Year 2015, Volume 0, Issue 54, Pages 121 - 133 2015-12-12

PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR

Hakan Hadi KADIOĞLU [1]

230 793

Anadolu’nun giriş kapısı niteliğinde olan Pasinlerin eski Türk ve kadim Anadolu inançlarının etkili olduğu bir saha olması doğaldır. Bu inançların büyük bir kısmın günümüzde de yaşatıldığı görülmektedir. Bu yazıda Pasinlerde günümüzde uygulanan inanca dayalı geleneklerden kaplıca etrafında oluşanları saptayarak ilgili yazın çerçevesinde tartışıldı. Sonuçta Pasinlerde kaplıca etrafında tatbik edilen adetlerin eski Türk inançlarına dayalı uygulamalar olduğu kanısına varıldı.
Kaplıca, Çermik, Gelenek, Pasinler, Türk
 • And, Metin (2012). Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası. İstanbul: YKY.
 • And, Metin (2012). Oyun ve Bügü. İstanbul: YKY.
 • Elieade, Mircae (2003). Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Evliyâ Çelebi (2005). Günümüz Türkçesi ile Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (haz. Y. Dağlı, A. Kahraman), İstanbul: YKY.
 • Güven, Merdan (2013). Türk Halk Oyunlarının Şamani Kökleri, Erzurum: Fenomen Yayınları. Güzel, Erdal. Dadaşın (http://www.ervak.org.tr/IndD.asp?IndID=8&id=198; IndD.asp?IndID=8&id=199 ) Seyir (Kır) Sefası
 • http://www.ervak. 2 org.tr/
 • Heyet, Cevad (1996). Türklerin Tarihinde Renklerin Yeri. Nevruz ve Renkler. (haz. Sadık Tural ve Elmas Kılıç), Ankara: TDK Yayınları.
 • İnan, Abdulkadir (1976). Eski Türk Dini Tarihi. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • İnan, Abdulkadir (1995). Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: TTK Basımevi.
 • Kadıoğlu, Hakan Hadi (2007). “Dünyanın Göbeği ve Vaad Edilmiş Toprakların Tepesi”, Beyazdoğu 9, 39-44.
 • Kadıoğlu, Hakan Hadi (2013). “Pasin Mesireleri”, Beyazdoğu 9 (19), 23-26.
 • Kadıoğlu, Hakan Hadi, “Hamamtası”, Yayımlanmamış araştırma yazısı
 • Kılıç, Erol (1998). Gravür ve Eski Fotoğraflarla Erzurum, İstanbul: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • Küçük, Salim (2010). “Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı”, Bilig 54, 185-210.
 • Oğuz, Burhan (2002). Türkiye Halkının Kültür Kökenleri C. II-A, İstanbul: Anadolu Aydınlanma Vakfı.
 • Oğuz, Burhan (2005). Türkiye Halkının Kültür Kökenleri C V, İstanbul: Anadolu Aydınlanma Vakfı.
 • Metin And. Oyun ve Bügü. İstanbul: YKY, 2012, s. 125
 • Ögel, Bahaeddin (1991). Türk Kültür Tarihine Giriş. C. VI. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ögel, Bahaeddin (1991). Türk Kültür Tarihine Giriş. C. VI. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Puşkin, Aleksandr (2008). Erzurum Yolculuğu, çev. Ataol Behramoğlu. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Tournefort, Joseph de (2005). Tournefort Seyahatnamesi, (ed S. Yerasimos), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Yörükan, Yusuf Ziya (2013). Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri-Şamanizm, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kaynak Kişiler K-1. K-2. K-3. K-4. K-5. K-6. K-7. K-8. K-9. K-10. K-11. K-12. K-13. K-14. K-15. K-16. K-17. K-18. K-19. K-20.
 • Abdurrahman KOTMAN, 72 y, E, ilkokul 65 y, E, ortaokul
Primary Language tr;en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Hadi KADIOĞLU

Bibtex @ { ataunisosbd37796, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {121 - 133}, doi = {}, title = {PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR}, key = {cite}, author = {KADIOĞLU, Hakan Hadi} }
APA KADIOĞLU, H . (2015). PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (54), 121-133. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/2811/37796
MLA KADIOĞLU, H . "PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2015): 121-133 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/2811/37796>
Chicago KADIOĞLU, H . "PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2015): 121-133
RIS TY - JOUR T1 - PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR AU - Hakan Hadi KADIOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 133 VL - 0 IS - 54 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR %A Hakan Hadi KADIOĞLU %T PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 54 %R %U
ISNAD KADIOĞLU, Hakan Hadi . "PASİNLER’DE KAPLICA OLGUSU ETRAFINDA OLUŞAN İNANIŞ VE UYGULAMALAR". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 54 (December 2015): 121-133.