Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-22003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi

258.989

502.2042003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Cilt: 22 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. 7. Sınıf Öğrencilerinin Zekâ Türlerine Göre Matematiksel Modelleme Problemi Çözebilme Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 889 - 903
  Alper ÇİLTAŞ, Gülsen DEMİRCİ, Gürsel GÜLER
 2. Bir İletişim Aracı Olarak “Tekstiller”
  Sayfalar 905 - 915
  Cemal MEYDAN, Gözde YILDIZ
 3. Türkiye’de Halkçılığın Kaynağı ve Tebaadan Halka Zihni Dönüşüm
  Sayfalar 917 - 932
  Erdi AKSAKAL
 4. Ergani Bakır Madeni Hümayûnu (1900-1918)
  Sayfalar 933 - 959
  Ersoy ZENGİN
 5. Trust in the Health System: The Case of Cardiology Patients in Turkey
  Sayfalar 961 - 976
  Günnur ERTONG ATTAR
 6. Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi
  Sayfalar 977 - 988
  Ahmet KESİCİ
 7. Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi
  Sayfalar 989 - 1006
  Aytaç GEDİK, Melike CÖMERT
 8. Pozitif Psikolojik Sermayenin İşveren Marka Oluşumu Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Örneği
  Sayfalar 1007 - 1027
  Funda YORULMAZ, Öznur YAVAN
 9. Bulanık’ta Bir Helenistik-Roma Dönemi Nekropolü: Mollakent
  Sayfalar 1029 - 1052
  Hanifi BİBER, Sabahattin ERDOĞAN
 10. Yerel Yönetimlerin Uluslararası Spor Organizasyonlarındaki Rolü (EYOF 2017 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği)
  Sayfalar 1053 - 1074
  Hüseyin Avni ÖNDER, Salih BATAL
 11. Antalya’da 1930 Belediye Seçimleri Ve Yansımaları
  Sayfalar 1075 - 1091
  İhsan Sabri BALKAYA
 12. Beyin Göçü Açısından Yabancı Uyruklu Yükseköğretim Elemanlarının Kazanımı: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1093 - 1112
  İsmail ÖZ, Pınar LALOĞLU
 13. Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları
  Sayfalar 1113 - 1127
  Mete ALIM, İbrahim Fevzi ŞAHİN, Elif MERAL
 14. İşgörenin Devam Durumunun İnsan Kaynakları Bilgi Sistemiyle İşletme Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1129 - 1137
  Berkant DULKADİR, Muhammed ARDIÇ
 15. Teker Olmak Direksiyonda Olduğunu Sanmak: İtalyan İşçi Sınıfı Deneyimi Üzerinden Kapitalist Bireyciliğin Sıradanlaşması
  Sayfalar 1139 - 1156
  Onur UCA
 16. Çağdaş Seramik Sanatında Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Tipografi Kullanımı
  Sayfalar 1157 - 1169
  Oya AŞAN YÜKSEL, Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ
 17. Erzurum, Erzincan Ve Bayburt İllerindeki İmalat İşletmelerinde Depolama ve Satın Alma Kararlarının Üretime Etkisine Yönelik Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 1171 - 1202
  Selçuk KORUCUK
 18. Fransızca Tanımlık Ulamının Yanlış Çözümlemesi Yöntemiyle Karşıtsal Bir İncelemesi
  Sayfalar 1203 - 1222
  Sonel BOSNALI, Yusuf TOPALOĞLU
 19. Sıra dışı Bir ‘Önder Tip’ Örneği: ‘Mirko Jelusich Der Traum vom Reich’
  Sayfalar 1223 - 1231
  Şenay KAYĞIN
 20. Eğitim Coğrafyası Perspektifinden Çanakkale İli
  Sayfalar 1233 - 1257
  Tolga KARA, Emin ATASOY
 21. Dilbilim, Eğitimbilim ve Ruhbilim Bağlamında Arapça Öğretimi
  Sayfalar 1259 - 1274
  Yakup KIZILKAYA, Ziad ABDALLAH