Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-3241 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-3241 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

102.434

311.276
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. 
KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Son Sayı
Sayı 34 - Haz 2017
 1. CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI
  Sayfalar 1 - 18
  Memet Kuzey
 2. DEVLET VE ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN ÇOCUK OYUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 19 - 29
  Fatih Kaya, Lokman Karakaş, Serkan Paçacı, Mustafa Said Erzeybek
 3. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA AĞIZDA NİŞASTA SİNDİRİMİNİN TGA (TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA) YÖNTEMİYLE ÖĞRETİMİ: AMİLAZ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 30 - 54
  Sema Nur Güngör, Muhlis Özkan
 4. FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 55 - 69
  KEVSER KARA, ERDAL BAY
 5. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI 5E MODELİNİN AŞAMALARINI ANLAMA DÜZEYLERİ
  Sayfalar 70 - 89
  HAKAN SARAC, Naci BAYRAK
 6. İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM TUTUMLARI VE DEMOKRATİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 90 - 109
  Aysel Arslan, Hilal Çalmaşur
 7. MATEMATİK DERSİNDE BASAMAKLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN DUYUŞSAL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 133 - 154
  ZÜLEYHA YILDIRIM, MUSTAFA ALBAYRAK
 8. OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ
  Sayfalar 155 - 172
  Fatma Köybaşı, Celal Teyyar UĞURLU, Neslihan Ceylan
 9. ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 173 - 187
  Mukadder Boydak OZAN, Zülküf NANTO