Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-22003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi

276.354

571.3472003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Cilt 22 - Sayı Özel Sayı 2 - Eki 2018
 1. The Effect of Economic Globalization on Unemployment in Emerging Market Economies
  Sayfalar 1763 - 1783
  Ali ALTINER, Eda BOZKURT, Yılmaz TOKTAŞ
 2. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sınıf Öğretmenlerine Göre Analizi
  Sayfalar 1785 - 1796
  Mevlüt GÜNDÜZ, Vedat AKTEPE, Murat ÇALIŞOĞLU
 3. Çağatay Türkçesinde Bazı Sayı İsimlerinin Kullanılışı ve Sayıların Gizemi
  Sayfalar 1797 - 1812
  Serpil SOYDAN
 4. A Study on Pronunciation Anxiety of Pre-service ELT teachers
  Sayfalar 1813 - 1827
  Hüseyin Kafes
 5. Yassıada’dan İmralı’ya Fatin Rüştü Zorlu
  Sayfalar 1829 - 1844
  İlyas TOPÇU, Sema Akılmak Topçu
 6. Kaçanikli Mehmed Paşa Vakfiyesi ve Kütüphanesi
  Sayfalar 1845 - 1860
  Dündar ALİKILIÇ, Malik YILMAZ
 7. Duygusal Okuryazarlık Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Performansı Üzerindeki Etkisinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1861 - 1874
  Kerem Coşkun, Yücel Öksüz
 8. Almanya’daki Türk Göçmen Yazınına Kavramsal Bir Yaklaşım
  Sayfalar 1875 - 1888
  NALAN SAKA
 9. Simgesel Bir İletişim Aracı Olarak Manas Destanının Anıtlaştırılması (Bişkek Manas Anıtları Analizi)
  Sayfalar 1889 - 1902
  Yusuf YURDİGÜL YURDİGÜL, Niyazi AYHAN
 10. Konuşma Becerisi: Konuşma ve Yazı Dili
  Sayfalar 1903 - 1913
  Muzaffer BARIN
 11. Sosyal Bilimlerde İlişkileri İnceleyen Bir Yöntem: Sosyal Ağ Analizi
  Sayfalar 1915 - 1933
  Hülya Ağcasulu
 12. Zâtî: Hayatı, Kişiliği, Sanatı ve Eserleri
  Sayfalar 1935 - 1956
  sadık armutlu
 13. İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke ve Modellerle Desteklenen İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 1957 - 1976
  Bilge ÖZTÜRK, Kemal Doymuş
 14. Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1977 - 1991
  SÜLEYMAN YURTTAŞ, EREM SARIKOCA
 15. İş-Aile Çatışmasının Psikolojik Performans Üzerindeki Etkisi: İşe Yabancılaşma ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü
  Sayfalar 1993 - 2012
  Ceren Aydemir, Ayşegül Asuman Akdoğan
 16. Artvin İli Okçular Havzasının Eski Çağ Tarihi Coğrafyasına Genel Bir Bakış
  Sayfalar 2013 - 2032
  Sefa YILDIRIM
 17. Yöresel Mutfağın Turizme Kazandırılması ve Bölgesel Kalkınmaya Katkısı: Sakarya Ölçeğinde Bir Araştırma
  Sayfalar 2033 - 2049
  Nihan AKDEMİR, Gökalp N. SELÇUK
 18. Tarihsel Süreçte Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü ve Habermas
  Sayfalar 2051 - 2066
  Uğur Köksal Odabaş
 19. Dim Çayı Havzası’nda (Alanya) Lapya Çeşitliliği
  Sayfalar 2067 - 2092
  Hülya KAYMAK, Fatma KAFALI YILMAZ
 20. Eklemlenme Kuramı İle Ilıca Şeker Fabrikası Üzerine Bir An
  Sayfalar 2093 - 2113
  Nuray KARACA
 21. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Bir Meta-sentez Çalışması
  Sayfalar 2115 - 2127
  VAHİT AĞA YILDIZ
 22. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin İnanç Turizmi Potansiyeli ile Bölgesel Kalkınma Bakımından Değerlendirilme İmkânları
  Sayfalar 2129 - 2147
  Kenan ARINÇ
 23. Göç Etmiş Ailelerin İlköğretim Çağındaki Çocuklarının Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2149 - 2158
  Rıdvan KÜÇÜKALİ, Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR
 24. Eğitim Sisteminde Veri Madenciliği Uygulamaları Ve Farkındalık Üzerine Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 2159 - 2172
  Abdulkadir Özdemir, Rabia Saylam, Berna Betül Bilen
 25. Yukarı Kızılırmak Kültür Ve Doğa Yolu I. Etap (Sivas-Zara)
  Sayfalar 2173 - 2193
  Gülpınar AKBULUT ÖZPAY, Ömer ÜNSAL