Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-22003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi

212.626

345.5532003 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır.  Dergisi ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe olup, tüm dillerde makale yayınını desteklemektedir. Dergide sosyal bilimlerin farklı alanlarında hazırlanmış bilimsel nitelikli araştırma yazılarına yer verilmektedir.

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler

·TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·EBSCOhost

·ASOS INDEX

·Open Science Directory

·Google Scholar


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Matbu Evraklar


·Yazım Kuralları (indirmek için tıklayınız)


 Makale Örnekleri

·Örnek Makale tek isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale iki isim (indirmek için tıklayınız)

·Örnek Makale üç isim (indirmek için tıklayınız)

·Tezden Çıkarılmış, Bildiri olarak Sunulmuş Örnekleri (indirmek için tıklayınız)


·Telif Hakkı Devir Formu (indirmek için tıklayınız)

·Hakem Değerlendirme Formu (indirmek için tıklayınız)


> Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim

Dergi yönetimi ile kurulacak iletişim için sosbildergi@atauni.edu.tr adresi kullanılacak olup, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Editör Kurulları ve Danışma Heyeti üyelerinin kişisel veya kurumsal e-posta adresleri ile kurum telefon bağlantıları üzerinden bilgi alış verişi yapılmayacaktır. Tüm sorular ve bilgi talepleri için sosbildergi@atauni.edu.tr adlı hesap kullanılacak olup, ilgili birim tarafından yine aynı adresten cevaplandırılacaktır. Yapılan yazışmalar kod numarası verilerek arşivlenmektedir.


> Yazar Kurum Bilgileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne makale gönderim sürecinde, yazarlarımızın çalışmakta olduğu kurum/kuruluşu bildirme, telefon bilgisini beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanıcı kartları üzerinde her iki bilgi için ayrılmış bölümler bulunmaktadır 

Cilt: 21 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretmen Liderliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1267 - 1282
  Emine TEYFUR
 2. 19. Yüzyılda Düğünlerde Yapılan İsraf ve Buna Karşı Alınan Tedbirler
  Sayfalar 1283 - 1296
  Murathan KEHA
 3. CO2 Salınımı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma
  Sayfalar 1297 - 1310
  Abdulkerim KARAASLAN, Hayri ABAR, Hayri ABAR, Serhat ÇAMKAYA
 4. The Use of Literary Texts as Authentic Materials in Language Teaching Classes: Othello by Shakespeare
  Sayfalar 1311 - 1329
  Ercan KAÇMAZ, Bengü AKSU ATAÇ
 5. Milli Mücadele’de Anadolu Kadını
  Sayfalar 1331 - 1346
  Gülay SARIÇOBAN
 6. Habermas: Yasa Koyucu Akıldan Etkileşimsel Akıla
  Sayfalar 1347 - 1354
  Gül TURANLI
 7. Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcı Etkileşimlerinin Sınıflandırma Algoritmaları ile Analizi
  Sayfalar 1355 - 1367
  Hakan GÜLDAL, Yılmaz ÇAKICI
 8. Siirt İlinde Bir Mesken Kültürü: Cas Evleri
  Sayfalar 1369 - 1385
  Saliha KODAY, Zeki KODAY, Yusuf KIZILKAN
 9. Hanon Metodundaki 1 Numaralı Egzersizin Bağlama Eğitiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1387 - 1396
  Murat Kamil İNANICI, Cengiz ŞENGÜL
 10. Çalışma Hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Otel Çalışanlarının Güvenli Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1397 - 1420
  Melih CAN, Namık HÜSEYİNLİ
 11. 1455 Tarihli Tahrir Kayıtlarına Göre Ordu ve Çevresinde Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Arıcılık ve Bal Üretimi
  Sayfalar 1421 - 1439
  Savaş EĞİLMEZ, Ahmet Safa YILDIRIM
 12. Vedat Günyol’un Denemelerine Tematik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 1441 - 1457
  Gökay DURMUŞ
 13. Türkiye’de En Çok Okunan Çocuk Kitaplarının Yeterlilik Analizi
  Sayfalar 1477 - 1490
  İlknur Esen YILDIRIM, Sibel DİNÇ
 14. 16. Yüzyıl Şairlerinden Handanî ve Divanı
  Sayfalar 1459 - 1475
  Hayriye DURKAYA
 15. Erzurum Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan El Yazması Sözlükler
  Sayfalar 1491 - 1509
  Hüsna KOTAN
 16. Kaygı ve Öğrenci Tutumları: Neden Ben Hocam?
  Sayfalar 1511 - 1526
  Bahadır Cahit TOSUN
 17. Kolonyalizm ve Emperyalizm Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1527 - 1540
  Alper İPLİKCİ
 18. İyi Yönetilen Şirketlerin Sırrı Olarak Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1541 - 1553
  Alev Dilek AYDIN
 19. Bir İngilizce Eğitimi Ortamında Yüksek ve Düşük Performanslı Öğrencilerin Etkileşim Analizi
  Sayfalar 1555 - 1569
  Cemile DOĞAN
 20. Hisse Senedi Piyasasında Yılın Ayları Anomalilerinin Getiri ve Volatilite Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul Uygulaması
  Sayfalar 1571 - 1596
  Reşat KARCIOĞLU, Nevin ÖZER
 21. Implementation of The Fuzzy Dematel Method in Higher Education Course Selection: The Case of Eskişehir Vocational School
  Sayfalar 1597 - 1614
  Serpil ALTINIRMAK, Mustafa ERGÜN, Çağlar KARAMAŞA
 22. Moda ve İletişim: Erkeklik Modası Bağlamında Pinterest Uygulaması Üzerinden Göstergebilimsel Bir Analiz
  Sayfalar 1615 - 1639
  Murat BİROL, Ayşad GÜDEKLİ
 23. Resim-Metin İlişkisinde Yapısal ve Bilişsel Kavramların Tasarım Sürecine Etkisi
  Sayfalar 1641 - 1653
  Adnan TEPECİK, Tülay KAYABEKİR
 24. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının Anne-Baba Tutumu Akademik Başarı ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1655 - 1671
  Meryem ÖZDEMİR, Mücahit DİLEKMEN
 25. Türk Öğrencisi Bakış Açısıyla Rusça Sözdizimi Disiplini
  Sayfalar 1673 - 1677
  Hadi BAK
 26. Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi
  Sayfalar 1679 - 1702
  Ömer Lütfi ANTALYALI, Mehmet DUMLUPINAR, Ahmet Sait ÖZKUL
 27. Kültürel Peyzaj Açısından Geleneksel Ağlasun Evleri
  Sayfalar 1703 - 1719
  İhsan BULUT, Cihan DEĞİŞGEÇ, Hurşit GÜNEY, Osman UZUN
 28. Şirvaz Çağlayanı’nın (Şenkaya-Erzurum) ve Turizm Potansiyeli
  Sayfalar 1721 - 1733
  Cemal SEVİNDİ