Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-22003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi

265.021

531.2772003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Cilt 22 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Türkiye’de Bölgelerarası İç Göç Hareketlerinin Belirleyicileri
  Sayfalar 1337 - 1349
  Dilek ÖZDEMİR
 2. Göbekli Tepe’nin Arkeolojik Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi (Şanlıurfa)
  Sayfalar 1351 - 1367
  Salih BİRİNCİ, Çağlar Kıvanç KAYMAZ, Aykut CAMCI
 3. Fatih Akın Filmlerinde Geleneksel Simgelerin Temsili
  Sayfalar 1369 - 1385
  İrfan HIDIROĞLU, Elif YILDIRIM
 4. Veri Zarflama Analizi (Vza) İle Türkiye’deki Zincir Tekno(Loji) Market Mağazalarının Etkinlik Ölçümü
  Sayfalar 1387 - 1399
  Serkan DERİCİ, Emine ATALAY
 5. Türkçe Öğretiminde Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1401 - 1414
  Elif AKTAŞ, Bora BAYRAM
 6. Ağrı İli Ağızlarından Derlemeler
  Sayfalar 1415 - 1435
  Süleyman EFENDİOĞLU
 7. Fen Bilimleri Dersinde Beyin Temelli Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 1437 - 1456
  Özcan PALAVAN
 8. Anadolu’daki Selçuklular Ve Beylikler Dönemi Medreseleri
  Sayfalar 1457 - 1465
  Selami SÖNMEZ, Hikmet Y. CELKAN
 9. Doğu Sınırlarından Türkiye’ye Yaya Mülteci Akını ve Ortaya Çıkan Sorunlar
  Sayfalar 1467 - 1485
  Kenan ARINÇ
 10. Kişi-Örgüt Uyumu, Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi
  Sayfalar 1487 - 1508
  Daimi KOÇAK
 11. Platon Ontolojisinde Metafizik İkicilik ve Bunu Hazırlayan Felsefi Ortam
  Sayfalar 1509 - 1527
  Tuncay CEYLAN
 12. Zoë Jenny’in ‘Sophies Sommer’Adlı Kısa Öyküsünde Yabancılaşma
  Sayfalar 1529 - 1537
  Şenay KAYGIN
 13. Türkiye’de Devlet Eliyle Katılım Bankacılığı Dönemi: Bir Etkinlik Analizi
  Sayfalar 1539 - 1546
  Güven GÜNEY
 14. Edebi Yazında Kültürel Ögelerin Aktarımının Betimleyici Çeviri Araştırmaları Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 1547 - 1557
  Lokman TANRIKULU
 15. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma: Çevre ve Afet Sosyolojileri Açısından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1559 - 1575
  Yonca ODABAŞ
 16. Bazı OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimine Yönelim Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Sayfalar 1577 - 1590
  Yener ALTUN, Şakir İŞLEYEN
 17. Belediye Ölçeği Perspektifinden Mahalli İdareler Reformu Üzerine Notlar
  Sayfalar 1591 - 1602
  Süleyman ELBAN
 18. Kültürün İlhakından İlhakın Kültürüne:Almanya İle Avusturya’nın Birleşmesi (Anschluss)
  Sayfalar 1603 - 1630
  Oğuzhan EKİNCİ
 19. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri Alanındaki Yeterlikleri
  Sayfalar 1631 - 1648
  Eyup ŞİMŞEK
 20. İlhanlı Devletinin Anadolu Genel Valisi Temürtaş’ın Siyasi, Askeri ve Sosyal Hayatı
  Sayfalar 1649 - 1675
  Şaban Cem TUYSUZ
 21. Kızılderililer ve Kıyafetler
  Sayfalar 1677 - 1694
  Mehmet ALİ EROĞLU
 22. Otobiyografik Şiir
  Sayfalar 1695 - 1710
  Evren KARATAŞ
 23. Kırılgan Gerçeklik: Blow-Up Filminde Göstergeler ve Gerçeklik Bağı
  Sayfalar 1711 - 1726
  Gökhan GÜLTEKİN
 24. Akran Öğretimi Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesine Yönelik Başarı Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 1727 - 1740
  Ufuk TÖMAN
 25. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Mevsimlik Kuraklık Analizi
  Sayfalar 1741 - 1761
  Mehmet Ali ÇELİK, İbrahim KOPAR, Hüseyin BAYRAM