Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 989 - 1006 2018-06-25

Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi

Aytaç GEDİK [1] , Melike CÖMERT [2]

102 204

Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin okul yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf düzeyi, lise türü ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre öğrencilerin okul yaşam kalitesi algılarını ortaya koymaktır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde Malatya ili Battalgazi ve  Yeşilyurt ilçelerindeki okullarda öğrenim gören 575 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler analiz edilirken, öncelikle betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Öğrencilerin okul yaşam kalitesine ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Mann-Whitney U testi, sınıf düzeyi, okul büyüklüğü ve lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Öğrencilerin lise yaşam kalitesi ölçeğinde yer alan ifadelere “orta” düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin okul yaşam kalitesi algıları cinsiyet, okul türü ve okul büyüklüğü değişkenlerinde anlamlı farklılık göstermemektedir.  Okul türü değişkeninde öğrencilerin okul yaşam kalitesi algıları anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.
Yaşam Kalitesi, Okul Yaşam Kalitesi, Ortaöğretim Öğrencileri
 • Abdi, H. (2007). The Bonferonni and Šidák corrections for multiple comparisons. Encyclopedia of Measurement and Statistics, 3, 103-107.
 • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi (9. baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.Bourke, S. and Frampton, J. (1992, November). Assessing the quality of school life: Some technical considerations. In annual conference of the Australian Association for Research in Education, Melbourne, Victoria, Australia.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (14. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çıngı, H. (1990). Örnekleme teorileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
 • Durmaz, A. (2008). Liselerde okul yaşam kalitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Epstein, J. L. and McPartland, J. M. (1976a). Classroom organization and the quality of school life. Maryland: Center for Social Organization of Schools.
 • Epstein, J. L. and McPartland, J. M. (1976b). The concept and measurement of the quality of school life. American Educational Research Journal, 13(1), 15-30.
 • Hunt-Sartori, M. A. (2007). The relationships among student membership in groups quality of school life, sense of belongingness and selected performance factors. Unpublished doctoral dissertation, Sam Houston State University, Huntsville Texas.
 • Karatzias, A., Papadioti-Athanasiou, V., Power, K. G. and Swanson, V. (2001). Quality of school life. A cross-cultural study of Greek and Scottish secondary school pupils. European Journal of Education, 36(1), 91-105.
 • Kong, C. K. (2008). Classroom learning experiences and students’ perceptions of quality of school life. Learning Environments Research, 11(2), 111-129.Leonard, C. A. R. (2002). Quality of school life and attendance in primary schools. Unpublished doctoral dissertation, University of Newcastle, Australia.
 • Linnakylä, P. and Brunell, V. (1996). Quality of school life in the Finnish and Swedish speaking schools in Finland. Reading Literacy in an İnternational Perspective, 203- 217.
 • Malin, A. and Linnakylä, P. (2001). Multilevel modelling in repeated measures of the quality of Finnish school life. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(2), 145-166.
 • Marks, G. N. (1998). Attitudes to school life: Their influences and their effects on achievement and leaving school. LSAY Research Reports, 62.
 • Mok, M. M. C. and Flynn, M. (2002).Determinants of students' quality of school life: A path model. Learning Environments Research, 5(3), 275-300.
 • Sarı, M., Ötünç, E. ve Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: Adana İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 297-320.
 • Thien, L. M. and Razak, N. A. (2012). Academic coping, friendship quality, and student engagement associated with student quality of school life: A Partial Least Square Analysis. Social Indicators Research, 1-30.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1665-7456
Yazar: Aytaç GEDİK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5406-6943
Yazar: Melike CÖMERT
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil420578, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {989 - 1006}, doi = {}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi}, key = {cite}, author = {GEDİK, Aytaç and CÖMERT, Melike} }
APA GEDİK, A , CÖMERT, M . (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 989-1006. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/37826/420578
MLA GEDİK, A , CÖMERT, M . "Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2018): 989-1006 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/37826/420578>
Chicago GEDİK, A , CÖMERT, M . "Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2018): 989-1006
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi AU - Aytaç GEDİK , Melike CÖMERT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 989 EP - 1006 VL - 22 IS - 2 SN - 1304-4990- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi %A Aytaç GEDİK , Melike CÖMERT %T Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD GEDİK, Aytaç , CÖMERT, Melike . "Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2 (Haziran 2018): 989-1006.