Year 2016, Volume 0, Issue 57, Pages 63 - 91 2018-02-23

AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province

Zeki KODAY [1] , Ferdi AKBAŞ [2] , Ferdi AKBAŞ [3]

67 982

Öz

Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü

sınırları içerisinde yer almakta olan Aydın

ilinin, orta ve batı kesiminde verimli

ovalar bulunmakta ve il kuzey ve güneyi

dağlarla çevrili Büyük Menderes Havzası

üzerinde yer almaktadır. Aydın’ın

doğusunda Denizli, batısında Ege Denizi,

kuzeyinde İzmir ve Manisa, güneyinde ise

Muğla illeri bulunmaktadır. Aydın ili, 8116

km2’lik yüzölçümü ile alan bakımından

ülkemizin orta büyüklükteki illeri arasında

yer almaktadır. İlin en büyük

yüzölçümüne sahip ilçesini 1064 km2 Söke

oluştururken, Buharkent 124 km2’lik

yüzölçümü ile ilin en küçük ilçesi

konumundadır. Aydın ilinde, 1 il merkezi,

16 ilçe merkezi, 488 köy idari alanı

bulunmaktaydı. Ancak 6360 sayılı

kanunun 3. Maddesinde yapılan

değişikliğe bağlı olarak Aydın ilindeki 488

köy yerleşmesi kırsal mahalleye

dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aydın, köy, idari coğrafya, nüfus


Abstract

Aydın province, which is located

within the original boundaries of Aegean

Region, has fertile plains in the central

and western parts of the province and it

is on Büyük Menderes basin surrounded

by mountains on the north and south

sides of the city. Denizli is on the east,

Aegean Sea is on the west, İzmir and

Manisa is on the north and Muğla is on

the south side of Aydın. Aydın is one of

the medium-sized provinces of our

country with an area of 8116 km2. The

largest district of the city is Söke with a

surface area of 1064 km2, whereas the

smallest district of the province is

Buharkent with a surface area of 124 km2.

In Aydin province, there is one city

center, 16 district centers and 488 village

administrative areas. However, these 488

villages have been turned into rural

districts in accordance with the changes

made in the 3rd Article of Law No. 6360.

Keywords: Aydin, village, administrative geography, population.

Aydın, köy, idari coğrafya
 • Ardos, M. (1985). Türkiye Ovalarının Jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3321, Edebiyat Fakültesi Yayın No: 3215, Güryay Matbaacılık, İstanbul.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2011). Aydın Çevre Durum Raporu, Aydın: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
 • Göney, S. (1975). Büyük Menderes Bölgesi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1895,
 • Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 79, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul.
 • Koday, Z. Erhan, K., (2008). “Erzurum İlinin İdari Coğrafya Analizi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(41), 231-248.
 • Koday, Z. Erhan, K., (2010). “Yusufeli İlçesinin İdari Coğrafya Analizi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-11.
 • Koday, S. (2000). Murgul Çayı Havzasının Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Yay. No:912, Fen Edebiyat Fakültesi Yay. No:98, Araştırma Serisi No:69, Erzurum.
 • Kocaman, S, Kaya, F., (2011), “Ağrı İlinin İdari Coğrafya Analizi”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı (28-30 Mayıs) Erzurum, 329-345.
 • Özçağlar, A. (2005). “Türkiye’de Mülki İdari Bölümlerinin İdari Coğrafya Analizi”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 3(1), Ankara: Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Türkiye Kalkınma Bankası (2000). Uygun Yatırım Alanları Araştırması, Ankara Türkiye Kalkınma Bankası Matbaası.
 • Yerel.Net. Erişim: 17 Ekim 2015, http://www.yerelnet.org.tr.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim: 19 Ekim 2015, http://www.tuik.gov.tr.
 • Aydın Valiliği. Erişim: 21 Ekim 2015, http://www.aydin.gov.tr.
 • Aydın Büyükşehir Belediyesi. Erişim: 26 Ekim 2015, http://aydin.bel.tr.
 • Meteoroloji İşleri 2.Bölge Müdürlüğü. Erişim: 25.02.2016, http://www.izmir.mgm.gov.tr.
 • Harita Genel Komutanlığı, Erişim: 30.03.2016, http://www.hgk.msb.gov.tr.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki KODAY (Primary Author)

Author: Ferdi AKBAŞ (Primary Author)

Author: Ferdi AKBAŞ (Primary Author)

Bibtex @research article { ataunisosbd396081, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {63 - 91}, doi = {}, title = {AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province}, key = {cite}, author = {KODAY, Zeki and AKBAŞ, Ferdi and AKBAŞ, Ferdi} }
APA KODAY, Z , AKBAŞ, F , AKBAŞ, F . (2018). AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57), 63-91. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35707/396081
MLA KODAY, Z , AKBAŞ, F , AKBAŞ, F . "AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 63-91 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35707/396081>
Chicago KODAY, Z , AKBAŞ, F , AKBAŞ, F . "AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 63-91
RIS TY - JOUR T1 - AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province AU - Zeki KODAY , Ferdi AKBAŞ , Ferdi AKBAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 91 VL - 0 IS - 57 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province %A Zeki KODAY , Ferdi AKBAŞ , Ferdi AKBAŞ %T AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 57 %R %U
ISNAD KODAY, Zeki , AKBAŞ, Ferdi , AKBAŞ, Ferdi . "AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ / Administrative Geography Analysis of Aydin Province". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 57 (February 2018): 63-91.