Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2788 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2602-2788 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

49.153

180.019
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Son Sayı
Sayı 59 - Mar 2018
 1. İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  - -
 2. MALINA’NIN OBSESİF ANLATICISI / Obsessive Narrator of Malina
  Sayfalar 1 - 12
  Zennube ŞAHİN YILMAZ
 3. HEINRICH BÖLL’ÜN “PALYAÇO” ADLI ROMANINDA HİCİV VE İRONİK YANSIMALAR / Satıre and Ironıc Reflectıons in Heınrıch Böll’s Clown Novel
  Sayfalar 13 - 23
  Şenay KAYĞIN
 4. ARTHUR SCHNİTZLER’İN “FRÄULEİN ELSE” ADLI ESERİNDE AHLAK OLGUSU / Morality in Arthur Schnitzler’s Work “Fräulein Else”
  Sayfalar 25 - 36
  Merve KARABULUT
 5. KÜLTÜR TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ / Evaluation of Culture Tourism Facilities: Şebinkarahisar Town Example
  Sayfalar 37 - 60
  İbrahim SEZER
 6. KIRGIZ ATASÖZLERİNDE KADIN VE TOPLUMDAKİ YERİ / Woman in Kyrgyz Proverbs and Her Position in Society
  Sayfalar 61 - 70
  Mayramgül DIYKANBAYEVA
 7. ŞAHNÂME’DE KADINLAR VE ÖLÜM / Women and Death in Shahnama
  Sayfalar 71 - 82
  Gözde Esma ZENGİN
 8. CENGİZ DAĞCI’NIN “DÖNÜŞ” ROMANINA TEKNİK VE TEMATİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM / A Technical and Thematic Approach to Cengiz Dağcı’s Dönüş
  Sayfalar 83 - 99
  Esra YALÇINTAŞ
 9. VARLIK-YOKLUK ARASINDA: MEKÂN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / In Between Existence and Non-Existence: an Assessment on Space
  Sayfalar 101 - 108
  Kutsi KAHVECİ
 10. SINIRLARIN ÖTESİNDE SINIRSIZ BİR GÜVEN ARAYIŞI: OLGU SUNUMU/ A Seeking For Unlimited Trust Beyond Borders: Case Report
  Sayfalar 109 - 122
  Emine Nur AYDOĞMUŞ, Feridun KAYA, Gökçe GEYİK
 11. ORHAN PAMUK’ UN “CEVDET BEY VE OĞULLARI” ROMANINDAKİ SOSYO-KÜLTÜREL KELİMELERİN RUSÇAYA ÇEVİRİSİNDEKİ AKTARIM PROBLEMLERİ ÜZERİNE ANALİZ / An Analysıs of Transfer Problems in the Translatıon of Socio-Cultural Words in Orhan Pamuk’s “Cevdet Bey ve Oğulları”
  Sayfalar 123 - 127
  Hadi BAK
 12. NEHLÜDOV'UN RUHSAL DEĞİŞİMİ IŞIĞINDA TOLSTOY'UN DÜNYA GÖRÜŞÜ / Tolstoy’s Worldvıew in The Lıght of Nehludov’s Spırıtual Change
  Sayfalar 129 - 136
  Rahman ÖZDEMİR, Özlem ÜNSAL
 13. TÜRKÇE VE RUSÇADAKİ ÖN EK KAVRAMI “В-, ВО-” EKİNİN TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI / The Concept of Prefix İn Russian and Turkish Languages, Comparison of the Prefix “До” With Turkish Language
  Sayfalar 137 - 143
  Emre KIRLI, Ali Murat MIRÇIK
 14. MARDİN MÜZESİ’NDE BULUNAN BEZEMESİZ CAM BİLEZİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Evaluatıon on Undecorated Glass Bracelets in Mardin Museum
  Sayfalar 145 - 156
  Gül GEYİK KARPUZ
 15. ORTAÇAĞDA KARS VE ERZURUM’UN ÖNEMLİ KALESİ BARDIZ / The Significiant Fortress of Kars and Erzurum in The Mediavel Age: Bardiz
  Sayfalar 157 - 170
  Gürsoy SOLMAZ, Kerra ALTUĞ
 16. IĞDIR MASALLARINDA ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ VE BENZEŞMELERİ / Consonant Mutatıons and Assımılatıons in The Tales of Iğdır
  Sayfalar 171 - 183
  Hüsna KOTAN
 17. KERBELÂ MERSİYELERİNDE BEDDUA / Curse in Karbala Dirges
  Sayfalar 185 - 194
  Hayriye DURKAYA
 18. II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASININDA BAHÂ TEVFİK VE EŞEK GAZETESİ / Bahâ Tevfik and His “Eşek” Newspaper At Second Constitutional Period in Humor Press
  Sayfalar 195 - 206
  Veli KILIÇARİSLAN
 19. KUM TEPELERİNİN BU TARAFI
  Sayfalar 209 - 213
  Cemâl Mîr SÂDIKÎ
 20. GÜNEŞ HÂNIM
  Sayfalar 215 - 219
  Mahmûd İ’TİMADZÂDE
 21. KAYINVALİDE
  Sayfalar 221 - 224
  Muhammed HİCÂZÎ
 22. FAZLALIK KADIN
  Sayfalar 225 - 231
  Celâl Âl-i AHMED
 23. GÜL VE NEVRUZ MESNEVİSİNİN MÜELLİFİ MESELESİ
  Sayfalar 233 - 244
  Yakubcan İSHAKOV
 24. FENERCİ BABA
  Sayfalar 245 - 247
  Aybek -
 25. TÜRK DİLLERİNDE BEN, SEN, O ZAMİRLERİNİN ÇEKİMLENMESİ
  Sayfalar 249 - 256
  A. Marhaba TURSINOVA
 26. KIZ KARDEŞİM
  Sayfalar 257 - 262
  Sayın MURATBEKOV
 27. TAŞ (VEYA KÖTÜLÜĞÜN DOĞUŞU)
  Sayfalar 263 - 266
  Ulug’bek HAMDAM
 28. FATMA ŞAHAN GÜNEY’İN “TATARCA REFERANS GRAMERİ” ADLI ESERİ
  Sayfalar 269 - 273
  Fatih EKİCİ
 29. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
  Sayfalar 0 - 0
  - -
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1300-9389 1970-2018
Makale Gönder
Derginin Eski Adı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Derginin eski adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.

Derginin Yeni Adı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Derginin yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.