Kapak Resmi
53.249     |     109.978
Dergi Sayıları
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. 
KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Son Sayı
Sayı 34 - Haz 2017