Yıl 2018, Cilt , Sayı 37, Sayfalar 97 - 113 2018-12-27

Bu çalışmanın amacı, ikili (yarım gün) eğitim ile normal (tam gün) eğitim sistemlerinin olumlu ve olumsuz yanlarının kıyaslanarak, ikili (yarım gün) eğitimden normal (tam gün) eğitim uygulamasına geçişin ortaya çıkaracağı bazı problemleri belirlenmesi ve bu problemlerin giderilmesi hususunda ilgililere veriler oluşturmaktır. Katılımcıların görüşlerine göre yeni sisteme geçişte bazı sorunlar tespit edilmiştir. Bunların başında sistemin başlaması ile derslik sayılarının azalması ve buna bağlı olarak da derslik başına düşen öğrenci sayılarının artması gelmektedir. Bu da ancak yeteri kadar bina ve dersliğin oluşturulabilmesi ile mümkün olacaktır.

Normal eğitim, tam gün eğitim, eğitim sistemi
  • Barnett, W. S., & Pezzino, J. (1987). Cost-effectiveness analysis for state and local decision making: An application to half-day and full-day preschool special education programs. Journal of the Division for Early Childhood, 11(2), 171-179. Büyükboyacı S. (1998). Taşımalı ilköğretim ve sorunları (Çanakkale ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. Camuzcu, S. (2007). Normal ve ikili eğitim yapan ilköğretim okullarında birinci kademe öğrencilerinin okul başarılarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. Erbilgin D. (2000). Türkiye’de sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erdogan, İ. (2002). Yeni Bir Bin Yıla Doğru Türk Eğitim Sistemi Sorunlar ve Çözümler. Ankara: Sistem Yayıncılık. Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Kavak, Y., & Ekinci, C. E. (1994). Eğitimin finansmanı sorunu ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin alternatif stratejiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 65-72. Kocaoluk, S. (1991). İlköğretim Temel Mevzuat. İstanbul: Kocaoluk Yayınevi. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications. Özgülük, G. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan tam ve yarım günlük eğitim programlarına göre 5–6 yaş grubu çocukların sosyal ve duygusal gelişiminin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 459-496. Sönmez, V. (2003). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. Türkoğlu, A. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Mikro Yayıncılık. Ünal T. (2001). Milli Eğitim Davamız. Ankara: Berkan Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mukadder Boydak Özan
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2653-6810
Yazar: Efraim Öztürk (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunikkefd378546, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {97 - 113}, doi = {}, title = {NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Boydak Özan, Mukadder and Öztürk, Efraim} }
APA Boydak Özan, M , Öztürk, E . (2018). NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (37), 97-113. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/41724/378546
MLA Boydak Özan, M , Öztürk, E . "NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 97-113 <http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/41724/378546>
Chicago Boydak Özan, M , Öztürk, E . "NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 97-113
RIS TY - JOUR T1 - NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ AU - Mukadder Boydak Özan , Efraim Öztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 113 VL - IS - 37 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ %A Mukadder Boydak Özan , Efraim Öztürk %T NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 37 %R %U
ISNAD Boydak Özan, Mukadder , Öztürk, Efraim . "NORMAL (TAM GÜN) EĞİTİME GEÇİŞE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 37 (Aralık 2018): 97-113.