CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI
MAP AND DIRECTION LITERATURE IN REPUBLICAN PERIOD LIFE SCIENCE PROGRAMS

Memet Kuzey [1]

394 621

Bu çalışmadaCumhuriyetten günümüze İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim Programlarında “Harita ve Yön Okuryazarlığı” incelenmiştir. Çalışma, nitel yöntemlerden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İlköğretim Hayat Bilgisi Öğretim Programları, eğitimdeki yeni anlayış ve yaklaşımlar ile çağın toplumsal ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmiştir. Yenilenen bu programlarda harita ve yön okuryazarlığı sürekliliğini korumuştur. Çalışmada Hayat Bilgisi Öğretim Programlarında harita ve yön okuryazarlığı ile ilişkili amaçlara, açıklamalara, konulara ve araçlara yer verilmiştir.

In this study, the "Map and Direction Literacy"  was examined in daily life primary education programs that  from the Repulic to day. The study was conducted using document review from qualititive methods. Primary Life Science Curricula have been reshaped according to the social needs of the age with new understanding and approaches in education. In these renewed programs,map and direction literacy is maintained.In the Life Science Teaching Programs of Work has been includedto  objectives, explanations, topics and tools related with map and directional literacy.

  • Akgün, Ü. E. (2011). Müzelerde Mekân Kurgusunun Algı ve Yön Bulmadaki Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. Aytuna, A. A. (1952). Faal Metoda Göre Hayat Bilgisi Öğretmen Kitabı Sınıf III. İnkılap Kitapevi. İstanbul. Aslan, E. (2011). 1924 İlk Mekteplerin Müfredat Programı. İlköğretim Online, 10(2), s. 717-734. [Online]:http://ilköğretim-online.org.tr. 02/02/2017 Demirel, Ö. 2007. Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı. Geliştirilmiş 12. Baskı. Ankara. Pegem A Yayıncılık. Demirkaya, H., Çetin, T., Tokcan, H.(2004). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yön Kavramı Öğretiminde Kullanılabilecek Metot. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 39-70. Demiralp, N. (2006). Coğrafya Eğitiminde Harita ve Küre Kullanımı Becerileri. Türk Bilim Dergisi, 4(3), 323-343. …….. (1926). İlk Mekteplerin Müfredat Programı. İstanbul. Milli Matbaa. Hasgül, E. (2011). İçMekânda Yön Bulma: Büyük Ölçekli Binalarda İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Kaplan, İ. (1999). Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi. İstanbul İletişim Yayınları. Kuzey, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Harita ve Yön Okuryazarlığı Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Kültür Bakanlığı (1936). İlkokul Programı. İstanbul. Devlet Basımevi. Kültür Bakanlığı (1938). Köy Mekteplerin Müfredat Programı. İkinci Baskı. İstanbul, Devlet Basımevi. MEB (1948). İlkokul Programı. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi. MEB (1962). İlkokul Programı Taslağı. Ankara. Ayyıldız Matbaası. MEB (1968). İlkokul Programı. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi. MEB (1995). İlkokul Programı. Ankara. MEB Yayınları MEB (1998). MEB Tebliğler Dergisi. Cilt: 61. Sayı:2487. MEB (2005a) İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1,2, 3. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. MEB (2005b).İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. MEB (2017, Ocak 20). Hayat Bilgisi Öğretim Programı (İlkokul 1,2 ve 3. Sınıflar). [Online] <www.meb.gov.tr.> (02.02.2017). Siret, S. (1936). Üçüncü Sınıf Öğretmeninin Kitabı. Aydınlık Basımevi, İstanbul Siret, S. (1932). İlk Mektep Mualliminin Kitabı. Muallim Sesi Neşriyat Sayı:1 İstanbul. Sönmez, V. 1997. Sosyal Bilgieler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara. Anı Yayıncılık. Tuna, F., Demirci, A., Gültekin, N. (2012). Temel Coğrafi Bilgi ve Beceriler Toplumda Ne Ölçüde Kullanılıyor? Yön, Konum ve Harita Becerisinde Mevcut Durum Analizi. Milli Eğitim Dergisi, 41(195), 211-227. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 7. Baskı. Ankara Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, T. (1972). Eğitim Bilimine Giriş I. İstanbul, Latin Matbaası.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Memet Kuzey
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { ataunikkefd307507, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI}, key = {cite}, author = {Kuzey, Memet} }
APA Kuzey, M . (). CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 1-18. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/307507
MLA Kuzey, M . "CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 1-18 <http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/307507>
Chicago Kuzey, M . "CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI AU - Memet Kuzey Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - IS - 34 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI %A Memet Kuzey %T CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 34 %R %U
ISNAD Kuzey, Memet . "CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 34 1-18.