Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-22003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi

292.532

663.7922003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 4 - Ara 2019
 1. Geleneksel Bayburt Evlerinin Tasarım Programında Yer Alan Mekanlar
  Sayfalar 2195 - 2211
  Hatice UÇAR
 2. Marka İlişki Kalitesi ve İlişkisel Normların Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 2213 - 2236
  Tevfik Şükrü YAPRAKLI, Zeynep KAÇER, Musa ÜNALAN
 3. Sosyal Medyanın Firma Performansı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 2237 - 2247
  Dilşad GÜZEL, Gülşah KORKMAZ, Fatma Gül YAZICILAR
 4. Profesyonel Etik Standartlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  Sayfalar 2249 - 2263
  Canan Nur KARABEY, Fetullah BATTAL
 5. Financial Sustainability Of Turkish Health Care System
  Sayfalar 2265 - 2286
  Gülüzar KURT GÜMÜŞ, Nehir BALCI
 6. Objektivist Etik ya da Rasyonel Bencillik Ahlakı
  Sayfalar 2287 - 2299
  Mücella CAN
 7. Türkiye Turizminde: Kalkınma Planları ile Hedeflenenler ve Ortaya Çıkan Sonuçlar Arasındaki Farklılıklar (1980-2015)
  Sayfalar 2301 - 2313
  Cemali SARI, Mukaddes AKTÜRK
 8. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Plastik Kulplu Kandil
  Sayfalar 2315 - 2332
  Zerrin AYDIN TAVUKÇU, Emine GÜLÜNAY
 9. Konaklama İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi
  Sayfalar 2333 - 2355
  Nilgün SANALAN BİLİCİ, Nercü AYDIN
 10. Logolarda Erzurum Kent Kimliği: Yorumlayıcı Anlamaya Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 2357 - 2379
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU, Abdullah UĞUR
 11. Afiş Tasarımında İki Dil Kullanımı
  Sayfalar 2381 - 2405
  Zafer LEHİMLER
 12. Psikanalitik Bir Kavrayış ile “Kelebek Etkisi” Serisi: Dissosiyasyon Dehlizlerinde Dolaşan Ana/Vaka Karakterlerin Çekici Öyküsü
  Sayfalar 2407 - 2431
  Mehmet YILMAZ, Ferdi CANDAN
 13. Azerbaycan Sineması’nda Bir Milliyetçi Söylem Örneği: Ali ve Nino
  Sayfalar 2433 - 2447
  Lokman ZOR
 14. Hz. Hamza’ya (R.A.) Mersiyeler
  Sayfalar 2449 - 2463
  Nevzat Hafis YANIK
 15. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri İle Sahip Oldukları Değerler Arasındaki İlişki
  Sayfalar 2465 - 2484
  Lokman KÜÇÜKBATMAN, Durmuş KILIÇ
 16. Unutulmuş Bir Dili Canlandırmak: Sekoyana’nın Kapıları’nda Doğa Okuryazarlığı
  Sayfalar 2485 - 2496
  Nilsen GÖKÇEN
 17. Statistically Positioning of Countries in the Context of Happy Planet Index Data
  Sayfalar 2497 - 2510
  Sevda GÜRSAKAL, Dilek MURAT
 18. Türkiye’deki Basılı Yerel Gazeteler ile Dijital Yerel Gazetelerin Haber, Reklam ve Kendi Kendini Denetim Yaklaşımlarının Karşılaştırması
  Sayfalar 2511 - 2529
  Abdi ERKAL, Olcay UÇAK
 19. Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 2531 - 2540
  Ramazan YANIK, Murat DİLMAÇ, Serpil SUMER
 20. Nâzım Hikmet’in Stockholm Ziyaretleri
  Sayfalar 2541 - 2574
  Mehmet PERİNÇEK
 21. Erzurum’un Tarih Öncesi Kır Yerleşmelerine Bir Örnek: Ortabahçe (Cinis) Köyü
  Sayfalar 2575 - 2601
  Fikret YALÇIN, Cemal SEVİNDİ
 22. Forecasting Monthly Sales of White Goods Using Hybrid Arimax and Ann Models
  Sayfalar 2603 - 2617
  Melih YÜCESAN
 23. Ahmed Şevkî’nin Mecnûnu Leylâ Tiyatrosunun Ontolojik İncelemesi
  Sayfalar 2619 - 2633
  Aysel ERGÜL KESKİN