Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 977 - 988 2018-06-25

Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi
Globalization Phenomenon Toward the Opinions of Durkheim and Globalization Function of Education

Ahmet KESİCİ [1]

211 875

Günümüzde her alanda bilgi teknolojilerindeki gelişmeler dayalı olarak değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişim süreci küreselleşme olarak adlandırılmaktadır. Bu değişimlere bağlı olarak bilgi toplumu olarak adlandırılan yeni bir toplum düzene geçilmiştir. Bu çalışmada klasik sosyoloji kuramlarından işlevselcilik akımının önemli isimlerinden biri olan Durkheim’in ortaya koyduğu görüşleri doğrultusunda küreselleşme ve bilgi toplumu incelenmeye çalışılmıştır.  Bu amaçla ilk olarak işlevselcilik, Durkheim’a göre toplumsal olgu ve eğitimin toplumsal işlevi ele alınmıştır. Daha sonra küreselleşme ve bilgi toplumu konuları incelenmiştir. Son olarak küreselleşme ve eğitimin küresel işlevleri Durkheim'in görüşleri bağlamında ele alınmıştır. 

Nowadays, there is a change and transformation in all fields based on the development in information technologies. This changing process is called  as globalization. Based on these changes, it has been moved to a new society which is called as information society. In this study, the subjects of globalization and information society have been investigated toward the views of Durcheim who is one of the most important names of functionalism movement. For this purpose, firstly functionalism, it is discussed about social phenomenon and the subjects of social function of education according to Durkheim. Afterwards, globalization and the subjects of information society are investigated. Finally, globalization and global functions of education are discussed in the context of Durkheim’s views.

 • Akgün, S. (2009). Karl Popper’ın Tarih, Toplum ve Siyaset Felsefesi Üzerine Görüşleri. Flsf, (7), 59 – 77.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82
 • Balcı, A. (2006). Roland Robertson, Küreselleşme ve Kültür. Bilgi (12), 1, 25-36.
 • Birkök, M. C. (2013). Eğitim Sosyolojisine Kuramsal Yaklaşımlar, Eğitim Sosyolojisi, Ed. M. Türkkahraman ve İ. Keskin. Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • Çalık, T., & Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 55-66.
 • Durkheim, E. (2016). Sosyolojik Yöntemin Kuralları.(Çeviren: Özcan Doğan). Doğubatı: Ankara.
 • Ergün, M. (1997). Eğitim Sosyolojisi. Türkiye Sanal Eğitim Bil. Kütüphanesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi. http://www. egitim. aku. edu. tr/ergun8. Erişi Tarihi: 31.12. 2016.
 • Evren, M. (2015). Küresel Seküler Ahlakın Dini mi? Dinin Ahlakı mı?. Mütefekkir, 2(3), 257-263.
 • Güzel, M. (2006). Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü. Küresel İletişim Dergisi, 1(1), 1-16.
 • İnal, K. (1991). Durkhaim’in Eğitim Anlayışı. Ankara Eğitim Bilimleri Dergisi, 24 (2).
 • Karip, E. (2005). Küreselleşme ve Lizbon Eğitim 2010 Hedefleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 11(2), 195-209.
 • Lala, A. (2010). Dini-Sosyal Hareketlerin Sosyolojik Tahlilinde İşlevselci Yaklaşım (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi: Bursa.
 • Lyotard, J. F. (2013). Postmodern Durum (Çev.: İsmet Birkan). Bilge Su Yayınları, Ankara.
 • Öz Kılınç, M. (2009). Küreselleşme Sürecinin Eğitim Üzerine Etkileri Ve Öğretmen Kimliği (Yayınlanmamış doktora tezi), Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Özcan, K. (2008). Bilgi Toplumunda Bilginin Önemi, Entelektüel Sermaye: Teori, Uygulama ve Yeni Perspektifler, Ed. R. Aşıkoğlu, M. Kurt ve K. Özcan, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Ritzer, G. (1992). Sociological Theory. (Çeviren: Ümit Tatlıcan). McGraw-Hill, Third Edition, Inc. http://www.umittatlican.com/uploadsF/1/Emile-Durkheim-(Ritzer,-1992).pdf Erişi Tarihi: 28.12.2016.
 • Turhan, H. (2010). Durkheim Sosyolojisi ve Durkheim’in Sosyolojik Düşünceye Katkıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi: Ankara.
 • Turner, B. S. (2003). Oryantalizm, Postmodernizm ve Globalizm. çev. İbrahim Kapaklıkaya. İstanbul: Anka Yay, 2.
 • Ulubey, Ö. (2008). Toplumsal Dayanışmanın Sağlanmasında Eğitimin İşlevi: Emile Durkheim ve Ziya Gökalp’in Görüşlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi: Muğla.
 • Ünal, Y. (2009). Bilgi Toplumunun Tarihçesi. Tarih Okulu Dergisi, (V).
 • Yaşar, E. (2006). Bilgi Toplumunun Üretici ve Tüketici İlişkilerindeki Etkileşimi (Yayınlanmamış yüksek lisan tezi). Selçuk Üniversitesi: Konya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4252-887X
Yazar: Ahmet KESİCİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil285798, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {977 - 988}, doi = {}, title = {Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi}, key = {cite}, author = {KESİCİ, Ahmet} }
APA KESİCİ, A . (2018). Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 977-988. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/37826/285798
MLA KESİCİ, A . "Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2018): 977-988 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/37826/285798>
Chicago KESİCİ, A . "Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2018): 977-988
RIS TY - JOUR T1 - Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi AU - Ahmet KESİCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 977 EP - 988 VL - 22 IS - 2 SN - 1304-4990- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi %A Ahmet KESİCİ %T Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD KESİCİ, Ahmet . "Durkheim’in Görüşleri Doğrultusunda Küreselleşme Olgusu ve Eğitimin Küresel İşlevi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2 (Haziran 2018): 977-988.