Kapak Resmi
61.934     |     133.828
Arşiv
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. 

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Son Sayı
Sayı 34 - Haz 2017