Year 2016, Volume 0, Issue 57, Pages 51 - 61 2018-02-23

KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views

Hayati ÖNCEL [1]

58 189

Öz

Mısırlı yazar ve kadın hakları

savunucusu olan Kâsım Emîn, bir milletin

genellikle yarısını oluşturan kadının,

toplumda özellikle Mısır toplumunda geri

kalmasının sebeplerini araştırmış ve

bununla ilgili olarak çeşitli kitaplar

yazmıştır. 1899 yılında yazdığı Tahrîru’lmer’e

adlı eseri bunlardan biridir. O, bu

kitabında kadının ilerlemesi ve

özgürleştirilmesi için tesettür, kadının

kamuda çalışması, aile, evlilik, eğitim gibi

pek çok konuyu ele almıştır.

Anahtar Kelimeler: Kâsım Emîn, Kadının

Özgürleştirilmesi, Tahrîru’l-mer’e, Kadının Eğitimi, Tesettür.


Abstract

A writer from Egypt and a devoted

supporter of women’s rights, Kâsım Emîn

questioned the reasons behind the

unimproved status of women, who generally

form a half of any nation’s population,

especially in Egyptian society and wrote

books about this fact. Written in 1899, his

Tahrîru’l-mer’e is one of these books. He

handled many issues related to iberalization

and improvement of women like veiling,

employment of women in public sector,

family, marriage, and education in this work.

Keywords: Kâsım Emîn, freedom of women, Tahrîru’l-mer’e, women’s education, veiling.Kâsım Emîn, Kadının Özgürleştirilmesi, Tahrîru’l-mer’e, Kadının Eğitimi
  • Avcı, Gültekin. Kıyamet Kadınları: İslamcı ve Modern Kadının Yozlaşması. İstanbul: Metropol Yayınları, 2007.
  • Çilingir, Ayşen Esin. İran ve Suudi Arabistan’da Kadın, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul 2006.
  • Fethî en-Neklâvî. “Kâsım Emîn”, DİA, İstanbul 2001, XXIV, 541-542.
  • Hanîfe el-Haṭîb. Târîhu tetavvuri’l-hareketi’n-nisâ’iyye fî Lubnân ve’r-tibâtuhâ bi’l- ʻâlemi’l-ʻArabî (1800-1975). Beyrut: Dâru’l-Hadâse, 1984.
  • Kâsım Emîn. Tahrîru’l-mer’e. (ty).
  • Özalpat, Didem. İslam devletlerinde Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk: İran ve Mısır Örnekleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 2008.
  • Savran, Ahmet. 19. Yüzyıl Osmanlılar Döneminde Yeni Arap Edebiyatı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, 1987.
  • Yazır, Elmalılı Hamdi. Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli, (sadeleştirenler: M. Sadi Çögenli ve Nevzat H. Yanık). İstanbul: Huzur Yayınevi, 1994.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hayati ÖNCEL (Primary Author)

Bibtex @research article { ataunisosbd395999, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {51 - 61}, doi = {}, title = {KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views}, key = {cite}, author = {ÖNCEL, Hayati} }
APA ÖNCEL, H . (2018). KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57), 51-61. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35707/395999
MLA ÖNCEL, H . "KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 51-61 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35707/395999>
Chicago ÖNCEL, H . "KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 51-61
RIS TY - JOUR T1 - KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views AU - Hayati ÖNCEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 61 VL - 0 IS - 57 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views %A Hayati ÖNCEL %T KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 57 %R %U
ISNAD ÖNCEL, Hayati . "KÂSIM EMÎN’E GÖRE KADININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ / Libralization of Women in Kasım Emin’s Views". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 57 (February 2018): 51-61.