Dergimize gönderilen makaleler makale süreci başlamadan önce ve makale süreci tamamlandıktan sonra IThenticate intihal programı ile taranmaktadır. İntihal yapıldığı tespit edilen bir makalenin hakem sürecini olumlu tamamlasa bile makalenin yayımlanması mümkün değildir. 

Dergimiz yazım kurallarına uymayan makaleler hakem süreci başlatılmadan önce editörler tarafından reddedilecektir.

Dergimize 37. sayıdan itibaren gönderilecek tüm makalelerde makale yazarlarının ORCID numarasının olması zorunludur. 

Dergimize gönderilen makalelerde makale sisteme yüklendikten sonra isim ekleme veya çıkarma KESİNLİKLE yapılmamaktadır.