Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9052 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9052 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx
Kapak Resmi

282.063

852.196
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Son Sayı
Sayı 63 - Eyl 2018
 1. Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar
  Sayfalar 1 - 18
  Güler DOĞAN AVERBEK
 2. İki Şair Bir Şiir -II
  Sayfalar 19 - 33
  Hasan KAPLAN
 3. Klâsik Türk Şairlerinin Kaleminden Mağrib, Habeş ve Sudan
  Sayfalar 35 - 57
  Kamile ÇETİN
 4. Hâcû-yı Kirmânî’de Şem’ İmgesi ve Klasik Türk Şiirine Yansıması
  Sayfalar 59 - 101
  Sadık ARMUTLU
 5. Klâsik Türk Edebiyatında Bilinmeyen Bahr-ı Tavîller-1: Kadrî ve Zuhûrî’nin Bahr-ı Tavîlleri
  Sayfalar 103 - 116
  Yunus KAPLAN
 6. Emîrî Divan’ında Geçen Şahsiyetler
  Sayfalar 117 - 134
  Yasemin YAYLALI
 7. Kavram Alanı Bağlamında Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Ses Yansımalı İkilemelerin Türkiye Türkçesindeki Biçimleri
  Sayfalar 135 - 160
  Oğuz ERGENE
 8. Türkçede “K- > G- ve T- > D- ” Değişimleri ve Aykırılıkları Üzerine Düşünceler
  Sayfalar 161 - 186
  Ümit HUNUTLU
 9. Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesinde Fiilden Fiil Yapımı
  Sayfalar 187 - 226
  Ümit Özgür DEMİRCİ
 10. Türkçede Gönül Kavramı ve Kullanım Alanı
  Sayfalar 227 - 242
  Arzu ŞEYDA GÜVEN
 11. Türkiye Türkçesinde Kapalı Gövde Örnekleri
  Sayfalar 243 - 266
  Sedat BALYEMEZ
 12. Nicolas de Nicolay’ın Seyahatnamesinde Kanuni Devri Osmanlı İmparatorluğu
  Sayfalar 267 - 288
  Hakan SOYDAŞ
 13. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkileri: Millî Edebiyat Dönemi Örneği
  Sayfalar 289 - 304
  Fatih VEYİS
 14. Bayburtlu Halk Şairi İmdat Sancar’dan Derlenen Hikâyeli Türküler
  Sayfalar 305 - 323
  Nihangül DAŞTAN
 15. Türk Evlilik Âdet ve İnanışlarının Manilerdeki Yansımaları
  Sayfalar 325 - 343
  Evren ÇİFCİ
 16. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Üst Düzey Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 345 - 384
  Yusuf SÖYLEMEZ
 17. Ahmet Hamdi Akseki’nin Din Karşıtı Akımlar İle Mücadelesi
  Sayfalar 385 - 398
  Celal BÜYÜK
 18. Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değeri ve Sağlık Eğitimine Dair Pratik Bilgiler
  Sayfalar 399 - 418
  Nurullah ŞAHİN
 19. Bozkırın Mührü: Taş Heykeller
  Sayfalar 419 - 436
  Aslı ÇANDARLI ŞAHİN
 20. Akkoyunlu Sultan Yakûb'un Ölümüne Dair Münazara ve Bazı Değerlendirmeler
  Sayfalar 437 - 446
  Ayşe ATICI ARAYANCAN
 21. Hz. Muhammed Döneminde Medine’de İktisadî Hayat
  Sayfalar 447 - 484
  Cem TÜYSÜZ, Zehra HIRA
 22. Moğol Dönemi Fars Şiirinde (Edebiyatında ) Kullanılan Bazı Türkçe-Moğolca
  Sayfalar 485 - 498
  Özkan DAYI
 23. Haçlı-Bizans Müttefik Ordusunun Dimyât Kuşatması (1169)
  Sayfalar 499 - 513
  Serkan ÖZER
 24. Solak-zâde Tarihi
  Sayfalar 515 - 531
  Süleyman LOKMACI
 25. XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul Kadınının Ziynet Eşyası
  Sayfalar 533 - 555
  Rahmi Tekin
 26. Yanya Vilayetinde Bir Muhacir Kasabası: Loros
  Sayfalar 557 - 571
  İlkay Erken
 27. 199 Numaralı (H. 1322-1324 / M.1904-1907) Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´îyye Siciline Göre Alacak Verecek Meselesi’nin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 573 - 590
  Sevim Erdem, Hülya Arat
 28. Dünden Bugüne Bilecik Bölgesinde Yaşayan Yörükler'de Sosyokültürel Hayat
  Sayfalar 591 - 616
  Seda Yılmaz Vurgun
 29. Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî
  Sayfalar 617 - 638
  Murat Küçükuğurlu
 30. Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay
  Sayfalar 639 - 667
  Şemsettin Çelik
 31. Tacikistan'da İç Savaş
  Sayfalar 669 - 683
  Marziye Memmedli
 32. Geleneksel Erzurum Evlerine Bir Örnek: Yaşar İkizler Evi
  Sayfalar 685 - 704
  Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı
 33. Erzurum Kütüphanelerinin Tarihi ve Bugünü
  Sayfalar 705 - 720
  Dündar ALİKILIÇ, Malik YILMAZ
 34. Jenerik
  Sayfalar 0 - 0
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 35. Editörden
  Sayfalar 0 - 0
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 36. İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü