Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

89.788

124.230

 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Cilt 12 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Türkiye’de Florozis Sorunu ve Florun Biyokimyasal Etkileşimi
  Sayfalar 320 - 326
  Efe Kurtdede
 2. Ruminantlarda Rumende Oluşan Metan Üretimini Azaltmaya Yönelik Çalışmalar
  Sayfalar 327 - 337
  Cavit Arslan
 3. Sığırlarda Eklem Hastalıklarının Tanısında Ultrasonografik Muayene
  Sayfalar 338 - 344
  Nezihe Gökhan
 4. Irak, Erbil Bölgesinde Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Koyunlarda Maedi-Visna Hastalığının Serolojik Araştırılması
  Sayfalar 227 - 234
  Luqman Awla Hamza, Cumali Özkan
 5. Sığırlarda Güç Doğum ile İlişkili Buzağı Metakarpal Kırıkları: Buzağılar Arasından Olgu Serisi
  Sayfalar 235 - 241
  İbrahim Akın
 6. Sıcaklık Stresine Maruz Kalan Broylerlerin Rasyonuna Katılan Vitamin C ve α-Lipoik Asidin Karaciğer ile But Etinde Antioksidan Metabolizma Üzerine Etkisi
  Sayfalar 242 - 249
  Recep GÜMÜŞ, Halit İMİK, Hüseyin Serkan EROL, Seçkin ÖZKANLAR, Mesut HALICI
 7. Civcivlerde Adrenal Bezin Gelişimi Üzerine Farklı Fotoperiyotların Etkisi
  Sayfalar 250 - 258
  Zekeriya OZUDOGRU, Derviş Özdemir, Hülya Balkaya, Hülya Kara, Seval Özüdoğru
 8. Köpeklerde Perineal Fıtıkların Sağaltımında Dört Tekniğin Bir Arada Kullanılmasının Nüksleri Önlemedeki Etkinliği: Obturator Internus Kas Transpozisyonu, Kastrasyon, Sistopeksi ve Kolopeksi
  Sayfalar 259 - 268
  Murat KARABAĞLI
 9. Koyunlarda Doğum Sonrası Erken Laktasyon Döneminde Leptin ve Ghrelin Seviyelerin Değişimleri
  Sayfalar 269 - 275
  DUYGU UDUM
 10. Farklı Işık Kaynaklarının (Monokrom Işık ve Floresan) Broylerlerde Besi Performansı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 276 - 282
  Murat Genç, Ekrem Laçin, Nilüfer SABUNCUOĞLU, Ömer ÇOBAN
 11. Afyonkarahisar Yöresi Koyun Akciğer Kılkurdu Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu
  Sayfalar 283 - 288
  Mustafa KÖSE, Metin Erdoğan, Kürşat Kartal
 12. Şanlıurfa İlinde Tüketime Sunulan Yöresel Peynirlerde Virülent Listeria monocytogenes İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  Sayfalar 289 - 295
  Serap Kılıç Altun
 13. Radyasyona Maruz Bırakılan Ratlarda Lipid Peroksidasyonu ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Propolisin Etkisi
  Sayfalar 296 - 303
  Halil Şimşek
 14. Usnea Longissima Ach. Liken Türününün Metanol Ekstresinin İn Vitro Sıçan Midesinde Mide Asit Sekresyonu Üzerine Etkisi
  Sayfalar 304 - 314
  Tubanur Aslan, Fikret ÇELEBİ, Emin ŞENGÜL, Volkan GELEN, Ali ÇINAR
 15. Burdur Yöresindeki Gastroenteritisli Köpeklerde Canine Parvovirus Enfeksiyonunun Virolojik Araştırılması
  Sayfalar 315 - 319
  Yakup Yıldırım