Yıl 2018, Cilt 32, Sayı 4, Sayfalar 1047 - 1068 2018-10-05

Günümüzde dünya gündeminde en çok tartışılan konuların başında iklim değişikliğine ilişkin sorunlar gelmektedir. Küresel ısınma büyük oranda kentlerde gerçekleştirilen insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Sorunun çözülmesi için kentlere odaklanılması gereklidir. Çalışma kapsamında iklim değişikliğine dayanıklı planlama ilkeleri kentsel alan ve yakın çevresi kapsamında ele alınmış ve Türkiye için bir model önerisi geliştirilmiştir. Kentsel alanda planlama ve tasarım aşamasında söz konusu ilkelere göre yapılacak düzenlemelerin enerjiyi etkin kullanan, ekolojik dengesini ve çeşitliliğini sağlamış, düşük karbonlu kalkınma prensiplerini uygulayan kentsel mekânların oluşumunu sağlayacağı sonucu elde edilmiştir. 

İklim değişikliği, enerji etkinlik, kent planlaması, sürdürülebilirlik
 • Algan, N., (2017), “Kentsel Gelişmede Ekolojik Sürdürülebilirlik”, Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı (INCUP2017), http://incup2017.emu.edu.tr/tr (06.10.2017)
 • Barnett, J., Beasley, L., (2015), Ecodesign for Cities and Suburbs, Island Press, Washington.
 • C40 Cities, www.c40.org/, (12.05.2016)
 • Çalışkan, O.,( 2004), “Sürdürülebilir Kent Formu: Derişik Kent”, Planlama Dergisi, 3, ss.33-56.
 • ÇŞB, http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php, (26.04.2016)
 • ÇŞB, Şehir 2023, https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=11883, (17.01.2017)
 • Demirci, M., (2015), “Kentsel İklim Değişikliği Yönetişimi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 46, ss.75-100.
 • Designingbuildings, The Compact Sustainable City, http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/The_compact_sustainable_city (17.01.2017)
 • Dieleman. F., Wegener, M., (2004), “Compact City and Urban Sprawl”, Built Environment, 30(4), ss.308-323.
 • Eco-compact city, http://www.ecocompactcity.org.html ECOCITY Final Report http://www.rma.at/sites/new.rma.at/files/ECOCITY%20%20_%20Final%20Report.pdf, (17.11.2016)
 • ECOCITY Book 2: How to Make it Happen http://www.gea21.com/_media/proyectos/ecocity/ecocity_book_2.pdf (17.01.2017)
 • ICLEI, www.iclei.org/, (12.05.2016)
 • IDMC, http://www.internal-displacement.org/publications/2015/global-estimates-2015-people-displaced-by-disasters/, (12.05.2016)
 • IPCC, AR5 Report, Working Group I: Climate Change (2013): The Physical Science Basis, Summary for Policy Makers, ISBN: 978-92-9169-138-8.
 • IPCC, AR5 Report, Working Group II: Climate Change (2014): Impacts, Adaptation, and Vunerability, Summary for Policy Makers.
 • IPCC, AR5 Report, Working Group III: Climate Change (2014): Mitigation of Climate Change, Summary for Policy Makers.
 • IPCC Cities and Climate Change Science Conference, http://www.ipcc.ch/meetings/cities/, (15.10.2017)
 • IPCC, Glossary, www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/518.htm, (15.12.2012)
 • İller Bankası, Sürdürülebilir Şehirler Projesi, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eDlv-BSfChcJ:www.ilbank.gov.tr/Surdurulebilir_Sehirler_projesi/doc/SCP%2520ESMF%2520Executive%2520Summary_DRAFT_august25-TR.docx+&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, (24.01.2017)
 • Jabareen, Y., R.,, (2006), “Sustainable Urban Forms”, Journal of Planning Education and Research, 26, ss.38-56.
 • Kuban B., Demir, E., Demir, C., Sürdürülebilir Kentler ve En İyi Uygulamalar, http://www.3eelectrotech.com.tr/arsiv/yazi/129-surdurulebilir-kentler-ve-en-iyi-uygulamalar, (24.01.2017)
 • Lehmann, S., (2010), “Green Urbanism: Formulating a Series of Holistic Principles”, SAPIENS, http://sapiens.revues.org/1057, (15.04.2016)
 • LPAA, http://newsroom.unfccc.int/lpaa/lpaa/welcome-to-the-lpaa-website-learn-more-about-the-transformational-initiative/, (12.07.2016)
 • NAZCA, http://newsroom.unfccc.int/lpaa/nazca/, (12.07.2016)
 • Neuman, M., (2005), The Compact City Fallacy, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32462172/Compact_City_Fallacy_JPER_2005.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1494430858&Signature=nm5hn1MGy7aZtN4iyfcxBBRuJeI%3D&response-content-isposition=inline%3B%20filename%3DCompact_City_Fallacy_JPER_2005.pdf, (13.05.2017)
 • OECD, (2016), Compact City Policies: A Comparative Assessment, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/compact-city-policies_9789264167865-en#.WRMoIdLyjMw (26.04.2016)
 • Onuncu Kalkınma Planı (2014- 2018), Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Satterthwaite, D., Huq, S., Pelling, M., Rejo, H., Lankao, P., R., (2007), Adapting to Climate Change in Urban Areas: The Possibilities and Constraints in Low and Middle Income Nations, IIED Publications.
 • Tuğaç, Ç., (2014), “İklim Güvenliği Kapsamında Su Kaynaklarının Yönetimi”, TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 23(3), ss.1-30.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844, (26.04.2016)
 • UN-HABİTAT, Sustainable Urbanization in the Paris Agreement Report, https://unhabitat.org/books/sustainable-urbanization-in-the-paris-agreement/ (20.01.2017)
 • UN-HABİTAT, World Cities Report 2016, wcr.unhabitat.org/, (11.06.2016)
 • UN-HABİTAT III, (2016), Outcome Document https://www2.habitat3.org/bitcache/99d99fbd0824de50214e99f864459d8081a9be00?vid=591155&disposition=inline&op=view, (22.10.2016)
 • UNDP-TR, Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması, http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/operations/projects/poverty_reduction/promoting_energy_efficiency_in_buildings_in_turkey.html, (20.01.2017)
 • UNFCCC- Paris Agreement, http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf, (01.02.2016)
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Dr. Çiğdem TUĞAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { atauniiibd380647, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {32}, pages = {1047 - 1068}, doi = {}, title = {Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler}, key = {cite}, author = {TUĞAÇ, Dr. Çiğdem} }
APA TUĞAÇ, D . (2018). Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32 (4), 1047-1068. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/39554/380647
MLA TUĞAÇ, D . "Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1047-1068 <http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/39554/380647>
Chicago TUĞAÇ, D . "Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (2018): 1047-1068
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler AU - Dr. Çiğdem TUĞAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1047 EP - 1068 VL - 32 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler %A Dr. Çiğdem TUĞAÇ %T Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 32 %N 4 %R %U
ISNAD TUĞAÇ, Dr. Çiğdem . "Türkiye İçin İklim Değişikliğine Dayanıklı Kentsel Planlama Modeli Önerisi: Eko-Kompakt Kentler". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 / 4 (Ekim 2018): 1047-1068.