Year 2016, Volume 0, Issue 57, Pages 139 - 157 2018-02-23

BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers

Ali TİLBE [1]

104 300

Öz

Polisiye roman yaklaşık iki yüzyıllık

bir sürece yayılan gelişim süreciyle

günümüzde en çok okunan yazınsal türlerin

başında yer alır. Okur tarafından büyük bir

ilgiyle karşılanan polisiye romanlar,

günümüz yazın çevresinde türsel yetkinliğini

tanıtlamış durumdadır. Suç, soruşturma ve

yargı düzleminde kurgulanan polisiye

romanın kurucu öğeleri, kıyacı, kurban,

soruşturmacı gibi kişiler ve kıya, soruşturma, sorgulama vb. gibi eylemlerdir.

Okurda yoğun bir eğsinim uyandıran

beklenmedik olaylarla bezeli öykü–kıya/ suçbilimsel

yöntemlerle özenli bir biçimde

incelenir, tanıklara başvurulur, kanıtlar

gözden geçirilir ve de suçun sorumlusu

yakalanıp sorgulanarak adalete teslim edilir.

Böylelikle anlatının başında okurun duyduğu

eğsinim, anlatının sonunda onun adalet

duygusunu doyuma ulaştırarak sona erer.

Biz bu çalışmada, polisiye roman türünün

genel tarihsel gelişimi ile kuramsal ve

yöntembilimsel çerçevesini açımladıktan

sonra, çağdaş Fransız yazar Jean-Christophe

Grangé’nin Kızıl Nehirler adlı romanını,

polisiye roman kuramı çerçevesinde

çözümlemeyi ve romanın alttürünü

belirlemeyi amaçlıyoruz.

Anahtar Sözcükler: Jean-Christophe Grangé, Kızıl Nehirler, Polisiye Serüven Roman

Jean-Christophe Grangé, Kızıl Nehirler
 • BAĞ, Şener. Polisiye Edebiyat. 1. Basım. Erzurum: Doğuş Kitapevi, 2005.
 • BAYRAKTAR, Esin. 1884–1918 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Polisiye Roman. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1996.
 • CİVELEK, K. (2015). “Yanmetinsellik Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çözümleme: Anna Gavalda’nın “Je l’aimais/Onu Seviyordum” Adlı Romanının Fransızca ve Türkçe Baskıları”, Humanitas, 6 (Özel Sayı/Special Issue) Güz/Autumn 2015, ss. 89-98).
 • FRANCK, Evrard. Lire le Roman Policier. Paris: Dunod, 1996.
 • GRANGÉ, Jean-Christophe. Kızıl Nehirler, (Haz. Tankut Gökçe), 35. bs., İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2005.
 • KÜÇÜKBOYACI, Reşit. İngiliz Edebiyatında Dedektif Hikâyeleri. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Erzurum 1982.
 • MANDEL, Ernest. Hoş Cinayet - Polisiye Romanın Toplumsal Tarihi-. (Çev: N. Saraçoğlu), 2. baskı, İstanbul: Yazın Yayınları, 1996.
 • ÖZGÜR, A. Oytun. Fransız Polisiye Romanının Tarihsel Gelişiminin Örneklerle İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1997.
 • ŞİMŞEK, Tacettin. “Romandaki Hafiye Ya da Polisiye Roman”, Türk Romanı Özel Sayısı, Sayı: 65/66/67, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002.
 • TİLBE, Ali. “Bir Polisiye Serüven Roman İncelemesi: Jean-Christophe Grangé'nin Kurtlar İmparatorluğu”. V. Ulusal Frankofoni Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 25–26 Ekim 2007, Erzurum. V. Ulusal Frankofoni Kongresi Bildirileri Kitabı, 2008: Bizim Büro Basımevi, Erzurum, s. 59-79.
 • ÜYEPAZARCI, Erol. Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes. İstanbul: Göçebe Yayınları, 1997.
 • VANONCINI, Andre. Polisiye Roman. (Çev: Galip Üstün), İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali TİLBE (Primary Author)

Bibtex @research article { ataunisosbd397869, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {139 - 157}, doi = {}, title = {BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers}, key = {cite}, author = {TİLBE, Ali} }
APA TİLBE, A . (2018). BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (57), 139-157. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35707/397869
MLA TİLBE, A . "BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 139-157 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbd/issue/35707/397869>
Chicago TİLBE, A . "BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2018): 139-157
RIS TY - JOUR T1 - BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers AU - Ali TİLBE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 157 VL - 0 IS - 57 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ataturk University Journal of Social Sciences BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers %A Ali TİLBE %T BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 0 %N 57 %R %U
ISNAD TİLBE, Ali . "BİR POLİSİYE SERÜVEN ROMAN OKUMASI: JEAN-CHRISTOPHE GRANGE1’NİN “KIZIL NEHİRLER”İ / Reading of a Crime Novel: Jean-Christophe Grange’s Blood-Red Rivers". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 57 (February 2018): 139-157.