğanay [3]

798 639

Bu çalışmanın amacı, Türkiye için zaman serisi analizleriyle teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 1996:01-2015:03 dönemi üçer aylık verileri dikkate alınmıştır. İmalat sanayinin teknoloji yoğunlukları Avrupa Birliği Ekonomik Aktivitelerin İstatistiki Sınıflaması Revizyon 2’ye göre (i) düşük, (ii) orta ve (iii) yüksek teknolojili ürünler olarak üç alt gruba ayrılmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler, Engle-Granger (1987) eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri yardımıyla incelenmiştir. Eşbütünleşme testlerinden elde edilen sonuçlara göre düşük ve orta teknolojili ürün ihracatı Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkilere sahiptir. Öte yandan Granger nedensellik sınaması sonuçlarına göre hem orta hem de ileri teknoloji yoğunluklu ürün ihracatından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik söz konusudur.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman Murat Telatar

Yazar: Mustafa Kemal Değer

Yazar: Muharrem Akın Doğanay

Bibtex @ { atauniiibd322132, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)}, key = {cite}, author = {Telatar, Osman Murat and Değer, Mustafa Kemal and Doğanay, Muharrem Akın} }
APA Telatar, O , Değer, M , Doğanay, M . (2016). Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (4), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/29909/322132
MLA Telatar, O , Değer, M , Doğanay, M . "Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/29909/322132>
Chicago Telatar, O , Değer, M , Doğanay, M . "Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3) AU - Osman Murat Telatar , Mustafa Kemal Değer , Muharrem Akın Doğanay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 30 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3) %A Osman Murat Telatar , Mustafa Kemal Değer , Muharrem Akın Doğanay %T Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3) %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 30 %N 4 %R %U
ISNAD Telatar, Osman Murat , Değer, Mustafa Kemal , Doğanay, Muharrem Akın . "Teknoloji Yoğunluklu Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği (1996:Q1-2015:Q3)". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 / 4 (Ekim 2016): 0-0.