Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

ISSN 1306-6137 | e-ISSN 2147-9615 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

121.707

246.384

 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, ELSEVIER – Scopus, EBSCO, Cab Abstracts, CABI full text, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.


Cilt 13 - Sayı 2 - Eki 2018
 1. Arterial Vascularization of Kidneys in the Hasmer Sheep
  Sayfalar 121 - 127
  Derviş özdemir, Zekeriya özüdoğru, Hülya Balkaya
 2. Oxidative Stress in Akkaraman Ewes with Seropositive for Schmallenberg Virus
  Sayfalar 128 - 134
  Hasan Ceyhun Macun, Miyase Çınar, Ahmet Kürşat Azkur, Hakan Kalender, Serkan Erat
 3. Effects of Somatic Cell Count in Goat Milk on Some Physical, Chemical and Sensory Properties of Vanilla Ice Cream
  Sayfalar 135 - 140
  Nazlı Türkmen, Halit Kanca, Ayşe Gürsoy
 4. Kronik Olarak Flor ve 7,12-Dimetilbenzantrasene (DMBA) Maruz Kalmanın Ratlarda Spermatogenezis ve Testisin Histopatolojisine Etkileri
  Sayfalar 141 - 148
  Serkan Yıldırım, Saadet Belhan, Hasan Uyar, Zübeyr HUYUT, Gökhan OTO, Yavuz Selim Sağlam
 5. Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 149 - 158
  Jale Korun, Gülşen Timur, R. Eda Yardımcı, B. Ahmet Balcı
 6. Yeşil Çay Yağının Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Yem Değerlendirme Oranına ve Hematolojik Parametrelerine Etkileri
  Sayfalar 159 - 164
  BAŞAR ALTINTERİM, Ekrem ÖZTÜRK, Filiz KUTLUYER, Önder AKSU
 7. Glutamat Eksitotoksisitesi Oluşturulan Primer Kortikal Nöron Kültürlerinde Parietinin Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 165 - 173
  Gülşah Gündoğdu, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Betül Çiçek, Onur Şenol, Kemal Alp Nalcı, Alper Kürşat DEMİRKAYA, Ahmet Hacımüftüoğlu
 8. Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Organik Selenyum ve Vitamin E İlavesinin Kan ve Yumurtada Bazı Biyoelement Düzeyleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 174 - 181
  Menekşe SOYDAN, Necati UTLU
 9. Cyclophosphamide İle İndüklenmiş Ratlarda Karaciğer Enzimleri (AST, ALT, ALP) ve Histopatolojisi Üzerine Naringin’in Protektif Etkileri
  Sayfalar 182 - 190
  Gözde Yaman Bülbül, Leyla Mis, Emin Şengül, Serkan Yıldırım, Fikret Çelebi, Ali Çınar
 10. Antalya İlinde Bulunan Köpeklerde Dirofilariazis, Borrelioziz, Ehrlichiazis ve Anaplazmozis'in Hızlı Test Kitleri ile Teşhisi ve İnsidansı Üzerine Araştırmalar
  Sayfalar 191 - 200
  Sefer KÜÇÜKER, Şima ŞAHİNDURAN
 11. Modern Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 201 - 210
  DURHASAN MUNDAN, BURHAN ATALAR, BAYRAM ALİ MERAL, MEHMET MAHFUZ YAKIŞAN
 12. Buzağı İshallerinde Coronavirusun Nukleoprotein Gen ve Rotavirusun VP7/VP4 Gen Bölgelerinin Kısmi Sekansı ve Filogenetik Analizi
  Sayfalar 211 - 218
  Hakan AYDIN, mehmet özkan timurkan
 13. Ratlarda Cyclophosphamide ile İndüklenen Nefrotoksisitede Bazı Hematolojik Parametreler ve Böbreğin Histopatolojisi Üzerine Naringinin Protektif Etkileri
  Sayfalar 219 - 228
  Yusuf Dağ, Emin Şengül, Muzaffer Selçuk, Serkan Yıldırım, Fikret Çelebi, Ali Çınar
 14. Süt ve Ürünlerinde Mineral Maddeler ve Ağır Metaller
  Sayfalar 229 - 241
  Korhan Özturan, Mustafa ATASEVER
 15. Türkiye Hayvancılık Politikalarının AB ile Etkileşimi ve Olası Sonuçları
  Sayfalar 242 - 250
  Mehmet Ferit CAN
 16. İneklerde Mikoplazmalara Bağlı Mastitisler: Risk Faktörleri, Kontrol ve Korunma Stratejileri
  Sayfalar 251 - 256
  Taha Burak Elifoğlu, Ayhan Baştan