Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

113.314

218.195

 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Cilt 13, Sayı 1 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Seropositivity of Mycobacterium paratuberculosis in Cattle with Chronic Diarrhea in the Middle Black Sea Region
  Sayfalar 1 - 5
  Mehmet Tutuncu, Yunus Kilicoglu, murat güzel, Didem Pekmezci, Timur Gulhan
 2. INTRARENAL SEGMENTATION OF THE RENAL ARTERIES IN THE KONYA MERINO
  Sayfalar 6 - 12
  Hülya Balkaya, Derviş Özdemir, Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Yohannes Ayalew Hailemicael
 3. Comparison of Oxidant and Antioxidant Status of Çoruh trout (Salmo coruhensis), Anatolian trout (Salmo rizeensis) and Rainbow trout (Oncorynchus mykiss) Spermatozoa
  Sayfalar 13 - 18
  Filiz KUTLUYER, MEHMET KOCABAŞ, MİNE ERİŞİR, FULYA BENZER
 4. Gezginci ve Sabit Arıcılık İşletmelerinde Kontrollü Şartlarda Yetiştirilen Ana Arılarla Oluşturulan Balarısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 19 - 27
  Mahir Murat CENGİZ, Cemal Dülger
 5. Ehrlichiosis’ li Köpeklerde D-dimer/Fibrinojen Oranı
  Sayfalar 28 - 33
  Hasan ERDOĞAN, Serdar PAŞA, Kerem URAL, Mehmet GÜLTEKİN, Yasin PARLATIR, Songül TOPLU, Canberk BALIKÇI
 6. Kurşun Uygulanan Ratların Bazı Dokularında (Kalp, Akciğer, Beyin, Dalak, Kas) Oksidatif Stress Üzerine Naringeninin Etkisi
  Sayfalar 34 - 41
  Mine Erişir
 7. Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Ortoborik Asit) İlavesinin Yumurta Kabuk Kalitesi ve Tibia Biyomekaniği Parametreleri ile Serum, Kabuk ve Tibia Mineral Konsantrasyonları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 42 - 53
  Hacer Kaya, Muhlis Macit
 8. Erzurum Piyasasında Tüketime Sunulan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi
  Sayfalar 54 - 62
  Meryem Aydemir Atasever, Selma Çubukçı
 9. Oksijen Radikal Absorbans Kapasitesi (ORAK) Seviyeleri Farklı Bitki Masere Yağlarının Yoğun Stoklanmış Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Bazı Kan Parametrelerine Etkileri
  Sayfalar 63 - 69
  BAŞAR ALTINTERİM, Filiz KUTLUYER, ÖNDER AKSU
 10. İran'da Satışa Sunulan Kishklerin (Kurut) Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri
  Sayfalar 70 - 76
  Meryem Atasever, Nasim Mehdizadeh Mollabashi
 11. Sivas Bölgesi Koyunlarında Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması
  Sayfalar 77 - 83
  İbrahim YURDAKUL
 12. Deneysel diyabetli ratlarda timokinon uygulanmasının doku total oksidan ve antioksidan durumuna etkisi
  Sayfalar 84 - 91
  AYŞE USTA, SEMİHA DEDE, SEDAT ÇETİN
 13. Buzağılarda Preruminant Dönem Beslenmesinin Rumen Gelişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 98 - 105
  Erinç Gümüş
 14. Kanatlıların Sindirim Kanalı Lenfoid Dokusu
  Sayfalar 106 - 111
  Fatma Çolakoğlu
 15. İneklerde Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Reprodüktif Amaçlı Kullanımı
  Sayfalar 112 - 120
  Hasan ALKAN, Hüseyin ERDEM
 16. Postmastectomy Life-threatening Hypersensitivity Reactions Induced by Rifamycin SV in Companion Animals: Evaluation of Seven Cases
  Sayfalar 92 - 97
  Hatice Esra Çolakoğlu, İbrahim Mert Polat, Murat Onur Yazlık, Ekrem Çağatay Çolakoğlu