Dergi İletişim
Ad: Prof.Dr. Prof.Dr. Ali Osman ENGİN
E-posta: aliosman.engin@atauni.edu.tr
Telefon: 09004422313550
Adres:

Atatürk Üniversitesi

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

25240

ERZURUM


Editör Yrd.
Ad: Doç.Dr. Doç.Dr. İsmail SEÇER
E-posta: ismail.secer@atauni.edu.tr
Telefon: 04422313550
Adres:

Atatürk üniversitesi KKEF

Yoncalık Yerleşkesi 

ERZURUM


Editör Yrd.
Ad: Dr. Dr. Esra MİNDİVANLİ AKDOĞAN
E-posta: emindivanli@atauni.edu.tr
Telefon: 04422314475
Adres:

Atatürk Üniversitesi KKEF

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Kampüs Yakutiye/ERZURUM


Editör Yrd.
Ad: Arş.Gör. Arş.Gör. Seda OKUMUŞ
E-posta: seda.okumus@atauni.edu.tr
Telefon: 04422314205
Adres:

Atatürk Üniversitesi KKEF 

Fen Bilgisi Eğitimi

Kampüs Yakutiye/ERZURUM