Yıl 2016, Cilt 0, Sayı 56, Sayfalar 73 - 103 2016-01-01

HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System

Tahire SADIKÎ [1] , Rukiye iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD [2]

53 9329

Öz

Kelimeler arasındaki ilişkilerden

biri müteradif veya eş anlamlılıktır. Bu

görünüşte birbirine zıt olan iki ya da daha

fazla kelimenin zihinde tek bir anlam

uyandırmasıdır. Elbette mutlak eş

anlamlılık iki kelimenin aynen ve

tamamen mana bakımından bir olmaları

değildir. Çünkü kelimelerin anlamı farklı

dil sistemlerinde ve yapılarında

değişkendir. Bazen eş anlamlılıkla

karıştırılan bahislerden biri de çok

anlamlılık konusudur. Çok anlamlılıkta bir

kelimenin birden çok anlamı vardır. Ama

eş anlamlılıkta birkaç kelime aynı anlama

gelmektedir; bu yüzden iki konu

bütünüyle birbirine zıttır. Bu makalenin

amacı dilbilimcilerin eş anlamlılık ve çok

anlamlılık konularıyla ilgili sıraladıkları

belirginleştirmek ve açıklamaktır

Anahtar Kelimeler: Eş anlamlılık, çok anlamlılık, kelimelerin ilişkisi


Abstract

Synonymy is one of the

relationships between the words. This

means that two or more words

contradictory in appearance evoke the

same meaning in mind. Absolute

synonymy does not surely mean that the

two words have the same meaning

semantically. Because the meaning of the

words in different language systems and

structures is variable. The issue of

polysemy is one of the issues that is

sometimes confused with synonymy. In

polysemy, a word has multiple meanings.

But in synonymy several words have the

same meaning; hence these two issues are

completely at odds with each other. The

aim of this article is to concretize and

explain the thing told about synonymy

and polysemy by the philologists.

Keywords: Synonym, polysemy, relationship of words

Eş anlamlılık, çok anlamlılık
  • -
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tahire SADIKÎ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Rukiye iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbd392927, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {73 - 103}, doi = {}, title = {HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System}, key = {cite}, author = {SADIKÎ, Tahire and iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD, Rukiye} }
APA SADIKÎ, T , iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD, R . (2016). HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (56), 73-103. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35455/392927
MLA SADIKÎ, T , iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD, R . "HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 73-103 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35455/392927>
Chicago SADIKÎ, T , iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD, R . "HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016): 73-103
RIS TY - JOUR T1 - HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System AU - Tahire SADIKÎ , Rukiye iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 103 VL - 0 IS - 56 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System %A Tahire SADIKÎ , Rukiye iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD %T HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System %D 2016 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD SADIKÎ, Tahire , iBRAHÎMÎ ŞEHRÂBÂD, Rukiye . "HEM MA’NAYÎ VE ÇEND MA’NAYÎ DER NİZÂM-İ ZEBÂN / Synonym and Polysemy to Language System". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 56 (Ocak 2016): 73-103.